Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bond van Klerken, werkzaam bij 's Rijks Belastingen in Nederland Amsterdam 1892-01-26 nr. 27

17-02-1892

Bond van klerken, werkzaam bij de registratie en domeinen in Nederland Amsterdam 1895-06-12 nr. 44

11-07-1895

1895-02-24
Bond van klerken werkzaam bij de rechterlijke macht in Nederland Amsterdam 1896-02-21 nr. 7

12-05-1896

1895-12-15
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Bond van gepensioneerde en gegageerde onderofficieren en van minderen van land- en zeemacht en van koloniën, onder de zinspreuk: "Insulinde" Amsterdam 1895-11-08 nr. 40

24-12-1895
29-12-1903

1894-10-01
Bond van eigenaars en directeuren van Nederlandsche brouwerijen Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1902-01-01
Bond van directeuren van ambachtsscholen in Nederland Amsterdam 1893-02-01 nr. 26

12/13-03-1893

Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Bond tot verbetering van de wijze der benoeming van Hoofden aan de Openbare Scholen Amsterdam 1888-12-01 nr. 27

09-02-1889

Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Bijzondere normaalschool voor onderwijzeressen "Amsterdam" Amsterdam 1896-01-13 nr. 77

23/24-02-1896

1895-07-15
Bierhuishoudersvereeniging "Vooruit" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-08-09
Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1901-05-07 nr. 74

29-05-1901

1899-07-16
Bezaliël Amsterdam 1893-06-05 nr. 73

14-07-1893

1893-02-01
"Betsalel", vereeniging van Israëlietische werklieden en handelsbedienden Amsterdam 1897-06-26 nr. 49

15-07-1897

1895-10-29
Bescherming der belangen van den manufacturenhandel Amsterdam 1891-01-22 nr. 27

25-03-1891
03-11-1897

1890-01-01
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
Bernard Samuel Ries-stichting Amsterdam 1894-02-20 nr. 45

08/09-04-1894

1893-10-23
Berieth Abraham (Verbond van Abraham) Amsterdam 1892-03-29 nr. 24

22-04-1892

1890-09-10
Behangers-patroonsvereeniging "Samenwerking" Amsterdam 1897-12-09 nr. 54

24-12-1897

1897-01-01
Behangers- en Meubelstoffeerdersvereeniging, onder de leuze "Voorwaarts" Amsterdam 1889-04-06 nr. 100

30-05-1889

Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
Athleten-club "Hollandia" Amsterdam 1894-10-25 nr. 36

17-11-1894

1893-12-12
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Artisfonds Amsterdam 1900-09-27 nr. 34

16-10-1900

1900-07-12
Arbeidersbelang Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-08-29
Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
Anti-Revolutionaire propagandaclub "Keuchenius" Amsterdam 1894-12-18 nr. 21

02-02-1895

1893-11-08
Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Amsterdamsche Woningraad Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-12-18
Amsterdamsche wijkverpleging Amsterdam 1899-05-27 nr. 80

14-06-1899

1899-03-01
Amsterdamsche Wielrijders-Club Amsterdam 1899-02-24 nr. 15

14-03-1899

1898-08-06
Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

14-08-1902
04/05-10-1903

1902-02-24
Amsterdamsche Voetbalvereeniging, "R.A.P." Run, Amstels, Progress Amsterdam 1899-10-28 nr. 31

14-11-1899

1887-11-14
Amsterdamsche Vereeniging voor Volksbaden Amsterdam 1890-04-02 nr. 29

10-06-1890

Amsterdamsche vereeniging voor middelbaar onderwijs aan meisjes Amsterdam 1900-09-01 nr. 37

18-09-1900

1900-05-01
Amsterdamsche Vereeniging voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies Amsterdam 1884-11-19 nr. 22

12-01-1885

Amsterdamsche vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Amsterdam 1895-03-26 nr. 2

29-05-1895
24-01-1899

1895-01-05
Amsterdamsche vereeniging van werkgevers in metaal- en houtbewerking Amsterdam 1900-09-10 nr. 20

23/24-09-1900

1900-02-01
Amsterdamsche Vereeniging van stalhouders Amsterdam 1900-07-02 nr. 53

18-07-1900

1900-01-26
Amsterdamsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten, "Het Vaderland Getrouw" Amsterdam 1901-07-18 nr. 38

04/05-08-1901

1901-05-02
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in brandstoffen "Gemeenschappelijk Belang" Amsterdam 1900-04-02 nr. 17

18-04-1900

1899-09-12
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Amsterdamsche Vereeniging tegen de Prostitutie Amsterdam 1880-10-29 nr. 24

27-01-1881

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.