Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Antirevolutionaire Propaganda-Club "Feijenoord" Rotterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1903-04-29
Sigaren-Sorteerders Vereeniging Rotterdam 1888-09-02 nr. 22

18-11-1888
07/08-02-1897

Vereeniging voor Kinder-Speeltuinen Rotterdam 1881-02-24 nr. 22

09-03-1881

Rotterdamsch gymnasten- en athleten-college "Kracht door oefening" Rotterdam 1901-09-20 nr. 22

04-10-1901

1898-02-27
Rotterdamsche Musici Rotterdam 1897-10-04 nr. 22

23-10-1897

1895-10-01
Vereeniging van Mannelijke lidmaten der Luthersche Kerk "Paulus" Rotterdam 1892-12-27 nr. 22

27-01-1893

Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw Rotterdam 1881-08-11 nr. 22

18-09-1881

Oranjevereeniging "Het Noorden" Rotterdam 1897-03-12 nr. 22

04/05-04-1897

1896-11-27
Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek onderwijs Rotterdam 1873-12-22 nr. 22

29-03-1874
17-02-1888
04-02-1903

1873-07-01
Vereeniging van assuradeuren Rotterdam 1894-08-08 nr. 22

30-08-1894
19-08-1903

1885-06-05
Zangvereeniging Gemengd Koor Rotterdam 1888-06-19 nr. 23

20-07-1888

Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Vereeniging "Industrieschool voor meisjes" Rotterdam 1884-05-27 nr. 23

17-08-1884
28-07-1889
07-08-1903

Handelsvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1898-03-26 nr. 23

17/18-04-1898
29-03-1899
22-04-1903

1897-08-01
Kolenwerkersvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1899-02-27 nr. 23

18-03-1899

1897-11-27
Vereeniging tot behoud der Nederduitsche Hervormde Gemeente Rotterdam 1886-12-26 nr. 23

22-03-1887

Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen Rotterdam 1895-10-14 nr. 23

20-11-1895
10-10-1899

1895-06-20
Benvenuto Cellini Rotterdam 1862-10-19 nr. 23

01-11-1862

Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit Nederlandsch-Indië "Het vaderland getrouw" Rotterdam 1901-01-16 nr. 23

02-02-1901

1900-08-05
Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen Rotterdam 1877-01-09 nr. 23

14-06-1877
27-01-1881
07/08-03-1897
01-02-1899
02-12-1903

Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk Rotterdam 1878-12-19 nr. 24

04-02-1879

Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland Rotterdam 1878-03-15 nr. 24

09-04-1878

Watergeuzen-Vereeniging Pro Patria Rotterdam 1873-05-26 nr. 24

14-08-1873
19-11-1880
11-10-1900

Postduivenvereeniging "de Zwaluw" Rotterdam 1888-11-20 nr. 24

09-02-1889

Toynbee-vereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1896-02-03
Muziekvereeniging "Wagner" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1897-10-18
Vereeniging van Christelijk Schoolonderwijs Rotterdam 1893-02-08 nr. 24

12/13-03-1893

Christelijke Werkmansbond van leden der Nederduitsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-09-02 nr. 24

01-10-1896

1896-02-01
Cor unum et anima una Rotterdam 1892-03-26 nr. 24

21-04-1892

Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting Rotterdam 1892-03-18 nr. 24

08-04-1892

Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1901-09-19
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Studio" Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1900-04-01
Rotterdamsche vereeniging tot behartiging der belangen van fondsenhouders Rotterdam 1893-07-10 nr. 25

25-08-1893
28/29-01-1894
20-05-1897

1893-07-01
Rotterdamsche Schietvereeniging "De Maasstad" Rotterdam 1901-10-24 nr. 25

02-11-1901

1901-02-17
Vereeniging van Geaffecteerden der Rotterdamsche Brandweer onder de zinspreuk "Vriendschap zij ons Doel" Rotterdam 1889-06-29 nr. 25

15-09-1889
07/08-04-1895
31-08-1899

Rotterdamsche Scherm-College "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1886-12-21 nr. 25

22-03-1887
11/12-03-1894

"Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van scholen met den Bijbel Rotterdam 1896-01-03 nr. 25

27-02-1896

1878-11-01
Delfshaven Rotterdam 1886-10-18 nr. 25

30-12-1886

Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" Rotterdam 1880-07-08 nr. 25

01-08-1880
18-08-1898

Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Onderlinge Kolenwerkersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-03-08 nr. 25

26-03-1901

1900-07-05
Rotterdamsche sleepers- en voerliedenvereeniging Rotterdam 1900-12-04 nr. 25

20-12-1900

1900-02-11
Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven" Rotterdam 1894-03-19 nr. 25

17-04-1894

Rotterdamsche Werkliedenvereeniging "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1887-09-04 nr. 26

28-10-1887
13-08-1897
14-02-1903

1887-03-01
Eensgezindheid Rotterdam 1893-10-30 nr. 26

31-12-1893

Rotterdamsche Toneelvereeniging "Kunst na den arbeid" Rotterdam 1894-11-22 nr. 26

11-01-1895

1894-01-01
Eerste hulp bij ongelukken Rotterdam 1894-12-28 nr. 26

10/11-02-1895

1894-11-16
De Evangelisch Luthersche naaikrans "Bid en Werk" Rotterdam 1893-08-10 nr. 26

07-09-1893

Anti-revolutionaire Kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Rotterdam 1892-11-25 nr. 26

20-12-1892
11-06-1895

Rotterdamsche vereeniging van fruit- en groenten-exporteurs Rotterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1900-03-07
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 611 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.