Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Vereeniging "Norma" tot ondersteuning van Christelijke Normaallessen Amsterdam 1891-04-13 nr. 62

14/15-06-1891

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Amstels Vriendenkring Amsterdam 1881-10-14 nr. 25

15-02-1882

Vereeniging "Timotheus" de School met den Bijbel Amsterdam 1886-09-06 nr. 20

24-10-1886

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Amsterdam 1886-01-09 nr. 37

27-02-1886

Vereeniging tot bevordering der belangen van het onderwijs en van vrouwen die onderwijs geven, genaam Thugatêr Amsterdam 1894-01-09 nr. 45

08-03-1894
06-06-1899

Koningin "Wilhelmina" Amsterdam 1894-01-20 nr. 16

08-03-1894

Vereeniging ter bevordering van de belangen der kina-cultuur Amsterdam 1894-01-22 nr. 20

09-03-1894

Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland Amsterdam 1885-06-05 nr. 33

18-07-1885
14-11-1888
14-09-1893
28-06-1895
29-09-1898

Eerste hulp bij ongelukken Amsterdam 1893-11-24 nr. 25

14/15-01-1894
22-06-1897
14-02-1901

Amsterdam's Wielrijdersbond's-lokaal Amsterdam 1893-11-30 nr. 41

18-01-1894
21-01-1898

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Nederlandsche drogistenbond tot bevordering van chemische en pharmaceutische industrie Amsterdam 1893-12-09 nr. 26

24-01-1894
25-02-1896

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Door vriendschap saamgebracht Amsterdam 1893-12-22 nr. 27

09-02-1894

Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren Amsterdam 1888-03-08 nr. 24

12-04-1888
29-01-1891
31-01-1896
27-11-1900

Vereeniging van ambtenaren der Registratie en Domeinen Amsterdam 1893-12-22 nr. 28

20-02-1894

Geneefsche vereeniging van hotel- en restauratiebedienden "Onderlinge Hulp" Amsterdam 1893-12-23 nr. 27

14-02-1894

Nederlandsche Operavereeniging Amsterdam 1894-01-12 nr. 19

16-02-1894

Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Amsterdam 1874-01-02 nr. 23

10-04-1874
11-12-1878
20-02-1889
01-02-1895
07-04-1899

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders Amsterdam 1872-10-13 nr. 23

30-10-1872

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Centraal Diamant Handelsbond Amsterdam 1883-11-25 nr. 31

10-02-1884
20-04-1887
23-10-1891
08-03-1898

Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871-06-02 nr. 21

20-06-1871

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Centraal-Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia Amsterdam 1873-09-23 nr. 19

28-11-1873
13-05-1903

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond Amsterdam 1888-09-29 nr. 19

11-01-1889
08/09-10-1893
24-06-1898

Zang- en Tooneelvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1890-11-07 nr. 56

12-02-1891

Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Vereeniging "Oefening en Gezellig Verkeer" Amsterdam 1889-09-18 nr. 23

29-01-1890

Comité-Generaal voor de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1890-04-09 nr. 19

12-06-1890

Godsdienstige Zangvereeniging "Santo Servicio y Associasion Amical" Amsterdam 1887-09-26 nr. 19

02-11-1887

Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Gymnastiekvereeniging "De Batavier" Amsterdam 1890-06-08 nr. 26

12-04-1890

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Schermvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1887-01-21 nr. 13

01-04-1887

Vereeniging "Resjied Tob" (Goed Begin) Amsterdam 1881-09-06 nr. 31

09-11-1881
08-06-1887

Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank "Vergunning" Amsterdam 1885-03-31 nr. 14

10-05-1885
09-07-1889
25/26/27-12-1894
08-06-1898
23-07-1902

Vereeniging "Onderling" Amsterdam 1886-01-26 nr. 18

17-03-1886

Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1887-02-22 nr. 19

20-04-1887
01-10-1892
27-05-1898

Amsterdamsche IJsclub Amsterdam 1869-12-20 nr. 8

25-01-1870
08-03-1883
01-11-1887
24-01-1891
12-08-1892

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Amstels Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-05-11 nr. 18

05-07-1877
29-03-1883
27-04-1892

Roei- en Zeilvereeniging "de Amstel" Amsterdam 1878-12-19 nr. 23

02-02-1879
07-04-1882
18-07-1885
17-03-1894

Amstels-Vriendenkring 31 Augustus Amsterdam 1890-04-24 nr. 40

05-07-1890

Vereeniging "Door Vriendschap Bijeengebracht" Amsterdam 1888-02-03 nr. 16

10-04-1888

Vrouwen-Vereeniging "Onderlinge samenwerking" Amsterdam 1883-12-04 nr. 27

31-01-1884

Nederlandsch Landbouw-Comité Amsterdam 1885-06-02 nr. 28

11-07-1885
16-08-1892
11/12-04-1897

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.