Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Literarische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

24-01-1902

1900-06-01
"Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

04-02-1902

1901-05-01
Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw" Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

06-02-1902

1901-07-21
Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

31-01-1902

1901-05-29
Wielerclub "Wilhelmina" Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

15-02-1902
22-07-1903

1899-05-21
Het Vondel-museum Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

12-02-1902

1901-12-03
Nederlandsche Oranje-vereeniging onder de zinspreuk: "Onze hulpe is in den Naam van des Heeren Heere" Amsterdam 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1898-10-31
De Zeemeeuw Amsterdam 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1901-01-12
Vereeniging tot verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de ziekenhuizen te Amsterdam Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

1901-12-27
Bond van Likeurstokers Amsterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902
23/24-08-1903

1901-11-01
Het Nederlandsch Verbond der Vereenigingen "Pro Juventute" Amsterdam 1902-02-21 nr. 30

08-03-1902

1900-05-07
Vereeniging van gemeentelijke telefonisten Amsterdam 1902-02-21 nr. 30

08-03-1902

1901-12-01
Gymnastiekvereeniging "T.O.N.I.D.O." (Tot ons nut is deze opgericht) Amsterdam 1902-03-03 nr. 35

18-03-1902

1896-01-01
Hersteld Evangelisch Luthersche Weldadigheidsvereeniging Amsterdam 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1894-02-01
Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning Amsterdam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1902-02-13
Vereeniging tot samenstelling van Nederlandsche bedevaarten Amsterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1902-01-01
Nederlandsche bond van Accountants Amsterdam 1902-04-07 nr. 44

26-04-1902
26-06-1903

1902-03-01
Loonslachters- en vleeschvervoerdersvereeniging "Steunt Elkander" Amsterdam 1902-04-07 nr. 44

20/21-04-1902

1901-06-30
Vereeniging van boden en portiers ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Eendracht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

13-05-1902

1901-11-29
Vereeniging van ridders der Militaire Willemsorde genaam: "Wilhelmina" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

02-05-1902

1901-12-26
Amsterdamsche karrenverhuurdersvereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

29-04-1902

1888-05-02
Verbruikersbond Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1901-12-28
Typographische tooneelvereeniging genaamd "Coster" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1857-04-01
Amsterdamsche Woningraad Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-12-18
Juridische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1900-03-19
De Amsterdamsche vleeschhouwersvereeniging "De Eendracht" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

19-06-1902
16-10-1903

1901-05-01
Amsterdamsche Toonkunstenaars-vereeniging Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

19-06-1902

1894-04-02
Amsterdamsche theologische studentenvereeniging Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1900-02-21
Bond van eigenaars en directeuren van Nederlandsche brouwerijen Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1902-01-01
Bond van surnumerairs der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1888-12-08
Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-12-13
Vereeniging van adjunct-inspecteurs en adjunct-inspectrices van den arbeid Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

24-06-1902

1901-01-05
D(e) E(erste) V(ijfjarige) Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1901-05-01
Eerste Amsterdamsche bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1899-08-03
Tooneelvereeniging "La Renaissance" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1902-03-08
Vereeniging van kantoorlopers Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-04-03
Tooneel- en reciteerclub "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-10-01
Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond Amsterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-07-14
Nederlandsche Mozart-vereeniging Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1902-01-12
Afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1874-05-01
Nederlandsche bond van confectiebedienden Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

11-07-1902

1902-03-23
Amsterdamsche Lawn-Tennis-Bond Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

10-07-1902

1901-05-18
Amsterdamsche schietvereeniging "De Doelen" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

15-07-1902

1901-12-13
Bierhuishoudersvereeniging "Vooruit" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-08-09
Federatieve bond van vereenigingen voor kinderkleeding en kindervoeding te Amsterdam Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

18-07-1902

1901-10-23
Algemeene Amsterdamsche Voerliedenvereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1900-01-20
Waarborgvereeniging "Veredeling door Kunst" Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

01-08-1902

De Vriendschap Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

30-07-1902

1902-04-15
De algemeene tuinlieden- en bloemistenbond, onder bescherming van den hoogweledelgeboren heer G. baron Senarclens de Grancy, "Huize Haanwijk" bij Vucht Amsterdam 1902-07-14 nr. 64

07-08-1902

1900-01-28
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.