Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor handenarbeid Amsterdam 1883-08-04 nr. 36

02-09-1883

Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Amsterdam 1883-04-24 nr. 13

04-07-1883
15-08-1885

Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël" Amsterdam 1883-04-23 nr. 27

08-05-1883

Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883-03-26 nr. 15

18-04-1883

Gymnastiek-vereeniging "Deutscher Turnverein" Amsterdam 1883-03-12 nr. 11

12-04-1883
21-02-1895
19-04-1899

Duitsche Vereeniging te Amsterdam Amsterdam 1883-03-02 nr. 22

20-03-1883
29-06-1887

Spiritisch Genootschap "Veritas" Amsterdam 1883-03-01 nr. 16

12-04-1883

Duitsche Vereeniging tot hulpverschaffing Amsterdam 1883-02-18 nr. 22

20-03-1883
20-06-1888
01-11-1899

Godsdienstig Genootschap "Rino Oesefilloh" (Gejuich en Gebed) Amsterdam 1883-02-08 nr. 24

13-03-1883

Societeit "La Fidélité" Amsterdam 1883-01-21 nr. 17

13-03-1883

Vereeniging "Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1883-01-14 nr. 25

04-03-1883

Eerste Tooneelvereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-12-20 nr. 29

10-02-1883
12-07-1888

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Vereeniging van en voor Geëmployeerden van den handel, onder de zinspreuk: "Voorwaarts" Amsterdam 1882-10-31 nr. 22

28-11-1882

Letterlievend Genootschap "Jacob Léon Wertheim" Amsterdam 1882-10-25 nr. 22

23-11-1882
27-06-1886

Vereeniging "Amsterdam's Thuis voor Dieren" Amsterdam 1882-10-22 nr. 19

28-11-1882

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1882-08-10 nr. 32

21-11-1882
31-07-1894

Vereeniging "Sint Lucas" Amsterdam 1882-07-31 nr. 55

14-10-1882
16/17-10-1892
30-03-1900

Vereeniging "Kiesrechthervorming" Amsterdam 1882-05-30 nr. 59

06-09-1882

Broodbakkersvereeniging "Ons Genoegen" Amsterdam 1882-05-09 nr. 33

03-09-1882

Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging Amsterdam 1882-04-06 nr. 13

18-05-1882
04-07-1883
04-03-1885

Vereeniging "De Commissie voor de inwendige Restauratie van het Muiderslot" Amsterdam 1882-04-01 nr. 6

18-05-1882

Vereeniging "De Dageraad" Amsterdam 1882-03-19 nr. 17

16-04-1882
31-01-1884
14-04-1891
20-05-1896

Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

Handwerkers Eendracht Amsterdam 1881-11-28 nr. 34

12-03-1882
13-09-1895

Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Amstels Vriendenkring Amsterdam 1881-10-14 nr. 25

15-02-1882

Muzikale Vereeniging "Polyhymnia" Amsterdam 1881-09-11 nr. 36

13/14-11-1881
20-09-1887
04-10-1890

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging Amsterdam 1881-09-09 nr. 39

13-11-1881
03/04-03-1901

1881-05-12
Vereeniging "Resjied Tob" (Goed Begin) Amsterdam 1881-09-06 nr. 31

09-11-1881
08-06-1887

Gymnastiek-Vereeniging "Lycurgus-Achilles" Amsterdam 1881-07-16 nr. 48

10-08-1881

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Vereeniging "Middelbare school voor meisjes te Amsterdam" Amsterdam 1881-05-25 nr. 25

30-08-1881

Vereeniging "Oefening en Weldoen" Amsterdam 1881-05-17 nr. 27

20-08-1881

Vereeniging "de Unie" Amsterdam 1881-05-10 nr. 28

20-08-1881
31-01-1884

Schermclub "De Eensgezindheid" Amsterdam 1881-05-09 nr. 10

18-08-1881

Vereeniging "Willem Barents" Amsterdam 1881-05-06 nr. 19

18-08-1881

Rederijkerskamer "Joost van den Vondel" Amsterdam 1881-04-03 nr. 15

05-07-1881

Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

Gymnastiekvereeniging "Plato" Amsterdam 1881-02-12 nr. 14

09-03-1881
07-02-1888

Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig" Amsterdam 1881-02-04 nr. 11

27-02-1881
11/12-03-1894

Genootschap "Architectura et Amicitia" Amsterdam 1881-02-04 nr. 12

23-02-1881
29-03-1883
08-06-1893
25-08-1899

De Evangelische Gemeente Amsterdam 1881-01-11 nr. 10

23-02-1881
31-01/01-02-1897

Studenten-Societeit "Nos jungit Amicitia" Amsterdam 1880-12-24 nr. 32

09-02-1881
25-02-1885
17-06-1891
29-08-1891
01-02-1898

1880-11-01
Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Amsterdamsche Vereeniging tegen de Prostitutie Amsterdam 1880-10-29 nr. 24

27-01-1881

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.