Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 123 24 25 26 27 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Ware Bataven-loge n°. 4 van den Independent Order of Odd-fellows (Onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1903-04-17 nr. 46

17/18-05-1903

1894-05-11
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
Vereeniging van werkgevers in het veembedrijf te Amsterdam Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1903-02-27
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging "Vervoerwezen" Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

28-05-1903

1903-01-20
Nederlandsche stukadoors-patroonsbond Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1902-09-11
Vereeniging van den tabakshandel Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

06-06-1903

1903-02-06
Vereeniging van veehouders "Ons belang" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903

1903-05-01
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

31-05-01/02-06-1903

1901-11-01
Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Centraal-bond van Christelijk-philanthropische inrichtingen in Nederland Amsterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1901-04-29
"Ons belang" van bazen en vaste voorlieden der verschillende stoomvaartlijnen te Amsterdam Amsterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-02-02
Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

26-06-1903

1902-12-08
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1902-08-03
Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Onderlinge omslag-risico-vereeniging van tramwegondernemingen Amsterdam 1903-06-10 nr. 25

10-07-1903

1903-01-28
Onderlinge Omslag Risico-vereeniging voor meubelmakers en behangers Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

22-07-1903

1903-03-30
Vereeniging van aannemers van het slopen van gebouwen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-04-01
Vereeniging van Woningopzichteressen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

18-07-1903

1903-03-21
Sociëteit "Hertog Hendrik" Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1900-09-27
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleeding-industrie en aanverwante vakken Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1901-02-23
Muziekvereeniging "Beethoven" Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903

1903-02-01
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Amsterdamsche Turnbond Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

23-07-1903

1903-02-21
Onderlinge Omslag Risico-vereeniging van de leden der Schilderspatroonsvereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-07-03 nr. 51

04-08-1903

1903-05-15
Voor de jeugd Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-01-01
Sportvereeniging "Zeeburg" Amsterdam 1903-07-13 nr. 50

12-08-1903

1903-05-01
Nederlandsche Tuinbouw-handelsvereeniging Amsterdam 1903-07-20 nr. 57

16/17-08-1903

1903-02-18
Neutrale vereeniging van administratief personeel in het haven- en dokbedrijf en den groothandel "Handelsbelangen" Amsterdam 1903-07-27 nr. 72

21-08-1903

1903-02-25
Vereeniging van oud-leerlingen der Kweekschool voor machinisten te Amsterdam, afdeeling Nederland Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-01-01
Vereeniging van werklieden in dienst der Wester suiker-raffinaderij te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-03-29
Vereeniging van ambtenaren bij de gemeentelijke telephoon te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-02-28
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Amsterdamsche Stenografenvereeniging Groote: "Steeds Sneller" Amsterdam 1903-08-17 nr. 39

12-09-1903

1902-03-05
Dilettantenclub "Het vaderland getrouw" Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

23-09-1903

1901-09-01
De Nederlandsche Opera Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

11-09-1903

1903-06-01
Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Amsterdamsche Bestuurdersbond Amsterdam 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1900-01-01
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Nederlandsche Binnenschippersbond Amsterdam 1903-10-12 nr. 18

01/02-11-1903

1903-01-21
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 123 24 25 26 27 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.