Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantiekolonies Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-12-24
't Koggeschip Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

17/18-08-1902

1902-01-31
Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

14-08-1902
04/05-10-1903

1902-02-24
Muziekgezelschap "Kunst naar Kracht" Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

30-08-1902

1901-03-19
Tooneelvereeniging "Prins Maurits" Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1891-03-22
Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellenbond Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1901-12-08
Sociaal-democratische Studie-club Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

05-09-1902

1901-09-21
Vereeniging van het personeel der tweede Noordhollandsche Tramwegmaatschappij, genaamd "Eendracht en Genoegen" Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

04-09-1902

1899-01-01
Vereeniging door en voor losse werklieden, werkzaam aan de Centrale Asch- en Vuilnisbelt Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

07/08-09-1902

1901-01-27
Vereeniging voor barbiers- en kapperspatroons, onder den naam "Amsterdam" Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

10-09-1902

1884-04-28
Sociëteit "Ons Genoegen" Amsterdam 1902-08-29 nr. 47

25-09-1902

1902-05-01
Sint Lebuinus Amsterdam 1902-08-29 nr. 47

24-09-1902

1902-08-01
Onderlinge steun Amsterdam 1902-09-13 nr. 21

03-10-1902

1900-12-22
De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen Amsterdam 1902-09-13 nr. 21

30-09-1902

1902-07-15
Comité voor verpleging van zieken door Protestantsche broeders Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1896-11-13
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
Vereeniging voor grafische kunstnijverheid Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1901-11-20
Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-02
Toynbee-hall in de Jodenwijk Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902
07-01-1903

1901-09-16
Tooneelvereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

14-11-1902

1901-04-06
Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1902-07-15
De Amsterdamsche vereeniging van geneesheeren tot het behartigen van het ziekenfondswezen Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1902-05-30
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1901-03-17
Eerste Nederlandsche militaire-betrekking-vereeniging "Voorwaarts marsch" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1902-05-01
Hooger streven zij ons ideaal (Vereeniging van loopknechten voor diamantbewerkerspersoneel) Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

11/12-01-1903

1902-01-25
Amsterdamsche Slagersgezellenvereeniging "Vooruitgang" Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

09-01-1903

1901-06-04
Centrale Werkgevers Risico-Bank Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

17-01-1903
21/22-06-1903

1902-03-26
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
Amsterdamsche Sportclub "Olympia" Amsterdam 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1898-11-27
Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland Amsterdam 1903-01-19 nr. 26

12-02-1903

1902-09-13
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht" Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-09-01
Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Amstelodamum, vereeniging tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Amsterdam Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

26-02-1903

1900-05-01
Vereeniging Gynaecologische kliniek Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

04-03-1903

1902-11-06
Vereeniging voor de stichting van een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Jongelings- en jongedochters-zendingsvereeniging "Bid en werk" Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

03-04-1903

1902-08-15
Nederlandsche vereeniging voor Israël Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1875-01-01
Vereeniging voor physische therapie Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1903-02-14
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Recht zij ons doel Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

03-04-1903

1902-01-17
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam Amsterdam 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1900-08-22
Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-12-30
Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1897-03-31
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Dilettantenclub "Onder Vrienden" Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

26/27-04-1903

1899-08-14
Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.