Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Trouw en Plicht" van ambtenaren der gemeentebelastingen, belast met de bediening van sluizen en bruggen Amsterdam 1897-07-21 nr. 39

08/09-08-1897

1897-02-18
Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Vereeniging van aandeelhouders in de Deltic Investment Company Amsterdam 1895-03-05 nr. 25

23-04-1895
06-08-1895

1895-02-18
Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang" Amsterdam 1901-02-12 nr. 27

28-02-1901

1900-10-19
Vereeniging van aannemers van het slopen van gebouwen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-04-01
Vereeniging van adjunct-inspecteurs en adjunct-inspectrices van den arbeid Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

24-06-1902

1901-01-05
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
Vereeniging van ambtenaren bij de gemeentelijke telephoon te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-02-28
Vereeniging van ambtenaren bij de technische diensten der gemeente Amsterdam, genaamd A.P. (Algemeene Plichtsbetrachting) Amsterdam 1896-09-21 nr. 22

22-10-1896
04-07-1902

1894-02-02
Vereeniging van ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen Amsterdam 1893-04-11 nr. 5

10-05-1893

Vereeniging van ambtenaren der Registratie en Domeinen Amsterdam 1893-12-22 nr. 28

20-02-1894

Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Vereeniging van ambtenaren ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Belang en Ontwikkeling" (B en O) Amsterdam 1898-06-20 nr. 31

05-07-1898
05/06-01-1902

1897-12-21
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1899-06-02 nr. 46

14-06-1899

1899-01-09
Vereeniging van assistenten der posterijen Amsterdam 1894-05-01 nr. 23

12-06-1894

1893-11-19
Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind" Amsterdam 1872-11-19 nr. 23

03-01-1873

Vereeniging van belanghebbenden bij de koffie-cultuur in Nederlandsch-Indië Amsterdam 1898-06-20 nr. 35

05-07-1898

1898-05-01
Vereeniging van boden en portiers ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Eendracht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

13-05-1902

1901-11-29
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1901-03-22 nr. 36

16-04-1901

1900-11-16
Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Noordholland Amsterdam 1874-12-22 nr. 41

13/14-06-1875
20-02-1891
23-11-1899

Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Vereeniging van conducteurs en koetsiers der Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij, genaamd "Ons belang" Amsterdam 1893-03-08 nr. 21

12-04-1893
28-02-1899
11-01-1902

Vereeniging van Controleurs en Adjunct-Controleurs der Directe Belastingen en van het Kadaster Amsterdam 1889-06-21 nr. 26

08-10-1889

Vereeniging van Credietinstellingen Amsterdam 1900-11-29 nr. 31

13-12-1900

1900-05-07
Vereeniging van de Paradijs-loge no. 1 van den independent order of odd fellows (onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1897-08-11 nr. 45

26-08-1897

1877-03-17
Vereeniging van de Vereenigde Rijtuig- en wagenmakersgezellen onder de zinspreuk: "Loon naar Werken" Amsterdam 1879-11-12 nr. 48

10-12-1879

Vereeniging van den tabakshandel Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

06-06-1903

1903-02-06
Vereeniging van depothouders der stoom-, meel- en broodfabriek "Ceres" onder de zinspreuk: Door eendracht verbetering Amsterdam 1899-11-13 nr. 48

03/04-12-1899

1898-02-01
Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland Amsterdam 1885-06-05 nr. 33

18-07-1885
14-11-1888
14-09-1893
28-06-1895
29-09-1898

Vereeniging van Diamantslijperijen Amsterdam 1895-08-30 nr. 33

06/07-10-1895

1895-01-01
Vereeniging van directeuren van hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus Amsterdam 1892-10-21 nr. 37

22-11-1892

Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning Amsterdam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1902-02-13
Vereeniging van eigenaren van preferente aandeelen in The Atchison Topeka and Santa Fé Railway Company Amsterdam 1896-04-25 nr. 38

11-07-1896

1896-04-16
Vereeniging van Eigenwerkmakers (brillant) Amsterdam 1896-10-15 nr. 26

01/02-11-1896

1896-01-01
Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Vereeniging van en voor Geëmployeerden van den handel, onder de zinspreuk: "Voorwaarts" Amsterdam 1882-10-31 nr. 22

28-11-1882

Vereeniging van fruit- en groentenhandelaren, genaamd: "Onderling Belang" Amsterdam 1901-07-24 nr. 40

11/12-08-1901

1900-12-27
Vereeniging van Gemeente-gaslantaarnopstekers der gemeente Amsterdam "Verbetering zij ons streven" Amsterdam 1900-09-05 nr. 76

22-09-1900

1899-06-01
Vereeniging van gemeentelijke telefonisten Amsterdam 1902-02-21 nr. 30

08-03-1902

1901-12-01
Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger Amsterdam 1879-02-28 nr. 19

22-04-1879
30-01-1881
15-08-1885
28-09-1892
25/26-11-1900

Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1877-11-28 nr. 8

19-01-1878
07-10-1899

Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Vereeniging van het personeel der tweede Noordhollandsche Tramwegmaatschappij, genaamd "Eendracht en Genoegen" Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

04-09-1902

1899-01-01
Vereeniging van het personeel van 's Rijks werf te Amsterdam, onder de zinspreuk "Onderling Belang" Amsterdam 1898-10-13 nr. 25

30/31-10-1898

1898-05-07
Vereeniging van Hoofdambtenaren, Commiezen en met hen gelijkgestelden ter gemeente-secretarie van Amsterdam Amsterdam 1901-02-20 nr. 53

06-03-1901

1900-11-17
Vereeniging van "Hoofden der Openbare Lagere Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1874-02-15 nr. 27

29-05-1874
20-02-1880
21-04-1881
27-01-1903

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.