Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Trouwe Vriendschap Amsterdam 1896-09-16 nr. 27

14-10-1896

1896-07-01
Vereeniging van ambtenaren bij de technische diensten der gemeente Amsterdam, genaamd A.P. (Algemeene Plichtsbetrachting) Amsterdam 1896-09-21 nr. 22

22-10-1896
04-07-1902

1894-02-02
De Nederlandsche zwembond Amsterdam 1896-09-11 nr. 20

22-10-1896

1888-08-14
Voorschotbank voor Zuid-Afrika Amsterdam 1896-09-21 nr. 21

22-10-1896

1896-08-01
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

1901-12-27
Zwemclub "De Jonge Kampioen" Amsterdam 1896-07-25 nr. 42

11-09-1896
07/08-01-1900

1892-08-27
Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

26-06-1903

1902-12-08
Aannemers-sociëteit "Amsterdam" Amsterdam 1896-08-12 nr. 22

15-09-1896

1896-05-01
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Columbia-vereeniging Amsterdam 1896-08-15 nr. 40

17-09-1896

1896-08-03
Nederlandsche Tickel- en Basset-club Amsterdam 1896-08-07 nr. 33

17-09-1896

1896-03-01
Keurvendel "Prins Maurits" Amsterdam 1896-08-08 nr. 48

18-09-1896
27-08-1897
24-11-1897
03-09-1898

1896-07-10
Neutrale vereeniging van sigarenmakers Amsterdam 1896-08-18 nr. 20

20/21-09-1896

1895-11-11
Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1902-08-03
Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Vereeniging van aannemers van het slopen van gebouwen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-04-01
Vereeniging van Woningopzichteressen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

18-07-1903

1903-03-21
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen Amsterdam 1903-06-10 nr. 25

10-07-1903

1903-01-28
Sociëteit "Hertog Hendrik" Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1900-09-27
Schermvereeniging "Wilhelmina" Amsterdam 1889-10-31 nr. 26

14-02-1890

Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleeding-industrie en aanverwante vakken Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1901-02-23
Vereeniging van teekenonderwijzers Amsterdam 1892-03-14 nr. 16

22-04-1892
11-09-1897

Schermvereeniging "Minerva" Amsterdam 1892-03-29 nr. 23

22-04-1892

1889-07-15
Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der belangen van Nederlandsche Inzenders op Internationale Tuinbouw-Tentoonstellingen Amsterdam 1876-02-13 nr. 23

22-04-1876

Gymnastiek-vereeniging "Deutscher Turnverein" Amsterdam 1883-03-12 nr. 11

12-04-1883
21-02-1895
19-04-1899

Vereeniging "De Militaire Willemsorde" Amsterdam 1885-09-30 nr. 16

01-12-1885
29-03-1887

Spiritisch Genootschap "Veritas" Amsterdam 1883-03-01 nr. 16

12-04-1883

Doofstommen-Vereeniging onder de zinspreuk "Door liefde zaamgebracht" Amsterdam 1886-07-27 nr. 20

17-09-1886
09-10-1895
02-10-1900

Amsterdamsche Vereeniging voor Volksbaden Amsterdam 1890-04-02 nr. 29

10-06-1890

Vereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1887-08-27 nr. 29

28-10-1887
07/08-06-1903

Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885-09-20 nr. 28

01-12-1885

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Vereeniging in het belang der Weezenverpleging Amsterdam 1872-07-03 nr. 16

18-07-1872

Vereeniging "De Zendingzaak" Amsterdam 1870-10-30 nr. 40

06/07-11-1870
26-06-1875
24-12-1897

Vereeniging ter bevordering van het handelsverkeer aan de Amsterdamsche varkensmarkt Amsterdam 1892-03-23 nr. 18

12-04-1892

1890-03-01
Tooneelvereeniging "Ons Genoegen" Amsterdam 1892-03-25 nr. 31

14-04-1892

1887-06-01
Roeivereeniging "Willem III" Amsterdam 1887-01-06 nr. 20

29-03-1887
09-07-1889
25-04-1900

Tooneelvereeniging Club "C" (Cremer) Amsterdam 1885-11-06 nr. 20

22-01-1886

Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van aandeelen in de Negotiatie van 1789 gesloten ten behoeve der Maatschappij onder de zinspreuk "Felix Meritis" Amsterdam 1888-07-19 nr. 20

08-09-1888

Broodbakkersvereeniging "Ons Genoegen" Amsterdam 1882-05-09 nr. 33

03-09-1882

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Vereeniging ter bevordering van Christelijk leven in de buurten E.E. en F.F. te Amsterdam Amsterdam 1871-09-16 nr. 5

30-09-1871

Zustervereeniging "Martha" Amsterdam 1893-01-03 nr. 30

21-02-1893

Gymnastiek-onderwijzersvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1889-07-23 nr. 18

22-11-1889

Gonzaga-Vereeniging Amsterdam 1887-08-11 nr. 24

16/17-10-1887

Toneelvereeniging "D.V.G." Amsterdam 1892-12-27 nr. 24

09-02-1893
31-10-1896

1882-10-06
Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging Amsterdam 1892-12-20 nr. 26

26-01-1893

1891-04-11
Het Nederlandsch Schoolmuseum Amsterdam 1895-11-18 nr. 31

31-12-1895

1877-12-24
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 121 22 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.