Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 118 19 20 21 22 23 2427 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging ter bescherming van de rechten van de obligatiehouders der Duinwatermaatschappij Amsterdam 1895-02-21 nr. 45

03-04-1895

1895-02-09
Vereeniging ter bestrijding der vervalschingen van voedingsmiddelen "Amsterdam" Amsterdam 1892-08-06 nr. 67

17-09-1892

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders Amsterdam 1872-10-13 nr. 23

30-10-1872

Vereeniging ter bevordering van Christelijk leven in de buurten E.E. en F.F. te Amsterdam Amsterdam 1871-09-16 nr. 5

30-09-1871

Vereeniging ter bevordering van de belangen der kina-cultuur Amsterdam 1894-01-22 nr. 20

09-03-1894

Vereeniging ter bevordering van de Nederlandsche Visscherij Amsterdam 1886-11-20 nr. 25

30-01-1887

Vereeniging ter bevordering van het handelsverkeer aan de Amsterdamsche varkensmarkt Amsterdam 1892-03-23 nr. 18

12-04-1892

1890-03-01
Vereeniging ter bevordering van het onderwijs aan Ambachtscholen Amsterdam 1877-08-18 nr. 11

09-09-1877

Vereeniging ter bevordering van het Zeevaartkundig Onderwijs Amsterdam 1873-10-03 nr. 17

01/02-02-1874
30-01-1880
23-01-1891
02-07-1902

Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888-11-09 nr. 33

05-02-1889

Vereeniging ter ondersteuning van Scholen met den Bijbel opgericht door de Vereeniging "Luther" Amsterdam 1884-07-23 nr. 56

05-11-1884

Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds" Amsterdam 1891-03-19 nr. 25

24/25-05-1891
14/15-02-1897
17/18-06-1900

Vereeniging ter veredeling van het ambacht Amsterdam 1898-06-23 nr. 25

10/11-07-1898
01/02-01-1903

1897-10-18
Vereeniging Tesjoungat Israël "Hulpe Israels" Amsterdam 1886-11-08 nr. 21

28-01-1887

Vereeniging "Timotheus" de School met den Bijbel Amsterdam 1886-09-06 nr. 20

24-10-1886

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam Amsterdam 1864-04-14 nr. 85

02-06-1864
24-01-1893

Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872-08-30 nr. 69

08/09-09-1872
21/22-07-1901

Vereeniging tot behartiging der belangen van houders van aandeelen in het maatschappelijke kapitaal der "Maatschappij tot exploitatie van de brakke grond" Amsterdam 1898-10-14 nr. 37

28-10-1898

1898-09-19
Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland Amsterdam 1895-12-23 nr. 12

28-02-1896
11/12-09-1898
06-08-1903

1895-04-01
Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Vereeniging tot beoefening van vocale en dramatische kunst Amsterdam 1896-03-30 nr. 11

21-05-1896
10/11/12-04-1898

1895-12-02
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Vereeniging tot bestrijding van het gebruik en misbruik van sterken drank, onder de zinspreuk: "Spreuken XXIV:11"' Amsterdam 1896-12-17 nr. 29

01/02-01-1897

1896-11-20
Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme Amsterdam 1899-12-01 nr. 66

15-12-1899

1899-01-21
Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871-06-02 nr. 21

20-06-1871

Vereeniging "tot bestrijding van knoeierijen in den Boterhandel" Amsterdam 1885-05-26 nr. 41

11-07-1885
16/17-08-1896

Vereeniging tot bevordering der belangen van de Middenklasse, Buurt IJ IJ Amsterdam 1896-02-12 nr. 32

02-05-1896

1895-11-15
Vereeniging tot bevordering der belangen van het Jodendom Amsterdam 1898-10-28 nr. 29

13/14-11-1898

1895-08-22
Vereeniging tot bevordering der belangen van het onderwijs en van vrouwen die onderwijs geven, genaam Thugatêr Amsterdam 1894-01-09 nr. 45

08-03-1894
06-06-1899

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen "Sarphati" Amsterdam 1895-10-21 nr. 26

28-12-1895

1895-04-03
Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handswerklieden in Nederland Amsterdam 1896-07-11 nr. 38

28-08-1896

1896-01-25
Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde ziekenverzorging in Nederland Amsterdam 1894-10-19 nr. 30

22-11-1894

1893-11-30
Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen Amsterdam 1891-03-12 nr. 35

09-05-1891

Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen" Amsterdam 1890-07-30 nr. 21

14-10-1890

Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland Amsterdam 1892-01-23 nr. 21

10-02-1892

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland Amsterdam 1871-01-22 nr. 16

13-02-1871
15-11-1873
27-10-1874
09-10-1875

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging tot "bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam" Amsterdam 1875-05-24 nr. 20

27/28-06-1875

Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

Vereeniging tot bevordering van wielersport, voornamelijk onder de handwerks- en arbeidersklasse, zoowel in de steden als ten platten lande Amsterdam 1897-10-29 nr. 39

17-11-1897

1897-10-01
Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven Amsterdam 1873-04-11 nr. 16

02-07-1873
18-06-1875
31-01-1877
18-08-1894
12/13-01-1902

1872-05-06
Vereeniging tot bevordering voor kleeding aan minvermogende kinderen van alle religies Amsterdam 1894-08-15 nr. 27

16-10-1894
19-01-1900

1894-06-22
Vereeniging tot bewaren en beheeren der aandeelen Dordtsche petroleum-industriemaatschappij Amsterdam 1897-04-13 nr. 18

25/26-04-1897
22/23-07-1900
16-07-1903

Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 118 19 20 21 22 23 2427 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.