Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 118 19 20 21 22 23 2427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Sint-Bernhards-club Amsterdam 1899-12-19 nr. 29

07/08-01-1900

1899-07-16
Amsterdamsche Exportvereeniging Amsterdam 1899-12-20 nr. 29

12-01-1900

1899-06-15
Liedertafel "Zang en Vriendschap" Amsterdam 1899-12-23 nr. 22

07/08-01-1900

1895-08-15
N.M.B. (Nieuwmarktbond) "Mercurius" Amsterdam 1899-12-28 nr. 61

11-01-1900
31-12-1902

1898-12-22
Vereeniging van stations- en wegpersoneel der Nederlandsche spoor- en tramwegen, onder de zinspreuk: "Verbetering door Vereeniging" Amsterdam 1900-01-04 nr. 31

14/15-01-1900

1881-07-24
Liefdadigheidsvereeniging "De Kindervriend" tot bevordering van kleeding aan minvermogende Christelijke schoolkinderen in Nederland Amsterdam 1900-01-24 nr. 29

06-02-1900

1899-12-15
Christelijke Typografen-vereeniging "Draagt Elkanders Lasten" Amsterdam 1900-01-30 nr. 33

16-02-1900

1894-07-16
Vakbelang Amsterdam 1900-02-03 nr. 17

17-02-1900

1895-11-09
Mannenkoor "Kunst na Arbeid" Amsterdam 1900-02-08 nr. 28

21-02-1900

1882-12-25
Koffiemakelaars-vereeniging Amsterdam 1900-02-08 nr. 33

23-02-1900

1893-01-31
Ons Huis, buurt YY Amsterdam 1900-02-13 nr. 33

03-03-1900

1899-11-01
Zangvereeniging "Animato" Amsterdam 1900-02-13 nr. 34

01-03-1900

1899-11-01
Vereeniging van kommandeurs der stadsreiniging te Amsterdam "Door ons verbroederd" Amsterdam 1900-02-17 nr. 15

04/05-03-1900

1898-10-19
Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-03-09 nr. 13

25/26-03-1900

1899-11-21
Schietvereeniging "Rood-Wit-Blauw" behoorende tot de afdeeling Amsterdam en omstreken van den Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Amsterdam 1900-03-10 nr. 8

24-02-1900

1899-07-04
Tuinbouwliedenvereeniging "Numa Pompilius Amsterdam 1900-03-16 nr. 31

31-03-1900

1899-06-01
Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang" Amsterdam 1900-04-02 nr. 17

18-04-1900

1899-09-12
Vereeniging voor aannemers van fundeeringwerken Amsterdam 1900-04-02 nr. 21

19-04-1900

1893-07-01
Kennis en Godsvrucht Amsterdam 1900-04-11 nr. 22

28-04-1900

1898-12-06
Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars Amsterdam 1900-04-28 nr. 28

11-05-1900
24-07-1903

1899-06-26
Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-04-30 nr. 188

12-05-1900

1899-06-28
Bond van Veemen Amsterdam 1900-05-07 nr. 89

20/21-05-1900

1900-03-01
De vriend der blinden Amsterdam 1900-05-10 nr. 36

27/28-05-1900

1899-11-24
Kansas City Southern Vereeniging Amsterdam 1900-05-16 nr. 41

06-06-1900

1900-03-10
Vereeniging van onderofficieren der dienstdoende schutterij te Amsterdam Amsterdam 1900-05-25 nr. 92

16-06-1900
29-10-1902

1898-11-06
Onderlinge Vriendschap Amsterdam 1900-06-08 nr. 43

21-06-1900

1898-10-20
Lood- en zinkbewerkers-vereeniging: "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-06-19 nr. 37

06-07-1900

1899-08-01
Amsterdamsche Vereeniging van stalhouders Amsterdam 1900-07-02 nr. 53

18-07-1900

1900-01-26
Amsterdamsche Schoolvereeniging Amsterdam 1900-07-03 nr. 41

18-07-1900

1900-02-03
Bond van oud-brandweermannen Amsterdam 1900-07-05 nr. 33

24-07-1900

1899-09-13
Tehuis "Koningin Wilhelmina" Amsterdam 1900-07-05 nr. 32

22/23-07-1900

1900-02-24
De Zondagavond Amsterdam 1900-07-10 nr. 54

25-07-1900

1900-06-09
Tooneelvereeniging "Insulinde" Amsterdam 1900-07-11 nr. 44

24-07-1900

1896-12-12
Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1900-07-14 nr. 55

29/30-07-1900

1900-05-01
Nederlandsche Mandenmakers- en Rietbewerkersbond Amsterdam 1900-08-16 nr. 53

09/10-09-1900

1897-04-18
Algemeene Winkeliersvereeniging Amsterdam 1900-08-22 nr. 31

16/17-09-1900

1900-03-01
Vereeniging van leeraren in de stenographie Amsterdam 1900-08-24 nr. 52

14-09-1900
23-11-1901

1900-04-19
Amsterdamsche vereeniging voor middelbaar onderwijs aan meisjes Amsterdam 1900-09-01 nr. 37

18-09-1900

1900-05-01
Katholieke vereeniging "Leo XIII" Amsterdam 1900-09-01 nr. 55

18-09-1900

1898-02-20
Ooster-Speeltuin Amsterdam 1900-09-05 nr. 24

18-09-1900

1900-06-16
Vereeniging van Gemeente-gaslantaarnopstekers der gemeente Amsterdam "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-09-05 nr. 76

22-09-1900

1899-06-01
Amsterdamsche vereeniging van werkgevers in metaal- en houtbewerking Amsterdam 1900-09-10 nr. 20

23/24-09-1900

1900-02-01
Door en voor de jeugd Amsterdam 1900-09-19 nr. 34

04-10-1900

Oranje Nassau Amsterdam 1900-09-21 nr. 5

07/08-10-1900

1898-11-29
Sempre Crescendo Amsterdam 1900-09-26 nr. 5

11-10-1900
31-12-1902

1899-02-19
Artisfonds Amsterdam 1900-09-27 nr. 34

16-10-1900

1900-07-12
Vereeniging tot instandhouding van het Fonds voor spraakgebrekkige en daardoor achterlijke kinderen Amsterdam 1900-10-01 nr. 36

16-10-1900

1900-01-01
Het Evangelie in Spanje Amsterdam 1900-10-03 nr. 36

18-10-1900
31-08-1901

1872-01-01
Nederlandsche bond van Rijkstelephonisten Amsterdam 1900-10-08 nr. 80

23-10-1900

1900-02-01
Schietvereeniging "Piet Joubert" van de leerlingen der Kweekschool voor machinisten behoorende tot de afdeeling Technici Amsterdam 1900-10-12 nr. 43

01-11-1900

1900-03-21
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 118 19 20 21 22 23 2427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.