Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven Amsterdam 1901-05-07 nr. 76

24-05-1901

1900-02-01
Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1901-05-07 nr. 74

29-05-1901

1899-07-16
Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1901-05-17 nr. 44

06-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1901-05-24 nr. 11

09/10-06-1901

1900-09-16
Vereeniging de Broederschap der Pauselijke Zouaven "Fidei et Virtuti", onder bescherming van den H. Aartsengel Michael, afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond Amsterdam 1901-05-28 nr. 99

15-06-1901

1899-09-17
Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Neeltje Pater Amsterdam 1901-06-07 nr. 14

26-06-1901
16-08-1902

1900-10-01
Roosjeseigenwerkmakersvereeniging Amsterdam 1901-06-13 nr. 33

28-06-1901

1900-09-01
Nederlandsche Ornithologische (vogelkundige) vereeniging Amsterdam 1901-06-14 nr. 55

30-06/01-07-1901

1901-03-30
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1901-06-19 nr. 49

03-07-1901

1899-06-19
Nederlandsche Vereeniging van kermisvakgenooten "Ons Belang" Amsterdam 1901-06-21 nr. 54

06-07-1901

1899-12-13
Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Amsterdamsche Stucadoorspatroonsvereeniging Amsterdam 1901-06-26 nr. 48

09-07-1901

1900-05-08
Amsterdamsch Sanatorium voor borstlijders Amsterdam 1901-07-03 nr. 45

18-07-1901

1901-06-01
Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Ons Lokaal Amsterdam 1901-07-09 nr. 61

27-07-1901

1901-05-09
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Amsterdamsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten, "Het Vaderland Getrouw" Amsterdam 1901-07-18 nr. 38

04/05-08-1901

1901-05-02
Christelijke Zangvereeniging "Soli Deo Gloria" Amsterdam 1901-07-24 nr. 36

08-08-1901

1891-04-01
Vereeniging van fruit- en groentenhandelaren, genaamd: "Onderling Belang" Amsterdam 1901-07-24 nr. 40

11/12-08-1901

1900-12-27
Tooneelclub "Kunst en Vriendschap" Amsterdam 1901-08-01 nr. 32

17-08-1901

1900-10-15
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Mount Sinai Loge n°. 2 (Berg Sinai Loge numero 2) Amsterdam 1901-10-08 nr. 46

20/21-10-1901

1878-01-17
Vereeniging voor voeding en verwarming Amsterdam 1901-10-24 nr. 54

08-11-1901

1900-06-21
Orthopaedische inrichting voor min- en onvermogenden Amsterdam 1901-11-08 nr. 39

14-11-1901

1901-09-20
Christelijke Bond van timmerlieden Amsterdam 1901-10-24 nr. 56

15-11-1901

1901-04-08
Postduivenvereeniging "De Bonte Duif" Amsterdam 1901-11-07 nr. 41

26-11-1901

1901-09-26
Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Eenheid onder ons, technische afdeeling: "Gemeente-tram" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

25/26/27-12-1901

1900-06-14
Christelijke Bond van sigarenmakers en tabakbewerkers in Nederland Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

29/30-12-1901

1899-06-19
Houthandelvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

31-12-1901

1900-05-01
Samenwerking tegen tegenwerking Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

04-01-1902

1900-07-18
Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

05/06-01-1902

1901-03-01
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
De Evangelisch Luthersche naaischool Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1898-03-01
Amsterdamsche Handelsreizigers Tooneelclub "Onder Collega's" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

17-01-1902
05-08-1903

1900-03-25
Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 120 21 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.