Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

Vereeniging ter bestrijding der vervalschingen van voedingsmiddelen "Amsterdam" Amsterdam 1892-08-06 nr. 67

17-09-1892

Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde Amsterdam 1861-05-21 nr. 67

30-05-1861
10-05-1878
17/18-06-1888

Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Amsterdam 1894-08-01 nr. 67

30-08-1894
19-05-1896

1894-01-01
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Nederlandsche Journalistenkring Amsterdam 1884-06-24 nr. 68

18-10-1884
03/04-05-1894
05-09-1900

1884-02-01
Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899-08-10 nr. 68

27/28-08-1899

1897-03-01
Waarborgvereeniging "Veredeling door Kunst" Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

01-08-1902

De Vriendschap Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

30-07-1902

1902-04-15
Muziekvereeniging "Beethoven" Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903

1903-02-01
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Amsterdamsche Turnbond Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

23-07-1903

1903-02-21
Amsterdamsche Vereeniging der Volksweerbaarheid "Pro Patria" Amsterdam 1867-05-29 nr. 68

19-07-1867
22-02-1873

Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872-08-30 nr. 69

08/09-09-1872
21/22-07-1901

Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Nederlandsche Wielerbond Amsterdam 1899-03-10 nr. 7

26/27-03-1899
02-08-1901

1898-12-26
Oratorium-vereeniging Amsterdam 1899-03-22 nr. 7

05-04-1899

1898-04-01
De Berner-Conventie-Bond Amsterdam 1899-02-18 nr. 7

28-02-1899

1898-11-12
Bond van klerken werkzaam bij de rechterlijke macht in Nederland Amsterdam 1896-02-21 nr. 7

12-05-1896

1895-12-15
Kynologenclub "Amsterdam" Amsterdam 1898-01-04 nr. 7

18-01-1899
13-08-1903

1898-06-01
De Makelaars-Societeit Amsterdam 1877-11-28 nr. 7

18-01-1878
19-08-1882
04/05-10-1891
19/20-03-1899

Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
Amsterdamsche Sportclub "Olympia" Amsterdam 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1898-11-27
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880-03-21 nr. 7

05-06-1880
14-04-1882
08-05-1883
16-03-1888

Roomsch-Katholieke Gildenbond Amsterdam 1897-02-20 nr. 7

14/15-03-1897

1895-04-30
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

Nederlandsch Tooneelverbond Amsterdam 1871-03-16 nr. 7

07-04-1871
08-01-1880
09-02-1886
04-01-1891
23-11-1900

Jongelingen-eerewacht "Klein maar dapper" Amsterdam 1899-07-19 nr. 70

05-08-1899

1899-04-01
Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Amsterdamsche Kleedermakers-Patroonsvereeniging Amsterdam 1893-06-05 nr. 72

22-07-1893
20-12-1902

1893-03-02
Het Oude Eiland Amsterdam 1897-06-30 nr. 72

18/19-07-1897

1897-02-24
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam 1864-01-12 nr. 72

13-02-1864
24-06-1875
01-08-1880
02-09-1883
06-02-1890
21-10-1898

Neutrale vereeniging van administratief personeel in het haven- en dokbedrijf en den groothandel "Handelsbelangen" Amsterdam 1903-07-27 nr. 72

21-08-1903

1903-02-25
Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Bezaliël Amsterdam 1893-06-05 nr. 73

14-07-1893

1893-02-01
Vereeniging van den tabakshandel Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

06-06-1903

1903-02-06
Vereeniging van veehouders "Ons belang" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903

1903-05-01
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

31-05-01/02-06-1903

1901-11-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.