Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van Hoofden van Bijzondere Scholen Amsterdam 1885-05-29 nr. 38

24-06-1885

Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg" Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

04-12-1903

1890-05-02
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging van kantoorlopers Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-04-03
Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven Amsterdam 1901-05-07 nr. 76

24-05-1901

1900-02-01
Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank "Vergunning" Amsterdam 1885-03-31 nr. 14

10-05-1885
09-07-1889
25/26/27-12-1894
08-06-1898
23-07-1902

Vereeniging van kommandeurs der stadsreiniging te Amsterdam "Door ons verbroederd" Amsterdam 1900-02-17 nr. 15

04/05-03-1900

1898-10-19
Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang" Amsterdam 1874-11-01 nr. 21

18-02-1875
01-11-1900

1872-10-20
Vereeniging van leden der afd. Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond, tot het verzekeren van werklieden tegen ongelukken Amsterdam 1898-07-06 nr. 38

24/25-07-1898

1897-10-20
Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs Amsterdam 1873-12-13 nr. 8

26-02-1874
10-06-1880
09-12-1899

Vereeniging van leeraren in de stenographie Amsterdam 1900-08-24 nr. 52

14-09-1900
23-11-1901

1900-04-19
Vereeniging van leeraren in het boekhouden Amsterdam 1893-03-02 nr. 33

21-03-1893

Vereeniging van litografen Amsterdam 1899-10-17 nr. 24

31-10-1899

1896-10-22
Vereeniging van machinisten "Amsterdam" Amsterdam 1898-01-28 nr. 34

06/07-02-1898

1897-03-01
Vereeniging van "Metselaarsbazen te Amsterdam" Amsterdam 1874-03-08 nr. 29

06-05-1874

Vereeniging van Minder Geëmployeerden aan 's Rijkswerven, onder de zinspreuk: "Vriendschap zij ons doel" Amsterdam 1887-01-18 nr. 14

29-03-1887
14/15-02-1892
02/03-11-1902

Vereeniging van muziekonderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1898-09-26 nr. 42

06-10-1898
26-06-1902

1898-01-01
Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht" Amsterdam 1873-02-07 nr. 19

06/07-04-1873

Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen Amsterdam 1885-02-19 nr. 18

25-04-1885
28-03-1890

Vereeniging van Nederlandsche patroons "Boaz" Amsterdam 1893-09-22 nr. 28

03-11-1893

1891-11-11
Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Vereeniging van Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten Amsterdam 1896-05-08 nr. 16

07-07-1896

1895-11-07
Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters Amsterdam 1890-07-18 nr. 21

10-10-1890
26/27-02-1893

Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars Amsterdam 1900-04-28 nr. 28

11-05-1900
24-07-1903

1899-06-26
Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland Amsterdam 1871-10-23 nr. 13

09-11-1871
09-07-1874
08-05-1879 en 28-01-1887
13-02-1890
24/25-09-1899

Vereeniging van onderofficieren der dienstdoende schutterij te Amsterdam Amsterdam 1900-05-25 nr. 92

16-06-1900
29-10-1902

1898-11-06
Vereeniging van Onderofficieren der dienstdoende schutterij te Amsterdam, tot oefening in den Wapenhandel Amsterdam 1889-09-26 nr. 24

05-02-1890
13-01-1892

Vereeniging van onder-officieren en minderen der Zeemacht, genaamd "Het Marinefonds" Amsterdam 1889-05-02 nr. 30

04/05-08-1889
28-08-1891
19-08-1893
30-08-1895
24-01-1901

Vereeniging van Onderwijzers in het teekenen in Nederland Amsterdam 1868-07-29 nr. 33

18-08-1868

Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Vereeniging van opzichters der telegraphie Amsterdam 1899-12-14 nr. 30

31-12-1899

1899-09-10
Vereeniging van Oud Onderofficieren Amsterdam 1886-11-08 nr. 17

28-01-1887

Vereeniging van oud-leerlingen der Kweekschool voor machinisten te Amsterdam, afdeeling Nederland Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-01-01
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Vereeniging van ridders der Militaire Willemsorde genaam: "Wilhelmina" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

02-05-1902

1901-12-26
Vereeniging van Rijks-telegraafambtenaren te Amsterdam Amsterdam 1893-09-19 nr. 35

17-10-1893
17/18-07-1898
09/10-06-1901

1893-03-01
Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo Amsterdam 1901-01-02 nr. 8

16-01-1901

1900-03-09
Vereeniging van Scheepsoptuigers "Nog tijdig ontwaakt" Amsterdam 1873-06-28 nr. 33

10-09-1873
11-11-1898

Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Vereeniging van sigarenfabrikanten Amsterdam 1894-05-10 nr. 57

13-06-1894
16-08-1901

1894-03-01
Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1891-07-09 nr. 33

27-08-1891

Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1893-10-07 nr. 32

12/13-11-1893

Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-04-30 nr. 188

12-05-1900

1899-06-28
Vereeniging van stations- en wegpersoneel der Nederlandsche spoor- en tramwegen, onder de zinspreuk: "Verbetering door Vereeniging" Amsterdam 1900-01-04 nr. 31

14/15-01-1900

1881-07-24
Vereeniging van teekenonderwijzers Amsterdam 1892-03-14 nr. 16

22-04-1892
11-09-1897

Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 14

01-06-1899

1899-02-05
Vereeniging van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordigde Brandassuradeuren Amsterdam 1898-09-24 nr. 29

06-10-1898

1897-03-10
Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.