Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Tooneelclub "Kunst en Vriendschap" Amsterdam 1901-08-01 nr. 32

17-08-1901

1900-10-15
Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang" Amsterdam 1901-02-12 nr. 27

28-02-1901

1900-10-19
Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Roomsch-Katholieke zangvereeniging "Arti et Religioni" Amsterdam 1900-12-07 nr. 2

29-12-1900
09/10-11-1902

1900-10-29
Hollandsche Pluimvee-club "Ornio", vereeniging ter bevordering der Pluimveefokkerij Amsterdam 1901-02-12 nr. 17

01-03-1901

1900-11-09
Steenzettersvereeniging "Eendracht maakt ons sterk" Amsterdam 1901-02-23 nr. 54

21-03-1901

1900-11-09
Amsterdamsche brandwachts "Jan van der Heyden" Amsterdam 1901-02-25 nr. 41

16-03-1901

1900-11-11
Vereeniging van brigadiers der Amsterdamsche gemeentepolitie "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1901-03-22 nr. 36

16-04-1901

1900-11-16
Vereeniging van Hoofdambtenaren, Commiezen en met hen gelijkgestelden ter gemeente-secretarie van Amsterdam Amsterdam 1901-02-20 nr. 53

06-03-1901

1900-11-17
De Kolonisatie-vereeniging Amsterdam 1901-01-22 nr. 21

10/11-02-1901

1900-12-01
Onderlinge steun Amsterdam 1902-09-13 nr. 21

03-10-1902

1900-12-22
Vereeniging van fruit- en groentenhandelaren, genaamd: "Onderling Belang" Amsterdam 1901-07-24 nr. 40

11/12-08-1901

1900-12-27
Vereeniging ter behartiging van de belangen van Nederlandsche houders van aandeelen I, III, IV en V serie van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij Amsterdam 1901-01-14 nr. 24

24-01-1901

1900-12-31
Vereeniging ter behartiging van de belangen van Nederlandsche houders van aandeelen II serie van de Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij Amsterdam 1901-01-14 nr. 23

25-01-1901

1900-12-31
Liefdadigheid voor behoeftige kinderen Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1901-01-01
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
De Nederlandsche Fotografenbond Amsterdam 1901-04-26 nr. 61

14-05-1901
24-06-1902

1901-01-01
Vereeniging van adjunct-inspecteurs en adjunct-inspectrices van den arbeid Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

24-06-1902

1901-01-05
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1901-05-17 nr. 44

06-06-1901

1901-01-06
De Zeemeeuw Amsterdam 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1901-01-12
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Christelijke Tusschenschool Amsterdam 1901-04-16 nr. 48

04-05-1901

1901-01-15
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Vereeniging door en voor losse werklieden, werkzaam aan de Centrale Asch- en Vuilnisbelt Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

07/08-09-1902

1901-01-27
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleeding-industrie en aanverwante vakken Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1901-02-23
Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

05/06-01-1902

1901-03-01
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1901-03-17
Muziekgezelschap "Kunst naar Kracht" Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

30-08-1902

1901-03-19
De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
Nederlandsche Ornithologische (vogelkundige) vereeniging Amsterdam 1901-06-14 nr. 55

30-06/01-07-1901

1901-03-30
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Vereeniging van kantoorlopers Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-04-03
Tooneelvereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

14-11-1902

1901-04-06
Christelijke Bond van timmerlieden Amsterdam 1901-10-24 nr. 56

15-11-1901

1901-04-08
Centraal-bond van Christelijk-philanthropische inrichtingen in Nederland Amsterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1901-04-29
De Amsterdamsche vleeschhouwersvereeniging "De Eendracht" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

19-06-1902
16-10-1903

1901-05-01
D(e) E(erste) V(ijfjarige) Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1901-05-01
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
"Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

04-02-1902

1901-05-01
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Amsterdamsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten, "Het Vaderland Getrouw" Amsterdam 1901-07-18 nr. 38

04/05-08-1901

1901-05-02
Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.