Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Afdeeling Rotterdam van den volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1900-10-24 nr. 29

11/12-11-1900

1900-05-19
Weldaad en Steun voor minvermogende weezen van alle religies Amsterdam 1900-10-27 nr. 49

13-11-1900

1900-05-01
Vereeniging voor bouwvaksjouwerlieden, genaamd "Bijtijds Ontwaakt" Amsterdam 1900-10-24 nr. 27

13-11-1900

1900-05-10
Cleveland, Akron en Columbus vereeniging Amsterdam 1900-10-29 nr. 38

14-11-1900

1900-09-28
Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde Amsterdam 1900-10-31 nr. 98

22-11-1900

1900-07-08
Nederlandsche Visscherij-vereeniging Amsterdam 1900-11-09 nr. 34

02/03-12-1900

1899-12-21
Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium" Amsterdam 1900-11-21 nr. 55

08-12-1900

1881-01-29
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Aardappelenwerkersvereeniging "Ons belang" Amsterdam 1900-11-15 nr. 44

09/10-12-1900

1896-02-25
Zangvereeniging "Door Oranje saamgebracht" Amsterdam 1900-11-17 nr. 5

09/10-12-1900

1900-01-03
Vereeniging van Credietinstellingen Amsterdam 1900-11-29 nr. 31

13-12-1900

1900-05-07
Het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, motto "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1900-11-29 nr. 32

19-12-1900

1900-06-25
Nederlandsche Bond van horlogemakers Amsterdam 1900-12-03 nr. 14

23/24-12-1900

1900-05-24
Roomsch-Katholieke zangvereeniging "Arti et Religioni" Amsterdam 1900-12-07 nr. 2

29-12-1900
09/10-11-1902

1900-10-29
"Simeon", tot steun van bejaarde en hulpbehoevende godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk; afdeeling van de vereeniging van godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1900-12-10 nr. 31

29-12-1900

1900-07-01
Vereeniging tot oprichting en uitbreiding der galerij van portretten van Nederlandsche tooneelkunstenaren, die in den Stadsschouwburg te Amsterdam zijn groot geweest Amsterdam 1900-12-18 nr. 45

03-01-1901

1899-10-01
Schijvenschuurdersvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1900-12-29 nr. 5

10-01-1901

1896-02-01
Muziekgezelschap "Soli Deo Gloria" Amsterdam 1900-12-29 nr. 9

12-01-1901

1895-10-01
Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo Amsterdam 1901-01-02 nr. 8

16-01-1901

1900-03-09
Amsterdamsche brandwachtsvereeniging Amsterdam 1901-01-09 nr. 11

20/21-01-1901

1900-09-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen van Nederlandsche houders van aandeelen I, III, IV en V serie van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij Amsterdam 1901-01-14 nr. 24

24-01-1901

1900-12-31
Vereeniging ter behartiging van de belangen van Nederlandsche houders van aandeelen II serie van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij Amsterdam 1901-01-14 nr. 23

25-01-1901

1900-12-31
"De Amsterdamsche Pers", afdeeling van den Nederlandschen Journalistenkring Amsterdam 1901-01-14 nr. 22

30-01-1901

1900-01-01
De Nederlandsche vereeniging tot bevordering der belangen van verpleegsters en verplegers Amsterdam 1901-01-18 nr. 63

30-01-1901

1900-05-30
St. Hubertus Vereeniging Amsterdam 1901-01-24 nr. 49

06-02-1901

1898-07-08
De Kolonisatie-vereeniging Amsterdam 1901-01-22 nr. 21

10/11-02-1901

1900-12-01
St. Anna-vereeniging Amsterdam 1901-01-24 nr. 48

10/11-02-1901

1899-09-20
Sloopersvereeniging "Sterk door Eendracht" Amsterdam 1901-01-24 nr. 50

12-02-1901

1900-06-07
Het Christelijk Letterkundig Verbond Amsterdam 1901-01-25 nr. 26

13-02-1901

1900-09-29
Nederlandsche vrouwenbond voor Geheelonthouding Amsterdam 1901-02-04 nr. 44

20-02-1901

1897-11-14
Onderlinge Oranje-vereeniging "De Vischhandel" Amsterdam 1901-02-02 nr. 40

23-02-1901

1900-08-18
Stucadoors-opperlieden-vereeniging "Samenkomst en vriendschap" Amsterdam 1901-02-06 nr. 28

26-02-1901

1900-08-12
Amsterdamsche Expediteursvereeniging Amsterdam 1901-02-06 nr. 29

27-02-1901

1900-09-29
Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang" Amsterdam 1901-02-12 nr. 27

28-02-1901

1900-10-19
Hollandsche Pluimvee-club "Ornio", vereeniging ter bevordering der Pluimveefokkerij Amsterdam 1901-02-12 nr. 17

01-03-1901

1900-11-09
Vereeniging van Hoofdambtenaren, Commiezen en met hen gelijkgestelden ter gemeente-secretarie van Amsterdam Amsterdam 1901-02-20 nr. 53

06-03-1901

1900-11-17
Amsterdamsche brandwachts "Jan van der Heyden" Amsterdam 1901-02-25 nr. 41

16-03-1901

1900-11-11
Steenzettersvereeniging "Eendracht maakt ons sterk" Amsterdam 1901-02-23 nr. 54

21-03-1901

1900-11-09
Onderlinge Vriendenkring Amsterdam 1901-03-04 nr. 77

24/25-03-1901

1898-08-31
Nederlandsche Schaatsenrijdersbond Amsterdam 1901-03-11 nr. 11

02-04-1901

1882-09-17
De Apostolische Gemeente Amsterdam 1901-03-15 nr. 42

03-04-1901

1900-10-15
Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1901-03-22 nr. 36

16-04-1901

1900-11-16
Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1901-04-06 nr. 59

25-04-1901

1900-07-11
Nederlandsche bond van adsistenten der posterijen en telegraphie Amsterdam 1901-04-12 nr. 79

28/29-04-1901

1899-05-22
Christelijke Tusschenschool Amsterdam 1901-04-16 nr. 48

04-05-1901

1901-01-15
Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren Amsterdam 1901-04-13 nr. 56

04-05-1901

1899-05-01
Werkliedenvereeniging der groenten- en fruitmarkt, onder de zinspreuk "Door eendracht sterk" Amsterdam 1901-04-17 nr. 46

05/06-05-1901

1900-07-29
Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
De Nederlandsche Fotografenbond Amsterdam 1901-04-26 nr. 61

14-05-1901
24-06-1902

1901-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 119 20 21 22 23 24 2527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.