Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Societeit "Vereeniging" Haarlem 1862-12-24 nr. 57

09-01-1863
16-08-1863
25-09-1872
03-02-1878
17-10-1891
18-03-1898
08-04-1899

Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Haarlem 1863-07-01 nr. 51

16-07-1863
19-07-1892

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

Vereeniging eener Burgerbewaarschool Haarlem 1865-10-06 nr. 59

21-10-1865

Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

Vereeniging tot verhooging van 's lands weerbaarheid "Voor Vaderland en Koning" Haarlem 1866-12-30 nr. 29

20/21-01-1867
28-06-1867
09-04-1896
01-12-1896

Vereeniging "Weten en Werken" Haarlem 1867-05-03 nr. 89

06-06-1867
14/15-03-1897

1866-10-01
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

Vereeniging tot bevordering van Katholiek bijzonder onderwijs Haarlem 1870-01-24 nr. 21

20-02-1870
31-10-1899

Societeit "De Kroon" Haarlem 1871-10-04 nr. 20

13-10-1871
13-03-1878
14-09-1900

1871-10-01
Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend" Haarlem 1872-11-13 nr. 28

14-12-1872
17-06-1902

Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Vereeniging tot uitbreiding der "Verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk museum te Haarlem" Haarlem 1875-05-31 nr. 25

06-07-1875

Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Gymnastiekvereeniging "Sparta" Haarlem 1879-09-11 nr. 26

15-10-1879
15-01-1884

Algemeene Vereeniging voor Bloembollen-Cultuur Haarlem 1880-02-24 nr. 20

18-03-1880
29-04-1885
22-04-1892
20/21-12-1896
15-01-1901

Gymnastiekvereeniging "Ripperda" Haarlem 1880-04-03 nr. 21

05-06-1880

Haarlemsche Gymnastiekvereeniging Haarlem 1880-08-08 nr. 14

03-10-1880

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882-05-16 nr. 35

03-09-1882
12-08-1899

Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene Christelijke Bewaarschool in de Oranjestraat Haarlem 1882-10-22 nr. 20

23-11-1882

Gymnastiekvereeniging "Haarlem" Haarlem 1883-02-21 nr. 38

20-03-1883
06-11-1885

Gymnastiekvereeniging "Kracht door Volharding" Haarlem 1883-05-29 nr. 68

11-07-1883
09-02-1886
04-03-1892

1883-05-01
Haarlemsche Bach-Vereeniging Haarlem 1883-11-22 nr. 26

31-01-1884
06-11-1885
10-05-1899

Schietclub "Willem III" Haarlem 1884-05-17 nr. 36

17-08-1884

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Haarlem 1885-02-12 nr. 19

25-03-1885
13-04-1898

Cricketclub "Rood en Wit" Haarlem 1885-07-29 nr. 23

15-08-1885

Roei- en Zeilvereeniging "het Spaarne" Haarlem 1885-11-02 nr. 31

20-01-1886
06-06-1896

Vereeniging "Bilderdijk" Haarlem 1885-11-24 nr. 20

22-01-1886

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Bato" Haarlem 1886-04-01 nr. 23

16-05-1886

Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging "Noord-Holland" Haarlem 1886-06-08 nr. 9

14-07-1886

Vereeniging "Haarlemsche Rijbaan" Haarlem 1886-06-26 nr. 28

07-08-1886

Gereformeerde Kiesvereeniging, onder de zinspreuk "Strijd voor het Geloof, dat eenmaal den heiligen overgeleverd is" Haarlem 1886-12-17 nr. 30

13-03-1887

Schietvereeniging "Vicit Vim Virtus" Haarlem 1887-04-12 nr. 7

29-06-1887

De Kerkelijke Kas Haarlem 1887-08-20 nr. 24

13-10-1887
24-04-1890

Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" Haarlem 1887-10-30 nr. 22

06-01-1888

IJsclub voor Haarlem en omstreken Haarlem 1887-11-16 nr. 26

07-02-1888

Haarlemsche Jongelingsvereeniging "Gedenk aan uwen Schepper in de dagen uwer Jongelingschap" Haarlem 1888-03-22 nr. 11

26-04-1888
19-10-1894

Timmerlieden- en Modelmakersvereeniging "Eensgezindheid" Haarlem 1888-04-27 nr. 29

29-06-1888

Gymnastiekvereeniging "Hollandia" Haarlem 1888-07-12 nr. 28

29-08-1888

Cricketclub "Excelsior" Haarlem 1888-07-27 nr. 25

10-10-1888

Schilders- en Behangersvereeniging "Hulp lenigt den Nood" Haarlem 1888-10-23 nr. 26

22-01-1889
25/26-07-1897

Haarlemsche Velocipède-Club Haarlem 1889-06-03 nr. 27

04-08-1889

Vereeniging "tegen het mishandelen van dieren te Haarlem en omstreken" Haarlem 1889-11-19 nr. 32

13-02-1890

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.