Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Tehuis "Koningin Wilhelmina" Amsterdam 1900-07-05 nr. 32

22/23-07-1900

1900-02-24
Algemeene Winkeliersvereeniging Amsterdam 1900-08-22 nr. 31

16/17-09-1900

1900-03-01
Bond van Veemen Amsterdam 1900-05-07 nr. 89

20/21-05-1900

1900-03-01
Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo Amsterdam 1901-01-02 nr. 8

16-01-1901

1900-03-09
Kansas City Southern Vereeniging Amsterdam 1900-05-16 nr. 41

06-06-1900

1900-03-10
Juridische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1900-03-19
Schietvereeniging "Piet Joubert" van de leerlingen der Kweekschool voor machinisten behoorende tot de afdeeling Technici Amsterdam 1900-10-12 nr. 43

01-11-1900

1900-03-21
Amsterdamsche Handelsreizigers Tooneelclub "Onder Collega's" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

17-01-1902
05-08-1903

1900-03-25
Vereeniging van leeraren in de stenographie Amsterdam 1900-08-24 nr. 52

14-09-1900
23-11-1901

1900-04-19
Amsterdamsche vereeniging voor middelbaar onderwijs aan meisjes Amsterdam 1900-09-01 nr. 37

18-09-1900

1900-05-01
Houthandelvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

31-12-1901

1900-05-01
Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1900-07-14 nr. 55

29/30-07-1900

1900-05-01
Amstelodamum, vereeniging tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Amsterdam Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

26-02-1903

1900-05-01
Weldaad en Steun voor minvermogende weezen van alle religies Amsterdam 1900-10-27 nr. 49

13-11-1900

1900-05-01
Het Nederlandsch Verbond der Vereenigingen "Pro Juventute" Amsterdam 1902-02-21 nr. 30

08-03-1902

1900-05-07
Vereeniging van Credietinstellingen Amsterdam 1900-11-29 nr. 31

13-12-1900

1900-05-07
Amsterdamsche Stucadoorspatroonsvereeniging Amsterdam 1901-06-26 nr. 48

09-07-1901

1900-05-08
Vereeniging voor bouwvaksjouwerlieden, genaamd "Bijtijds Ontwaakt" Amsterdam 1900-10-24 nr. 27

13-11-1900

1900-05-10
Afdeeling Rotterdam van den volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1900-10-24 nr. 29

11/12-11-1900

1900-05-19
Nederlandsche Bond van horlogemakers Amsterdam 1900-12-03 nr. 14

23/24-12-1900

1900-05-24
De Nederlandsche vereeniging tot bevordering der belangen van verpleegsters en verplegers Amsterdam 1901-01-18 nr. 63

30-01-1901

1900-05-30
Literarische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

24-01-1902

1900-06-01
Sloopersvereeniging "Sterk door Eendracht" Amsterdam 1901-01-24 nr. 50

12-02-1901

1900-06-07
De Zondagavond Amsterdam 1900-07-10 nr. 54

25-07-1900

1900-06-09
Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1900-06-14
Ooster-Speeltuin Amsterdam 1900-09-05 nr. 24

18-09-1900

1900-06-16
Vereeniging voor voeding en verwarming Amsterdam 1901-10-24 nr. 54

08-11-1901

1900-06-21
Het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen, motto "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1900-11-29 nr. 32

19-12-1900

1900-06-25
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
"Simeon", tot steun van bejaarde en hulpbehoevende godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk; afdeeling van de vereeniging van godsdienstonderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1900-12-10 nr. 31

29-12-1900

1900-07-01
Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde Amsterdam 1900-10-31 nr. 98

22-11-1900

1900-07-08
Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1901-04-06 nr. 59

25-04-1901

1900-07-11
Artisfonds Amsterdam 1900-09-27 nr. 34

16-10-1900

1900-07-12
Samenwerking tegen tegenwerking Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

04-01-1902

1900-07-18
Werkliedenvereeniging der groenten- en fruitmarkt, onder de zinspreuk "Door eendracht sterk" Amsterdam 1901-04-17 nr. 46

05/06-05-1901

1900-07-29
Stucadoors-opperlieden-vereeniging "Samenkomst en vriendschap" Amsterdam 1901-02-06 nr. 28

26-02-1901

1900-08-12
Onderlinge Oranje-vereeniging "De Vischhandel" Amsterdam 1901-02-02 nr. 40

23-02-1901

1900-08-18
Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam Amsterdam 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1900-08-22
Roosjeseigenwerkmakersvereeniging Amsterdam 1901-06-13 nr. 33

28-06-1901

1900-09-01
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Amsterdamsche brandwachtsvereeniging Amsterdam 1901-01-09 nr. 11

20/21-01-1901

1900-09-01
Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1901-05-24 nr. 11

09/10-06-1901

1900-09-16
Sociëteit "Hertog Hendrik" Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1900-09-27
Cleveland, Akron en Columbus vereeniging Amsterdam 1900-10-29 nr. 38

14-11-1900

1900-09-28
Het Christelijk Letterkundig Verbond Amsterdam 1901-01-25 nr. 26

13-02-1901

1900-09-29
Amsterdamsche Expediteursvereeniging Amsterdam 1901-02-06 nr. 29

27-02-1901

1900-09-29
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Neeltje Pater Amsterdam 1901-06-07 nr. 14

26-06-1901
16-08-1902

1900-10-01
Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
De Apostolische Gemeente Amsterdam 1901-03-15 nr. 42

03-04-1901

1900-10-15
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.