Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 124 25 26 27
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Schutterij-kaderbond Amsterdam 1897-09-23 nr. 31

07-10-1897

1897-06-01
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Protestantenbond Amsterdam 1896-06-19 nr. 26

11-08-1896

1896-03-06
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Afdeeling Amsterdam van den Bond van Nederlandsche onderwijzers Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1874-05-01
Afdeeling Amsterdam van de "Volksbond" Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1883-11-04 nr. 22

19-01-1884
26/27-02-1893

Afdeeling "Amsterdam" van de vereeniging "Volksweerbaarheid" Amsterdam 1901-04-20 nr. 40

07-05-1901

1900-01-01
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Afdeeling Amsterdam van de vereeniging der bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland Amsterdam 1898-02-21 nr. 37

04-03-1898

1859-12-09
Afdeeling Amsterdam van de Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1890-05-31 nr. 25

27-07-1890
24-09-1903

Afdeeling Amsterdam der "Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs" Amsterdam 1893-07-12 nr. 18

03/04-09-1893

Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Afdeeling Amsterdam der vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-12-13
Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heide-Maatschappij Amsterdam 1888-12-22 nr. 22

22-02-1889

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Aardappelenwerkersvereeniging "Ons belang" Amsterdam 1900-11-15 nr. 44

09/10-12-1900

1896-02-25
Aannemers-sociëteit "Amsterdam" Amsterdam 1896-08-12 nr. 22

15-09-1896

1896-05-01
Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Aangenaam door uitspanning, nuttig door oefening, (bij verkorting genaamd A.D.U.I.N.D.O.) Amsterdam 1894-03-06 nr. 26

04-04-1894

A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 124 25 26 27
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.