Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Schijvenschuurdersvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1900-12-29 nr. 5

10-01-1901

1896-02-01
Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht" Amsterdam 1900-11-17 nr. 5

09/10-12-1900

1900-01-03
Dilettantenclub "Onder Vrienden" Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

26/27-04-1903

1899-08-14
Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1871-02-21 nr. 5

10-03-1871

Vereeniging tot instandhouding van de "Christelijke Armenscholen te Amsterdam" Amsterdam 1888-01-10 nr. 5

01/02-04-1888

Vereeniging ter bevordering van Christelijk leven in de buurten E.E. en F.F. te Amsterdam Amsterdam 1871-09-16 nr. 5

30-09-1871

Sempre Crescendo Amsterdam 1900-09-26 nr. 5

11-10-1900
31-12-1902

1899-02-19
Oranje Nassau Amsterdam 1900-09-21 nr. 5

07/08-10-1900

1898-11-29
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Bond van smeden-patroons in Nederland Amsterdam 1903-12-08 nr. 50

31-12-1903

1903-07-15
Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

De Militaire Vriendenkring "Jonathan" Amsterdam 1868-02-04 nr. 50

22-02-1868

Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Voor de jeugd Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-01-01
Sportvereeniging "Zeeburg" Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-05-01
Vereeniging "Vrije Werkkring" Amsterdam 1885-07-10 nr. 50

15-08-1885

Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van pandbrieven der Lombard Investment Company Amsterdam 1894-05-23 nr. 50

30-06-1894
14-11-1901

1894-03-01
Sloopersvereeniging "Sterk door Eendracht" Amsterdam 1901-01-24 nr. 50

12-02-1901

1900-06-07
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Humanitas Amsterdam 1899-08-03 nr. 51

22-08-1899

1899-03-16
Algemeene Nederlandsche Kleermakersbond Amsterdam 1897-06-16 nr. 51

01-07-1897

1896-03-16
Het Corps van Studenten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Nil Desperandum Deo Duce" Amsterdam 1897-06-17 nr. 51

03-07-1897
18-11-1902

1896-11-24
De Kerkelijke Kas Amsterdam 1887-07-03 nr. 51

11/12-09-1887
26/27-09-1897

Onderlinge Omslag Risico-vereeniging van de leden der Schilderspatroonsvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-07-03 nr. 51

04-08-1903

1903-05-15
Het diamantbewerkers-fanfarecorps "Excelsior" (Hooger zij ons doel) Amsterdam 1898-06-13 nr. 51

24-06-1898

1896-10-14
Kegelclub "Zou er kans zijn" Amsterdam 1895-10-09 nr. 51

28-11-1895
21/22-06-1903

1892-10-01
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Vereeniging van leeraren in de stenographie Amsterdam 1900-08-24 nr. 52

14-09-1900
23-11-1901

1900-04-19
Dilettantenclub "Het vaderland getrouw" Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

23-09-1903

1901-09-01
De Nederlandsche Opera Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

11-09-1903

1903-06-01
Het Patronaat voor behoeftige herstelde krankzinnigen in Noordholland Amsterdam 1863-09-18 nr. 52

26-09-1863
07-02-1893

Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860-11-07 nr. 52

14-11-1860
13-06-1863
07-04-1865
19-02-1869

Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Vereeniging door en voor losse werklieden, werkzaam aan de Centrale Asch- en Vuilnisbelt Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

07/08-09-1902

1901-01-27
Vereeniging voor barbiers- en kapperspatroons, onder den naam "Amsterdam" Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

10-09-1902

1884-04-28
Nederlandsche Mandenmakers- en Rietbewerkersbond Amsterdam 1900-08-16 nr. 53

09/10-09-1900

1897-04-18
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Postduivenvereeniging "De Snelpost" Amsterdam 1897-12-08 nr. 53

30-12-1897

1897-09-01
Amsterdamsche Vereeniging van stalhouders Amsterdam 1900-07-02 nr. 53

18-07-1900

1900-01-26
Dilettanten Muziek-Gezelschap "Amstels Fanfarecorps" Amsterdam 1889-04-09 nr. 53

08-06-1889

Caritas inter nos (Liefde onder ons) Amsterdam 1894-05-28 nr. 53

04-07-1894
03-04-1897
08/09-11-1903

1893-06-01
Vereeniging van Hoofdambtenaren, Commiezen en met hen gelijkgestelden ter gemeente-secretarie van Amsterdam Amsterdam 1901-02-20 nr. 53

06-03-1901

1900-11-17
Vereeniging ten behoeve der "Roomsch-Katholieke Militairen te Amsterdam" Amsterdam 1890-11-19 nr. 53

18-02-1891

Bond van Nederlandsche boekverkoopersbedienden Amsterdam 1898-05-12 nr. 54

29/30/31-05-1898
23-04-1902
08-05-1903

1893-05-07
Nederlandsche Vereeniging van kermisvakgenooten "Ons Belang" Amsterdam 1901-06-21 nr. 54

06-07-1901

1899-12-13
Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Nederlandsche Aannemersbond Amsterdam 1896-04-27 nr. 54

24-06-1896
02/03-05-1897

1896-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.