Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860-11-07 nr. 52

14-11-1860
13-06-1863
07-04-1865
19-02-1869

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde Amsterdam 1861-05-21 nr. 67

30-05-1861
10-05-1878
17/18-06-1888

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Maatschappij tot Nut van den Arbeidenden Stand Amsterdam 1862-07-21 nr. 58

08-08-1862

Christelijke Wijkvereeniging Amsterdam 1863-01-14 nr. 48

23-01-1863
27-08-1891

Het Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863-09-18 nr. 52

26-09-1863
07-02-1893

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam 1864-01-12 nr. 72

13-02-1864
24-06-1875
01-08-1880
02-09-1883
06-02-1890
21-10-1898

Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam Amsterdam 1864-04-14 nr. 85

02-06-1864
24-01-1893

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

De Nederlandsche Koraalvereeniging Amsterdam 1866-07-13 nr. 67

26-07-1866

Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Nederlandsch Luthersche Jongelings- en Jongelings-vrienden Vereeniging, onder de zinspreuk: "Wees getrouw" Amsterdam 1866-11-05 nr. 74

16-11-1866

Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Amsterdamsche Vereeniging der Volksweerbaarheid "Pro Patria" Amsterdam 1867-05-29 nr. 68

19-07-1867
22-02-1873

Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

De Militaire Vriendenkring "Jonathan" Amsterdam 1868-02-04 nr. 50

22-02-1868

Volksleesgezelschap te Amsterdam Amsterdam 1868-05-16 nr. 62

11-06-1868

Het Genootschap: Halboschas Aroemin, lejaldé chebrath Talmud Tora Amsterdam 1868-07-08 nr. 12

30-07-1868
18-12-1896

Vereeniging van Onderwijzers in het teekenen in Nederland Amsterdam 1868-07-29 nr. 33

18-08-1868

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt" Amsterdam 1868-10-06 nr. 43

30-10-1868
12-09-1874
18-10-1884
30-08-1893

Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Vereeniging tot verbetering van kleine-kinder-bewaarplaatsen Amsterdam 1869-04-18 nr. 2

21-05-1869
13-08-1873

De Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand Amsterdam 1869-04-22 nr. 13

05-06-1869
15-12-1886
18/19-12-1898

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1869-12-16 nr. 14

23/24-01-1870
03-09-1882

Bouwmaatschappij tot verkrijging van eigen woningen Amsterdam 1869-12-17 nr. 24

30/31-01-1880
07-03-1872
21-06-1872
14/15-09-1876
21-08-1884
29-10-1887
29-06-1888
04/05-09-1898
18-05-1900

Amsterdamsche IJsclub Amsterdam 1869-12-20 nr. 8

25-01-1870
08-03-1883
01-11-1887
24-01-1891
12-08-1892

De Groote Club Amsterdam 1870-03-20 nr. 22

11-05-1870
20-03-1883
07-05-1896
22-10-1898

Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Amsterdam 1870-03-31 nr. 10

10-05-1870
28-06-1878
29-03-1895

Handwerkers-vriendenkring Amsterdam 1870-04-22 nr. 20

13-05-1870
27-09-1873
04-02-1883
25-04-1886
15-09-1891
23-01-1896
03-11-1897
30/31-10-1898
27-07-1900
28-09-1901

"Het Indische Kruis" onder de zinspreuk: "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1870-06-26 nr. 26

24/25-07-1870

Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Vereeniging "Anna Paulowna School" Amsterdam 1870-07-03 nr. 19

17/18-07-1870

Vereeniging "Sarepta" Amsterdam 1870-08-15 nr. 29

31-08-1870
18/19-11-1894
13-02-1901

1870-01-01
Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Amsterdamsch Scherpschutterscorps "Oranje-Nassau" Amsterdam 1870-08-29 nr. 2

14-09-1870

Algemeene Vredebond Amsterdam 1870-10-04 nr. 11

09/10-10-1870
30-01-1873

Vereeniging "De Zendingzaak" Amsterdam 1870-10-30 nr. 40

06/07-11-1870
26-06-1875
24-12-1897

Courant-ombrengers-Vriendenkring, onder de zinspreuk: "voor Oranje en Vaderland", tot onderlinge beschaving Amsterdam 1870-11-09 nr. 12

22-11-1870

Vereeniging ten doel hebbende de bewerking van den Volksgeest in Christelijk Nationale zin, door voortzetting of uitbreiding der uitgave van "de Heraut", Weekblad voor vrije Kerk en vrije School in het vrije Nederland, Motto: Oranje, Kerk en Vaderland Amsterdam 1871-01-11 nr. 2

26-01-1871

Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1871-01-14 nr. 8

31-01-1871
30-04-1875
05-07-1899

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: 1 2 3 427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.