Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Nederlandsche Anthropologische Vereeniging Amsterdam 1898-07-14 nr. 38

31-07/01-08-1898

1898-01-01
Liedertafel "Amsterdamsch Mannenkoor" Amsterdam 1898-07-13 nr. 31

31-07/01-08-1898

1898-04-30
Rembrandt-tentoonstelling Amsterdam 1898-07-08 nr. 22

24/25-07-1898

1898-06-01
Vereeniging van leden der afd. Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond, tot het verzekeren van werklieden tegen ongelukken Amsterdam 1898-07-06 nr. 38

24/25-07-1898

1897-10-20
Nederlandsche Vereniging ter waarneming van de belangen van de houders van 5 pCt. Obligatien der Swedish & Norwegian Railway Company Limited. Amsterdam 1889-07-02 nr. 23

08-10-1885

Vereeniging tot organisatie der Bakkerij-Tentoonstelling te Amsterdam in 1886 Amsterdam 1886-08-01 nr. 21

02-09-1886

Vereeniging "De Commissie voor de inwendige Restauratie van het Muiderslot" Amsterdam 1882-04-01 nr. 6

18-05-1882

Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880-07-22 nr. 19

05/06-09-1880
02-03-1895

Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam Amsterdam 1864-04-14 nr. 85

02-06-1864
24-01-1893

Kruiersbazen-Vereeniging "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1876-12-08 nr. 38

20-02-1877

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging Amsterdam 1881-09-09 nr. 39

13-11-1881
03/04-03-1901

1881-05-12
Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging Amsterdam 1876-08-08 nr. 19

06-12-1876
23-10-1878
23-02-1889

Comité tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Amsterdam 1880-07-17 nr. 31

01-08-1880

Nederlandsche Oranje-vereeniging onder de zinspreuk: "Onze hulpe is in den Naam van des Heeren Heere" Amsterdam 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1898-10-31
De Zeemeeuw Amsterdam 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1901-01-12
Vereeniging tot het houden van periodieke tentoonstellingen Amsterdam 1886-11-09 nr. 19

28-01-1887

Wielerclub "Wilhelmina" Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

15-02-1902
22-07-1903

1899-05-21
Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1878-02-15 nr. 4

20-03-1878
16-03-1888
24-12-1902

Nederlandsche Werkgeversbond Amsterdam 1888-08-09 nr. 36

14-11-1888
16-02-1889

Vereeniging "Anna Stichting" Amsterdam 1874-01-11 nr. 14

22/23-03-1874

Het Vondel-museum Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

12-02-1902

1901-12-03
Vereeniging "Concordia inter nos" Amsterdam 1871-02-24 nr. 11

09-03-1871
07/08/09-04-1901

"Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

04-02-1902

1901-05-01
Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw" Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

06-02-1902

1901-07-21
Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

31-01-1902

1901-05-29
Vereeniging voor de ziekenoppassing en de kraamverzorging bij Israëliten Amsterdam 1860-11-07 nr. 52

14-11-1860
13-06-1863
07-04-1865
19-02-1869

Vereeniging "Leezrath Jethomim" (tot ondersteuning van Weezen door het doen aanleeren van ambachten) Amsterdam 1887-03-13 nr. 4

04-05-1887

Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam Amsterdam 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1900-08-22
Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-12-30
Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1897-03-31
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Hollandsche Dameszwemclub Amsterdam 1888-01-14 nr. 11

01/02-04-1888

Dilettantenclub "Onder Vrienden" Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

26/27-04-1903

1899-08-14
Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters Amsterdam 1890-07-18 nr. 21

10-10-1890
26/27-02-1893

Vereeniging ten behoeve der "Roomsch-Katholieke Militairen te Amsterdam" Amsterdam 1890-11-19 nr. 53

18-02-1891

Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1871-02-21 nr. 5

10-03-1871

Vereeniging tot instandhouding van de "Christelijke Armenscholen te Amsterdam" Amsterdam 1888-01-10 nr. 5

01/02-04-1888

Amsterdamsch Scherpschutterscorps "Oranje-Nassau" Amsterdam 1870-08-29 nr. 2

14-09-1870

Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond Amsterdam 1873-06-06 nr. 2

21-08-1873
07-07-1876
02-09-1879
06-11-1885
11-02-1890
12-10-1901

Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880-03-21 nr. 7

05-06-1880
14-04-1882
08-05-1883
16-03-1888

Vereeniging tot verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de ziekenhuizen te Amsterdam Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

Het Nederlandsch natuur- en geneeskundig congres Amsterdam 1896-10-12 nr. 41

31-10-1896

1887-04-16
Amsterdamsche Vereeniging der Volksweerbaarheid "Pro Patria" Amsterdam 1867-05-29 nr. 68

19-07-1867
22-02-1873

Algemeene Nederlandsche diamantbewerkersbond Amsterdam 1896-09-03 nr. 42

11/12-10-1896
09-01-1900
07-10-1902

1895-01-01
Weezenkas Amsterdam 1896-09-08 nr. 44

10-10-1896
19-12-1900

1895-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.