Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Schietvereeniging "Nil Desperandum" Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-03-17
Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Trein 8.28 H. IJ. S. M. Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1903-10-01
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Oranje-Nassau Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

16-12-1903

1899-02-23
"Zanglust" (Gemengd koor) Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1898-11-06
Vereeniging ter behartiging van de belangen van de houders van 4% obligatiën ten laste der Madoera Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-10-27
Israëlitische slagersvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-03-01
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Schuitenvoerders-patroonsvereeniging Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1903-02-09
Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

"Concordia" Loge No.5 van den independent order of odd fellows (onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1899-07-04 nr. 30

18-07-1899

1895-10-12
Bond van smeden-patroons in Nederland Amsterdam 1903-12-08 nr. 50

31-12-1903

1903-07-15
Roeivereeniging "Sirene" Amsterdam 1887-04-23 nr. 30

05-07-1887

Natuurphilosophische studentenvereeniging Amsterdam 1899-06-19 nr. 62

09/10-07-1899

1898-03-12
Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Internationale correspondentiebond "Kosmos" Amsterdam 1899-06-19 nr. 63

04-07-1899
02-07-1902

1898-03-26
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
Vereeniging "Israëlitisch Burgerziekenhuis" Amsterdam 1883-08-19 nr. 35

17-10-1883

Nederlandsche Smeden-Vereeniging Amsterdam 1887-09-22 nr. 2

15-11-1887

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Werkliedenvereeniging "Wees getrouw" Amsterdam 1899-06-07 nr. 38

22-06-1899

1899-03-19
Amstels Vriendenkring "Kunst na arbeid" Amsterdam 1899-05-30 nr. 43

15-06-1899

1890-06-06
Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885-05-03 nr. 29

24-06-1885

Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam Amsterdam 1887-07-26 nr. 24

13-11-1887

Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal Amsterdam 1896-07-20 nr. 27

08-09-1896

1894-05-01
Scheepmakersvereeniging "Eendracht" Amsterdam 1896-07-29 nr. 42

09-09-1896

1896-02-27
Sportvereeniging "Het Willemspark" Amsterdam 1896-07-29 nr. 41

09-09-1896

1896-07-01
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1899-06-02 nr. 46

14-06-1899

1899-01-09
Amsterdamsche wijkverpleging Amsterdam 1899-05-27 nr. 80

14-06-1899

1899-03-01
Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1899-05-23 nr. 58

09-06-1899

1859-06-06
Berieth Abraham (Verbond van Abraham) Amsterdam 1892-03-29 nr. 24

22-04-1892

1890-09-10
Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1896-06-19 nr. 26

11-08-1896

1896-03-06
Vereeniging tot verbetering van de koffie-cultuur Amsterdam 1896-06-26 nr. 40

09/10-08-1896

1896-05-12
Société Belge de Bienfaisance (Belgische Liefdadigheidsvereeniging) Amsterdam 1896-06-05 nr. 40

08-08-1896

1895-11-14
Amsterdamsche Sigaren-winkeliersvereeniging Amsterdam 1896-06-18 nr. 38

11-08-1896
12-09-1899

1895-01-01
De Broederschap der ontvangers, van de directe belastingen, invoerrechten en accijnzen in Nederland Amsterdam 1896-06-25 nr. 39

21-08-1896

1889-08-17
Handelsreizigers-vereeniging "Onder Vrienden" Amsterdam 1896-06-25 nr. 35

19-08-1896

1896-01-01
Oranjes Vriendenkring Amsterdam 1896-07-07 nr. 40

26-08-1896

1894-09-01
Mannen-zangvereeniging "Orpheon" Amsterdam 1896-07-07 nr. 41

28-18-1896

1893-01-01
Gemengde Zangvereeniging "Orpheus" Amsterdam 1896-07-03 nr. 47

22-08-1896

1888-11-01
Centrale gemeente-werkliedenbond Amsterdam 1896-07-02 nr. 38

23/24-08-1896

1893-07-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 627 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.