Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Neeltje Pater Amsterdam 1901-06-07 nr. 14

26-06-1901
16-08-1902

1900-10-01
Nederlandsche Bond van horlogemakers Amsterdam 1900-12-03 nr. 14

23/24-12-1900

1900-05-24
Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Dilettanten-club "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1891-03-03 nr. 15

05-05-1891

1886-02-13
Vereeniging van kommandeurs der stadsreiniging te Amsterdam "Door ons verbroederd" Amsterdam 1900-02-17 nr. 15

04/05-03-1900

1898-10-19
Amsterdamsche Wielrijders-Club Amsterdam 1899-02-24 nr. 15

14-03-1899

1898-08-06
Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin" Amsterdam 1878-06-16 nr. 15

13-08-1878
27-01-1889

Vereeniging "Quellinus" Amsterdam 1879-04-26 nr. 15

15-06-1879
20-08-1881
28-02-1890
17-07-1891

Rederijkerskamer "Joost van den Vondel" Amsterdam 1881-04-03 nr. 15

05-07-1881

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Milo" Amsterdam 1890-08-18 nr. 15

23-10-1890

Handwerkers-productie-Vereeniging: "Arbeid en Vlijt" Amsterdam 1872-10-31 nr. 15

08/09-12-1872

Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen) Amsterdam 1875-02-26 nr. 15

02-06-1875
15-08-1876
04-08-1877
09-11-1881
27-06-1893
02-07-1898
22-01-1901
19-11-1902
22-08-1903

1874-01-26
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883-03-26 nr. 15

18-04-1883

Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "van Speyk" Amsterdam 1894-03-16 nr. 15

07-04-1894
28-09-1898

De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
Nederlandsche Oranje-Vereeniging Amsterdam 1873-10-31 nr. 15

04/05-01-1874

Comité voor verpleging van zieken door Protestantsche broeders Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1896-11-13
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging buiten de Muiderpoort te Amsterdam, tot veredeling van 't volksvermaak en ter behartiging van de belangen der bewoners Amsterdam 1895-01-29 nr. 16

27-02-1895

1893-08-01
Koningin "Wilhelmina" Amsterdam 1894-01-20 nr. 16

08-03-1894

De Nederlandsche anti-socialistische kleermakersbond Amsterdam 1896-12-28 nr. 16

17/18-01-1897

1896-05-25
Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Vereeniging "Door Vriendschap Bijeengebracht" Amsterdam 1888-02-03 nr. 16

10-04-1888

Vereeniging "Hou' en Trouw" Amsterdam 1888-03-17 nr. 16

15/16-04-1888
15-02-1895
24-07-1896
21/22-01-1900

Vereeniging ter behartiging van Amsterdamsche Gemeentebelangen Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging van Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten Amsterdam 1896-05-08 nr. 16

07-07-1896

1895-11-07
Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven Amsterdam 1873-04-11 nr. 16

02-07-1873
18-06-1875
31-01-1877
18-08-1894
12/13-01-1902

1872-05-06
Vereeniging "Eendracht en Genoegen" Amsterdam 1887-04-07 nr. 16

08-06-1887

Genootschap "Vriendschap en Uitspanning" Amsterdam 1887-09-18 nr. 16

03-11-1887

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland Amsterdam 1871-01-22 nr. 16

13-02-1871
15-11-1873
27-10-1874
09-10-1875

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

Onderlinge Werkliedenvereeniging "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1890-02-03 nr. 16

09-04-1890

Vereeniging "Eendragt maakt ons sterk" Amsterdam 1871-11-30 nr. 16

20-12-1871

Vereeniging van teekenonderwijzers Amsterdam 1892-03-14 nr. 16

22-04-1892
11-09-1897

Vereeniging "De Militaire Willemsorde" Amsterdam 1885-09-30 nr. 16

01-12-1885
29-03-1887

Spiritisch Genootschap "Veritas" Amsterdam 1883-03-01 nr. 16

12-04-1883

Vereeniging in het belang der Weezenverpleging Amsterdam 1872-07-03 nr. 16

18-07-1872

Siegfried Amsterdam 1894-02-02 nr. 16

03-04-1894

Comité tot het organiseren van zendingsfeesten in of bij Amsterdam Amsterdam 1899-05-13 nr. 17

27-05-1899

1898-08-08
Vakbelang Amsterdam 1900-02-03 nr. 17

17-02-1900

1895-11-09
Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista Amsterdam 1898-05-25 nr. 17

08-06-1898

1897-02-10
Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.