Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen "Sarphati" Amsterdam 1895-10-21 nr. 26

28-12-1895

1895-04-03
De Amsterdamsche Volksbank Amsterdam 1892-11-28 nr. 43

18-01-1893

1892-11-01
Tooneelvereeniging "Muiderkring" Amsterdam 1887-08-22 nr. 27

20-10-1887

Kegelclub "Zou er kans zijn" Amsterdam 1895-10-09 nr. 51

28-11-1895
21/22-06-1903

1892-10-01
De Eendracht Amsterdam 1895-11-04 nr. 45

04-12-1895

1895-05-19
Bond van gepensioneerde en gegageerde onderofficieren en van minderen van land- en zeemacht en van koloniën, onder de zinspreuk: "Insulinde" Amsterdam 1895-11-08 nr. 40

24-12-1895
29-12-1903

1894-10-01
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Vereeniging van fruit- en groentenhandelaren, genaamd: "Onderling Belang" Amsterdam 1901-07-24 nr. 40

11/12-08-1901

1900-12-27
Tooneelclub "Kunst en Vriendschap" Amsterdam 1901-08-01 nr. 32

17-08-1901

1900-10-15
Vereeniging "Anna Paulowna School" Amsterdam 1870-07-03 nr. 19

17/18-07-1870

Postduivenvereeniging "de Sperwer" Amsterdam 1894-04-06 nr. 2

27-04-1894

1894-03-06
Centrale organisatie van schildersgezellen Amsterdam 1894-02-20 nr. 41

06/07-05-1894

1892-09-07
Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond Amsterdam 1894-03-30 nr. 12

27-04-1894

Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Radicalen Bond Amsterdam 1894-02-05 nr. 26

29-03-1894

1893-01-01
Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen Amsterdam 1894-02-26 nr. 33

29-03-1894

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een doelmatig wijkgebouw, dienende voor evangelisatie, in wijk nr. 21 der Nederduitsche Hervormde gemeente Amsterdam 1894-02-13 nr. 21

30-03-1894

Liedertafel "Nederland en Oranje" Amsterdam 1894-02-08 nr. 2

29-03-1894

1893-06-01
Gemeente-Boomplanters te Amsterdam, vereeniging tot Nut en Ondersteuning Amsterdam 1894-02-13 nr. 20

23/24-03-1894

1893-03-02
Samenwerking Amsterdam 1894-02-02 nr. 14

22-03-1894

Muziekvereeniging "Sempre Crescendo" Amsterdam 1894-02-05 nr. 29

17-03-1894

1893-05-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders der 4 pcts. St. Louis en San Francisco geconsolideerde hypotheek-obligatiën Amsterdam 1894-03-29 nr. 27

21-04-1894

1894-03-01
Centrale Vereeniging van Nederlandsche Industrieelen Amsterdam 1886-03-29 nr. 9

16-05-1886

Vereeniging ter behartiging van de belangen der buurtbewoners van Haarlemmerpoort en omstreken Amsterdam 1894-03-13 nr. 36

11-04-1894
09-06-1898

1893-10-18
Werkmansbelangen Amsterdam 1894-02-17 nr. 2

05-04-1894

1892-02-24
Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "van Speyk" Amsterdam 1894-03-16 nr. 15

07-04-1894
28-09-1898

Bernard Samuel Ries-stichting Amsterdam 1894-02-20 nr. 45

08/09-04-1894

1893-10-23
Algemeen Belang, buurt ZZ Amsterdam 1894-03-06 nr. 24

10-04-1894

1893-11-21
Aangenaam door uitspanning, nuttig door oefening, (bij verkorting genaamd A.D.U.I.N.D.O.) Amsterdam 1894-03-06 nr. 26

04-04-1894

Siegfried Amsterdam 1894-02-02 nr. 16

03-04-1894

Hoogduitsche Zangvereeniging "Fidelio" Amsterdam 1892-03-21 nr. 21

10/11-04-1892

Vereeniging "Securitas" Amsterdam 1888-08-13 nr. 26

15-11-1888

De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Neeltje Pater Amsterdam 1901-06-07 nr. 14

26-06-1901
16-08-1902

1900-10-01
Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Nederlandsche Oranje-Vereeniging Amsterdam 1873-10-31 nr. 15

04/05-01-1874

Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1901-05-07 nr. 74

29-05-1901

1899-07-16
Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven Amsterdam 1901-05-07 nr. 76

24-05-1901

1900-02-01
De Nederlandsche Fotografenbond Amsterdam 1901-04-26 nr. 61

14-05-1901
24-06-1902

1901-01-01
Duitsche Vereeniging te Amsterdam Amsterdam 1883-03-02 nr. 22

20-03-1883
29-06-1887

Vereeniging de Broederschap der Pauselijke Zouaven "Fidei et Virtuti", onder bescherming van den H. Aartsengel Michael, afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond Amsterdam 1901-05-28 nr. 99

15-06-1901

1899-09-17
Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1901-05-24 nr. 11

09/10-06-1901

1900-09-16
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1901-05-17 nr. 44

06-06-1901

1901-01-06
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 122 23 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.