Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen Amsterdam 1894-02-26 nr. 33

29-03-1894

Radicalen Bond Amsterdam 1894-02-05 nr. 26

29-03-1894

1893-01-01
Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Centrale organisatie van schildersgezellen Amsterdam 1894-02-20 nr. 41

06/07-05-1894

1892-09-07
Postduivenvereeniging "de Sperwer" Amsterdam 1894-04-06 nr. 2

27-04-1894

1894-03-06
Vereeniging "Anna Paulowna School" Amsterdam 1870-07-03 nr. 19

17/18-07-1870

Tooneelclub "Kunst en Vriendschap" Amsterdam 1901-08-01 nr. 32

17-08-1901

1900-10-15
Vereeniging van fruit- en groentenhandelaren, genaamd: "Onderling Belang" Amsterdam 1901-07-24 nr. 40

11/12-08-1901

1900-12-27
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Bond van gepensioneerde en gegageerde onderofficieren en van minderen van land- en zeemacht en van koloniën, onder de zinspreuk: "Insulinde" Amsterdam 1895-11-08 nr. 40

24-12-1895
29-12-1903

1894-10-01
De Eendracht Amsterdam 1895-11-04 nr. 45

04-12-1895

1895-05-19
Kegelclub "Zou er kans zijn" Amsterdam 1895-10-09 nr. 51

28-11-1895
21/22-06-1903

1892-10-01
Tooneelvereeniging "Muiderkring" Amsterdam 1887-08-22 nr. 27

20-10-1887

De Amsterdamsche Volksbank Amsterdam 1892-11-28 nr. 43

18-01-1893

1892-11-01
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen "Sarphati" Amsterdam 1895-10-21 nr. 26

28-12-1895

1895-04-03
Het Nederlandsch Schoolmuseum Amsterdam 1895-11-18 nr. 31

31-12-1895

1877-12-24
Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging Amsterdam 1892-12-20 nr. 26

26-01-1893

1891-04-11
Toneelvereeniging "D.V.G." Amsterdam 1892-12-27 nr. 24

09-02-1893
31-10-1896

1882-10-06
Gonzaga-Vereeniging Amsterdam 1887-08-11 nr. 24

16/17-10-1887

Gymnastiek-onderwijzersvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1889-07-23 nr. 18

22-11-1889

Zustervereeniging "Martha" Amsterdam 1893-01-03 nr. 30

21-02-1893

Vereeniging ter bevordering van Christelijk leven in de buurten E.E. en F.F. te Amsterdam Amsterdam 1871-09-16 nr. 5

30-09-1871

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Broodbakkersvereeniging "Ons Genoegen" Amsterdam 1882-05-09 nr. 33

03-09-1882

Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van aandeelen in de Negotiatie van 1789 gesloten ten behoeve der Maatschappij onder de zinspreuk "Felix Meritis" Amsterdam 1888-07-19 nr. 20

08-09-1888

Tooneelvereeniging Club "C" (Cremer) Amsterdam 1885-11-06 nr. 20

22-01-1886

Roeivereeniging "Willem III" Amsterdam 1887-01-06 nr. 20

29-03-1887
09-07-1889
25-04-1900

Tooneelvereeniging "Ons Genoegen" Amsterdam 1892-03-25 nr. 31

14-04-1892

1887-06-01
Vereeniging ter bevordering van het handelsverkeer aan de Amsterdamsche varkensmarkt Amsterdam 1892-03-23 nr. 18

12-04-1892

1890-03-01
Vereeniging "De Zendingzaak" Amsterdam 1870-10-30 nr. 40

06/07-11-1870
26-06-1875
24-12-1897

Vereeniging in het belang der Weezenverpleging Amsterdam 1872-07-03 nr. 16

18-07-1872

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885-09-20 nr. 28

01-12-1885

Vereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1887-08-27 nr. 29

28-10-1887
07/08-06-1903

Amsterdamsche Vereeniging voor Volksbaden Amsterdam 1890-04-02 nr. 29

10-06-1890

Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886-07-27 nr. 20

17-09-1886
09-10-1895
02-10-1900

Spiritisch Genootschap "Veritas" Amsterdam 1883-03-01 nr. 16

12-04-1883

Vereeniging "De Militaire Willemsorde" Amsterdam 1885-09-30 nr. 16

01-12-1885
29-03-1887

Gymnastiek-vereeniging "Deutscher Turnverein" Amsterdam 1883-03-12 nr. 11

12-04-1883
21-02-1895
19-04-1899

Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der belangen van Nederlandsche Inzenders op Internationale Tuinbouw-Tentoonstellingen Amsterdam 1876-02-13 nr. 23

22-04-1876

Schermvereeniging "Minerva" Amsterdam 1892-03-29 nr. 23

22-04-1892

1889-07-15
Vereeniging van teekenonderwijzers Amsterdam 1892-03-14 nr. 16

22-04-1892
11-09-1897

Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleeding-industrie en aanverwante vakken Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1901-02-23
Schermvereeniging "Wilhelmina" Amsterdam 1889-10-31 nr. 26

14-02-1890

Sociëteit "Hertog Hendrik" Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1900-09-27
Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen Amsterdam 1903-06-10 nr. 25

10-07-1903

1903-01-28
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.