Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Humanitas Amsterdam 1899-08-03 nr. 51

22-08-1899

1899-03-16
Werkliedenvereeniging "Wees getrouw" Amsterdam 1899-06-07 nr. 38

22-06-1899

1899-03-19
Jongelingen-eerewacht "Klein maar dapper" Amsterdam 1899-07-19 nr. 70

05-08-1899

1899-04-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen der maatschappij "Apollo" Amsterdam 1899-08-16 nr. 32

30-08-1899

1899-04-07
Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren Amsterdam 1901-04-13 nr. 56

04-05-1901

1899-05-01
Wielerclub "Wilhelmina" Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

15-02-1902
22-07-1903

1899-05-21
Nederlandsche bond van adsistenten der posterijen en telegraphie Amsterdam 1901-04-12 nr. 79

28/29-04-1901

1899-05-22
Tuinbouwliedenvereeniging "Numa Pompilius Amsterdam 1900-03-16 nr. 31

31-03-1900

1899-06-01
Vereeniging van Gemeente-gaslantaarnopstekers der gemeente Amsterdam "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-09-05 nr. 76

22-09-1900

1899-06-01
Amsterdamsche Exportvereeniging Amsterdam 1899-12-20 nr. 29

12-01-1900

1899-06-15
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1901-06-19 nr. 49

03-07-1901

1899-06-19
Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

29/30-12-1901

1899-06-19
Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars Amsterdam 1900-04-28 nr. 28

11-05-1900
24-07-1903

1899-06-26
Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-04-30 nr. 188

12-05-1900

1899-06-28
Schietvereeniging "Rood-Wit-Blauw" behoorende tot de afdeeling Amsterdam en omstreken van den Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Amsterdam 1900-03-10 nr. 8

24-02-1900

1899-07-04
Nederlandsche Sint-Bernhards-club Amsterdam 1899-12-19 nr. 29

07/08-01-1900

1899-07-16
Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1901-05-07 nr. 74

29-05-1901

1899-07-16
Lood- en zinkbewerkers-vereeniging: "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-06-19 nr. 37

06-07-1900

1899-08-01
Eerste Amsterdamsche bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1899-08-03
Dilettantenclub "Onder Vrienden" Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

26/27-04-1903

1899-08-14
Vereeniging van opzichters der telegraphie Amsterdam 1899-12-14 nr. 30

31-12-1899

1899-09-10
Centraal bureau voor sociale adviezen Amsterdam 1899-10-05 nr. 37

11-10-1899
30-06/01-07-1901

1899-09-11
Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang" Amsterdam 1900-04-02 nr. 17

18-04-1900

1899-09-12
Bond van oud-brandweermannen Amsterdam 1900-07-05 nr. 33

24-07-1900

1899-09-13
Vereeniging de Broederschap der Pauselijke Zouaven "Fidei et Virtuti", onder bescherming van den H. Aartsengel Michael, afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond Amsterdam 1901-05-28 nr. 99

15-06-1901

1899-09-17
St. Anna-vereeniging Amsterdam 1901-01-24 nr. 48

10/11-02-1901

1899-09-20
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 5 pcts. obligatiën ten laste der Kansas City Pittsburg & Gulf Railroad Company Amsterdam 1899-10-05 nr. 36

13-10-1899

1899-09-25
Vereeniging tot oprichting en uitbreiding der galerij van portretten van Nederlandsche tooneelkunstenaren, die in den Stadsschouwburg te Amsterdam zijn groot geweest Amsterdam 1900-12-18 nr. 45

03-01-1901

1899-10-01
Kansas City Suburban Beltvereeniging Amsterdam 1899-11-13 nr. 47

26/27-11-1899

1899-10-05
Ons Huis, buurt YY Amsterdam 1900-02-13 nr. 33

03-03-1900

1899-11-01
Zangvereeniging "Animato" Amsterdam 1900-02-13 nr. 34

01-03-1900

1899-11-01
Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-03-09 nr. 13

25/26-03-1900

1899-11-21
De vriend der blinden Amsterdam 1900-05-10 nr. 36

27/28-05-1900

1899-11-24
Nederlandsche Vereeniging van kermisvakgenooten "Ons Belang" Amsterdam 1901-06-21 nr. 54

06-07-1901

1899-12-13
Liefdadigheidsvereeniging "De Kindervriend" tot bevordering van kleeding aan minvermogende Christelijke schoolkinderen in Nederland Amsterdam 1900-01-24 nr. 29

06-02-1900

1899-12-15
Nederlandsche Visscherij-vereeniging Amsterdam 1900-11-09 nr. 34

02/03-12-1900

1899-12-21
Amsterdamsche Bestuurdersbond Amsterdam 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1900-01-01
Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
"De Amsterdamsche Pers", afdeeling van den Nederlandschen Journalistenkring Amsterdam 1901-01-14 nr. 22

30-01-1901

1900-01-01
Vereeniging tot instandhouding van het Fonds voor spraakgebrekkige en daardoor achterlijke kinderen Amsterdam 1900-10-01 nr. 36

16-10-1900

1900-01-01
Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht" Amsterdam 1900-11-17 nr. 5

09/10-12-1900

1900-01-03
Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1900-01-20
Amsterdamsche Vereeniging van stalhouders Amsterdam 1900-07-02 nr. 53

18-07-1900

1900-01-26
De algemeene tuinlieden- en bloemistenbond, onder bescherming van den hoogweledelgeboren heer G. baron Senarclens de Grancy, "Huize Haanwijk" bij Vucht Amsterdam 1902-07-14 nr. 64

07-08-1902

1900-01-28
Amsterdamsche vereeniging van werkgevers in metaal- en houtbewerking Amsterdam 1900-09-10 nr. 20

23/24-09-1900

1900-02-01
Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven Amsterdam 1901-05-07 nr. 76

24-05-1901

1900-02-01
Nederlandsche bond van Rijkstelephonisten Amsterdam 1900-10-08 nr. 80

23-10-1900

1900-02-01
Amsterdamsche Schoolvereeniging Amsterdam 1900-07-03 nr. 41

18-07-1900

1900-02-03
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Amsterdamsche theologische studentenvereeniging Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1900-02-21
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.