Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Ons Lokaal Amsterdam 1901-07-09 nr. 61

27-07-1901

1901-05-09
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Amsterdamsche Lawn-Tennis-Bond Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

10-07-1902

1901-05-18
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

31-01-1902

1901-05-29
Amsterdamsch Sanatorium voor borstlijders Amsterdam 1901-07-03 nr. 45

18-07-1901

1901-06-01
Amsterdamsche Slagersgezellenvereeniging "Vooruitgang" Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

09-01-1903

1901-06-04
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Loonslachters- en vleeschvervoerdersvereeniging "Steunt Elkander" Amsterdam 1902-04-07 nr. 44

20/21-04-1902

1901-06-30
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond Amsterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-07-14
Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw" Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

06-02-1902

1901-07-21
Bierhuishoudersvereeniging "Vooruit" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-08-09
Dilettantenclub "Het vaderland getrouw" Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

23-09-1903

1901-09-01
Toynbee-hall in de Jodenwijk Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902
07-01-1903

1901-09-16
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Orthopaedische inrichting voor min- en onvermogenden Amsterdam 1901-11-08 nr. 39

14-11-1901

1901-09-20
Sociaal-democratische Studie-club Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

05-09-1902

1901-09-21
Postduivenvereeniging "De Bonte Duif" Amsterdam 1901-11-07 nr. 41

26-11-1901

1901-09-26
Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Tooneel- en reciteerclub "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-10-01
Federatieve bond van vereenigingen voor kinderkleeding en kindervoeding te Amsterdam Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

18-07-1902

1901-10-23
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Bond van Likeurstokers Amsterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902
23/24-08-1903

1901-11-01
Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

31-05-01/02-06-1903

1901-11-01
Vereeniging voor grafische kunstnijverheid Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1901-11-20
Vereeniging van boden en portiers ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Eendracht" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

13-05-1902

1901-11-29
Vereeniging van gemeentelijke telefonisten Amsterdam 1902-02-21 nr. 30

08-03-1902

1901-12-01
Het Vondel-museum Amsterdam 1902-01-27 nr. 17

12-02-1902

1901-12-03
Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Algemeene Nederlandsche Boekbindersgezellenbond Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

31-08-1902/01/02-09-1902

1901-12-08
Amsterdamsche schietvereeniging "De Doelen" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

15-07-1902

1901-12-13
Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-12-13
Amsterdamsche Woningraad Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-12-18
Centraal genootschap voor kinderherstellings- en vacantiekolonies Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-12-24
Vereeniging van ridders der Militaire Willemsorde genaam: "Wilhelmina" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

02-05-1902

1901-12-26
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

1901-12-27
Verbruikersbond Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1901-12-28
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Vereeniging tot samenstelling van Nederlandsche bedevaarten Amsterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1902-01-01
Bond van eigenaars en directeuren van Nederlandsche brouwerijen Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1902-01-01
Nederlandsche Mozart-vereeniging Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1902-01-12
Recht zij ons doel Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

03-04-1903

1902-01-17
Hooger streven zij ons ideaal (Vereeniging van loopknechten voor diamantbewerkerspersoneel) Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

11/12-01-1903

1902-01-25
't Koggeschip Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

17/18-08-1902

1902-01-31
Vereeniging van eigenaren van huizen met vergunning Amsterdam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1902-02-13
Amsterdamsche Vrouwelijke-studenten-vereeniging Amsterdam 1902-07-23 nr. 41

14-08-1902
04/05-10-1903

1902-02-24
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.