Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, motto "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1900-11-29 nr. 32

19-12-1900

1900-06-25
Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland Amsterdam 1871-10-23 nr. 13

09-11-1871
09-07-1874
08-05-1879 en 28-01-1887
13-02-1890
24/25-09-1899

Cleveland, Akron en Columbus vereeniging Amsterdam 1900-10-29 nr. 38

14-11-1900

1900-09-28
Weldaad en Steun voor minvermogende weezen van alle religies Amsterdam 1900-10-27 nr. 49

13-11-1900

1900-05-01
Afdeeling Rotterdam van den volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1900-10-24 nr. 29

11/12-11-1900

1900-05-19
Vereeniging voor bouwvaksjouwerlieden, genaamd "Bijtijds Ontwaakt" Amsterdam 1900-10-24 nr. 27

13-11-1900

1900-05-10
Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1890-05-31 nr. 25

27-07-1890
24-09-1903

Woning-Maatschappij voor beambten der Politie en Brandweer Amsterdam 1890-12-20 nr. 44

26-02-1891

Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde Amsterdam 1900-10-31 nr. 98

22-11-1900

1900-07-08
Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium" Amsterdam 1900-11-21 nr. 55

08-12-1900

1881-01-29
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Aardappelenwerkersvereeniging "Ons belang" Amsterdam 1900-11-15 nr. 44

09/10-12-1900

1896-02-25
Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht" Amsterdam 1900-11-17 nr. 5

09/10-12-1900

1900-01-03
Nederlandsche Visscherij-vereeniging Amsterdam 1900-11-09 nr. 34

02/03-12-1900

1899-12-21
Vereeniging "Geloof en Wetenschap" Amsterdam 1891-05-14 nr. 35

09-07-1891

Ons Huis Amsterdam 1891-05-16 nr. 38

02-07-1891

1891-03-11
Vereeniging "Burgerschool met den Bijbel te Amsterdam" Amsterdam 1890-06-08 nr. 27

12-08-1890

Vereeniging tot instandhouding van het Concertgebouw te Amsterdam Amsterdam 1891-05-29 nr. 8

15-07-1891

Gebroederschap "Dereg Jesoro" (De rechte weg) Amsterdam 1885-04-10 nr. 21

10-05-1885

Algemeene liefdadigheidsvereeniging "Juno" (kinderkleeding) Amsterdam 1891-06-03 nr. 24

28-07-1891
19-08-1896

1890-11-01
Gaswerkersvereeniging "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1890-09-02 nr. 22

04-12-1890
07-05-1901

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874-04-17 nr. 26

05/06-07-1874
07-04-1882
09-05-1903

Vereeniging Tesjoungat Israël "Hulpe Israels" Amsterdam 1886-11-08 nr. 21

28-01-1887

Typografische Vereeniging "Tot bevordering van de belangen der Boekdrukkunst" Amsterdam 1879-11-12 nr. 47

05-12-1879

Nederlandsche Hotelhoudersbond Amsterdam 1890-12-27 nr. 24

13-03-1891
09-01-1894
13-06-1895

1890-10-04
Het Collegie Vriendschap Amsterdam 1878-04-04 nr. 25

20-02-1891

Zeilvereeniging "Het IJ" Amsterdam 1885-07-14 nr. 44

15-08-1885

Gymnastiek- en schermvereeniging "Hollandia" Amsterdam 1887-07-11 nr. 19

16-09-1887

Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Postduivenvereeniging "Wilhelmina-post" Amsterdam 1898-07-19 nr. 37

05-08-1898

1898-01-01
Oranje-Nassau-tentoonstelling Amsterdam 1898-07-16 nr. 26

07/08-08-1898

1898-06-16
Tooneelvereeniging "Eensgezindheid en Weldoen" Amsterdam 1898-07-19 nr. 38

07/08-08-1898

1897-12-04
Bond van Nederlandsche Tooneelisten Amsterdam 1898-07-25 nr. 37

11-08-1898

1898-03-07
Spiritische vereeniging "Onderlinge Stichting" Amsterdam 1898-07-27 nr. 31

11-08-1898

1893-11-12
Nederlandsche Banketbakkersvereeniging Amsterdam 1886-12-02 nr. 30

01-03-1887
27-11-1900

Scherm- en gymnastiekvereeniging "Oranje" Amsterdam 1898-07-18 nr. 61

02-08-1898

1891-09-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872-06-24 nr. 18

11-07-1872
18-08-1876
28-06-1879
06/07-07-1902

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885-08-12 nr. 21

06-11-1885

Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883-10-20 nr. 30

15-01-1884

Centraal Israëlietisch Krankzinnigengesticht in Nederland Amsterdam 1898-06-16 nr. 40

02-07-1898

1898-03-01
Pharmaceutische Studentenvereeniging "Luctor et Emergo" (Ik worstel en overwin) Amsterdam 1898-06-16 nr. 39

01-07-1898
04-03-1902

1897-03-14
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van bewijzen van aandeel in de eerste Siberische Portlandcementfabriek 'Kamyschet', voorheen Kamienski & Grosman Amsterdam 1898-06-11 nr. 28

23-06-1898

1898-05-05
Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Christelijke school voor gewoon lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1898-06-09 nr. 42

24-06-1898
13-05-1903

1897-11-19
Het diamantbewerkers-fanfarecorps "Excelsior" (Hooger zij ons doel) Amsterdam 1898-06-13 nr. 51

24-06-1898

1896-10-14
Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Kinderspeelplaats aan den Kadijk Amsterdam 1898-06-20 nr. 34

03/04-07-1898

1897-10-14
Vereeniging van ambtenaren ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Belang en Ontwikkeling" (B en O) Amsterdam 1898-06-20 nr. 31

05-07-1898
05/06-01-1902

1897-12-21
Vereeniging van belanghebbenden bij de koffie-cultuur in Nederlandsch-Indië Amsterdam 1898-06-20 nr. 35

05-07-1898

1898-05-01
Vereeniging ter veredeling van het ambacht Amsterdam 1898-06-23 nr. 25

10/11-07-1898
01/02-01-1903

1897-10-18
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.