Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Behangers-patroonsvereeniging "Samenwerking" Amsterdam 1897-12-09 nr. 54

24-12-1897

1897-01-01
De Zondagavond Amsterdam 1900-07-10 nr. 54

25-07-1900

1900-06-09
Vereeniging voor voeding en verwarming Amsterdam 1901-10-24 nr. 54

08-11-1901

1900-06-21
Vereeniging tot instandhouding en beheer der "Amsterdamsche Huishoudschool" Amsterdam 1891-09-29 nr. 54

23-10-1891
16-07-1902

1891-05-01
Het Eigendomsrecht Amsterdam 1894-05-29 nr. 54

05-07-1894
22-08-1902

1894-02-02
Steenzettersvereeniging "Eendracht maakt ons sterk" Amsterdam 1901-02-23 nr. 54

21-03-1901

1900-11-09
Postduivenvereeniging "De Postillon" Amsterdam 1898-05-12 nr. 55

29/30/31-05-1898

1896-03-03
Nederlandsche Ornithologische (vogelkundige) vereeniging Amsterdam 1901-06-14 nr. 55

30-06/01-07-1901

1901-03-30
Katholieke vereeniging "Leo XIII" Amsterdam 1900-09-01 nr. 55

18-09-1900

1898-02-20
Vereeniging "Sint Lucas" Amsterdam 1882-07-31 nr. 55

14-10-1882
16/17-10-1892
30-03-1900

Jongedamesvereeniging "Eendracht en vermaak" Amsterdam 1897-08-04 nr. 55

21-08-1897

1890-11-01
Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1900-07-14 nr. 55

29/30-07-1900

1900-05-01
Gymnastiek- en Schermvereeniging "De Gymnastische Volkskring" Amsterdam 1884-11-11 nr. 55

12-01-1885

Vrijzinnige kiesvereeniging "Vooruitgang" in kiesdistrict Amsterdam VII Amsterdam 1897-05-21 nr. 55

13/14-06-1897
30-04/01-05-1899

1897-01-21
Christelijke Werkliedenvereeniging "Patrimonium" Amsterdam 1900-11-21 nr. 55

08-12-1900

1881-01-29
Directe hulp in nood Amsterdam 1894-08-01 nr. 55

21-08-1894
11-04-1896
09/10-09-1900

1894-05-01
Sjemiras Sjabbos (Inachtneming van den Sabbath) Amsterdam 1898-05-12 nr. 56

29/30/31-05-1898

1896-01-18
Christelijke Werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Amsterdam 1898-05-06 nr. 56

22/23-05-1898

1897-10-23
Hollandsche vereeniging van spoorwegambtenaren Amsterdam 1901-04-13 nr. 56

04-05-1901

1899-05-01
Zang- en Tooneelvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1890-11-07 nr. 56

12-02-1891

Houthandelvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

31-12-1901

1900-05-01
Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

29/30-12-1901

1899-06-19
Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1900-06-14
Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Vereeniging van boden en portiers ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Eendracht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

13-05-1902

1901-11-29
Vereeniging van ridders der Militaire Willemsorde genaam: "Wilhelmina" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

02-05-1902

1901-12-26
Amsterdamsche karrenverhuurdersvereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

29-04-1902

1888-05-02
Verbruikersbond Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1901-12-28
Christelijke Bond van timmerlieden Amsterdam 1901-10-24 nr. 56

15-11-1901

1901-04-08
Nederlandsche electriciens-vereeniging Amsterdam 1897-06-16 nr. 56

30-06-1897

1896-02-11
Vereeniging ter ondersteuning van Scholen met den Bijbel opgericht door de Vereeniging "Luther" Amsterdam 1884-07-23 nr. 56

05-11-1884

Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Nederlandsche Vrijland-vereeniging Amsterdam 1896-11-13 nr. 56

05-12-1896

1896-01-01
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

05/06-01-1902

1901-03-01
Samenwerking tegen tegenwerking Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

04-01-1902

1900-07-18
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
Ohabé Sédaka Ménachem Abélim Amsterdam 1899-11-17 nr. 56

05-12-1899
26-06-1902
22-01-1903

1898-04-01
Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Recht en plicht" Amsterdam 1899-11-04 nr. 56

19/20-11-1899

1898-11-20
De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Nederlandsche Tuinbouw-handelsvereeniging Amsterdam 1903-07-20 nr. 57

16/17-08-1903

1903-02-18
Vereeniging van sigarenfabrikanten Amsterdam 1894-05-10 nr. 57

13-06-1894
16-08-1901

1894-03-01
Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1899-05-23 nr. 58

09-06-1899

1859-06-06
De Amsterdamsche Normaalschool Amsterdam 1899-02-22 nr. 58

08-03-1899

1894-04-01
Maatschappij tot Nut van den Arbeidenden Stand Amsterdam 1862-07-21 nr. 58

08-08-1862

Simgat-Mitswa (Vreugde wegens het uitoefenen der geboden) Amsterdam 1898-08-13 nr. 58

28/29-08-1898

1896-06-01
Nederlandsche Drukkersbond Amsterdam 1895-05-13 nr. 58

25-06-1895

1895-01-01
Nederlandsch Uitgeversbond Amsterdam 1884-07-22 nr. 58

04-11-1884
05-11-1897

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.