Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging ter bevordering van het onderwijs aan Ambachtscholen Amsterdam 1877-08-18 nr. 11

09-09-1877

Amstels Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-05-11 nr. 18

05-07-1877
29-03-1883
27-04-1892

Vereeniging "De Christelijke Bewaarschool in de Keizerstraat te Amsterdam" Amsterdam 1877-04-21 nr. 9

28-06-1877

Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging ter behartiging van Amsterdamsche Gemeentebelangen Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel) Amsterdam 1877-03-19 nr. 9

09-06-1877
27-02-1881
21-10-1886
09-02-1889
18-10-1901

Amsterdamsche Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-03-06 nr. 18

05-06-1877

Vereeniging "Volharding" Amsterdam 1877-02-11 nr. 22

17/18-06-1877

Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 25

27-02-1877
19-06-1897

1868-05-18
Oud-Zouaven Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 24

18-04-1877
12-03-1887

1876-12-01
Vereeniging "Onderlinge Amsterdamsche Schermcursus" Amsterdam 1877-01-01 nr. 31

01-03-1877
24-06-1882
14-03-1884

Vereeniging voor Suriname Amsterdam 1876-12-14 nr. 19

09-02-1877
26-03-1892
28-04-1896

Kruiersbazen-Vereeniging "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1876-12-08 nr. 38

20-02-1877

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging Amsterdam 1876-08-08 nr. 19

06-12-1876
23-10-1878
23-02-1889

Vereeniging "Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek" Amsterdam 1876-07-29 nr. 17

06-10-1876
11-06-1880
21-10-1886
23-10-1896
24-01-1903

Vereeniging voor Boom- en Bloemkweekers en Hoveniers "Cultura Hortorum" Amsterdam 1876-06-16 nr. 36

22-08-1876

Vereeniging voor den Effectenhandel Amsterdam 1876-06-05 nr. 20

08-09-1876
02-09-1883
21-08-1894
24-06-1899
15-11-1901
05-08-1902
18-06-1903

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1876-06-03 nr. 32

07-09-1876
27-02-1881
29-06-1887
24-11-1888
19-10-1889
30-08-1894
18-07-1899
25-09-1903

Genootschap "De Liefdadigheid" Amsterdam 1876-05-07 nr. 17

17-08-1876

Nederlandsch Israëlitische Kiesvereeniging "Trouw en Plicht" Amsterdam 1876-05-07 nr. 20

09/10-07-1876

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Koninklijke Vereeniging "Het Nederlandsch Tooneel" Amsterdam 1876-02-16 nr. 18

14-03-1876
08-02-1879
06-04-1880
24-11-1882
20-07-1888
19-04-1894
07/08-02-1897
27-09-1902

Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der belangen van Nederlandsche Inzenders op Internationale Tuinbouw-Tentoonstellingen Amsterdam 1876-02-13 nr. 23

22-04-1876

De Schoolvereeniging Amsterdam 1876-02-01 nr. 28

20-04-1876
04-07-1883
28-02-1888
13-04-1898

"Volksonderwijs", vereeniging ter bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland Amsterdam 1876-01-12 nr. 23

08-03-1876
19-08-1876
11-06-1880
13-10-1887
18/19-11-1888
23-12-1890
01-06-1898
06-09-1901

Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875-12-15 nr. 30

16/17-01-1876
16/17-09-1877
05-07-1878
18-11-1897
19-11-1902

1875-07-01
Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Bond van Nederlandsche Onderwijzers Amsterdam 1875-10-26 nr. 19

26-11-1875
18-08-1881
17-04-1887
06-05-1890
29-09-1891
30-03-1894
12-11-1898
25-11-1899
07-08-1903

Pius-Vereeniging Amsterdam 1875-07-28 nr. 59

28-08-1875
14/15-04-1901

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Vereeniging tot "bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam" Amsterdam 1875-05-24 nr. 20

27/28-06-1875

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen) Amsterdam 1875-02-26 nr. 15

02-06-1875
15-08-1876
04-08-1877
09-11-1881
27-06-1893
02-07-1898
22-01-1901
19-11-1902
22-08-1903

1874-01-26
Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw" Amsterdam 1875-01-29 nr. 35

27-04-1875

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1875-01-22 nr. 17

30-04-1875
13-01-1877
18-02-1879
08-10-1882
20-01-1899
19/20-07-1903

1874-08-25
Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Noordholland Amsterdam 1874-12-22 nr. 41

13/14-06-1875
20-02-1891
23-11-1899

Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang" Amsterdam 1874-11-01 nr. 21

18-02-1875
01-11-1900

1872-10-20
Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht" Amsterdam 1874-06-13 nr. 12

30-07-1874
30-03-1888

Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Vereeniging "Opwekking tot de Stembus", Liberale roepstem in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1874-05-29 nr. 26

23-06-1874

Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870 Amsterdam 1874-05-29 nr. 24

29-07-1874

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874-04-17 nr. 26

05/06-07-1874
07-04-1882
09-05-1903

Israëlitisch Godsdienstig Genootschap "Mewakshy Jausher" (zij, die het recht zoeken) Amsterdam 1874-03-16 nr. 27

19-05-1874
06-02-1890

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.