Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
Geneeskundige vereeniging tot bevordering van het ziekenhuiswezen in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1901-04-06 nr. 59

25-04-1901

1900-07-11
Medicinae Studiosorum Societas (Vereeniging van studenten in de geneeskunde) Amsterdam 1899-07-27 nr. 59

20/21-08-1899

1896-10-21
De Amsterdamsche Kegelbond Amsterdam 1895-08-28 nr. 59

25-09-1895

1895-07-01
Vereeniging "Kiesrechthervorming" Amsterdam 1882-05-30 nr. 59

06-09-1882

Pius-Vereeniging Amsterdam 1875-07-28 nr. 59

28-08-1875
14/15-04-1901

Evangelische Vereeniging "Azriël" Amsterdam 1896-11-09 nr. 59

24-11-1896

1894-03-01
Stadswerkliedenvereeniging "Eendracht zij ons doel" Amsterdam 1894-07-21 nr. 59

10-08-1894

1893-12-21
Nederlandsche Post- en Telegraafbond Amsterdam 1895-01-26 nr. 6

19-02-1895
08-09-1897
01-12-1900

1894-12-09
Nieuwe Nederlandsche Opera Amsterdam 1895-01-15 nr. 6

12-02-1895
15-10-1903

1894-06-01
Nederlandsche stenografenbond "I. Pitman" Amsterdam 1899-03-17 nr. 6

30-03-1899

1899-02-26
Muziekkorps "Oranjegarde" Amsterdam 1898-01-21 nr. 6

03-02-1898

1896-11-03
Vereeniging "O.D.A.S.T.A." Amsterdam 1890-11-04 nr. 6

30-01-1891

Postduivenvereeniging "De Snelvlucht" Amsterdam 1899-01-04 nr. 6

19-01-1899

1898-10-01
Bootwerkers Vriendenkring Amsterdam 1898-12-22 nr. 6

08/09-01-1899

1892-02-28
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871-06-04 nr. 6

21-06-1871
22/23-04-1900

Vereeniging "De Commissie voor de inwendige Restauratie van het Muiderslot" Amsterdam 1882-04-01 nr. 6

18-05-1882

Vereeniging "Liedertafel Onderlinge Oefening" Amsterdam 1885-09-23 nr. 6

01-12-1885

Pro Juventute Amsterdam 1896-04-27 nr. 60

02-07-1896

1896-03-16
Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de rechten van belanghebbenden bij de Missouri Kansas & Texas Railway Company Amsterdam 1888-03-01 nr. 60

10-04-1888
05-07-1890
19-03-1892

N.M.B. (Nieuwmarktbond) "Mercurius" Amsterdam 1899-12-28 nr. 61

11-01-1900
31-12-1902

1898-12-22
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
Ons Lokaal Amsterdam 1901-07-09 nr. 61

27-07-1901

1901-05-09
De Amsterdamsche juweliersvereeniging Amsterdam 1896-04-27 nr. 61

07-07-1896

1896-01-01
Scherm- en gymnastiekvereeniging "Oranje" Amsterdam 1898-07-18 nr. 61

02-08-1898

1891-09-01
De Nederlandsche Fotografenbond Amsterdam 1901-04-26 nr. 61

14-05-1901
24-06-1902

1901-01-01
Natuurphilosophische studentenvereeniging Amsterdam 1899-06-19 nr. 62

09/10-07-1899

1898-03-12
Vereeniging "Norma" tot ondersteuning van Christelijke Normaallessen Amsterdam 1891-04-13 nr. 62

14/15-06-1891

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Volksleesgezelschap te Amsterdam Amsterdam 1868-05-16 nr. 62

11-06-1868

Het technisch leesmuseum Amsterdam 1898-10-28 nr. 62

13/14-11-1898

1897-05-01
Mannen-zangvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1894-07-21 nr. 62

15-08-1894

1893-07-06
Internationale correspondentiebond "Kosmos" Amsterdam 1899-06-19 nr. 63

04-07-1899
02-07-1902

1898-03-26
Tooneelvereeniging Amstels Vriendenclub "Onze Uitspanning" Amsterdam 1896-11-14 nr. 63

06/07-12-1896

1891-03-01
De Nederlandsche vereeniging tot bevordering der belangen van verpleegsters en verplegers Amsterdam 1901-01-18 nr. 63

30-01-1901

1900-05-30
De algemeene tuinlieden- en bloemistenbond, onder bescherming van den hoogweledelgeboren heer G. baron Senarclens de Grancy, "Huize Haanwijk" bij Vucht Amsterdam 1902-07-14 nr. 64

07-08-1902

1900-01-28
Nederlandsche Bond voor Brood-, Koek- en Banketbakkers Amsterdam 1885-01-11 nr. 65

26-02-1885
25-02-1891
08-05-1897

Nederlandsche vereeniging "De Rijwielindustrie" Amsterdam 1894-07-17 nr. 65

05/06-08-1894
06-10-1898
15-01-1901

1894-01-01
Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

26-06-1903

1902-12-08
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1902-08-03
Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Vereeniging "Creditreform" ter voorkoming van schadelijk crediet verleenen Amsterdam 1897-12-03 nr. 66

23-12-1897

1897-07-17
Vereeniging "Dienstplichtbond" Amsterdam 1889-04-09 nr. 66

09-07-1889

Het Nederlandsch Jongelingsverbond Amsterdam 1892-08-06 nr. 66

10-09-1892
27-04-1899

Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme Amsterdam 1899-12-01 nr. 66

15-12-1899

1899-01-21
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
De Nederlandsche Koraalvereeniging Amsterdam 1866-07-13 nr. 67

26-07-1866

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.