Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 124 25 26 27
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Commissie tot beheer der Verzameling van het Geschiedkundig Dispuutgezelschap "C.L.I.O." Amsterdam 1894-06-08 nr. 20

12/13-08-1894

1893-06-30
Volksbadhuis "Buurt YY" Amsterdam 1894-06-25 nr. 43

15-08-1894

1894-05-01
Nederlandsche Vereeniging van Spoorweg-ambtenaren Amsterdam 1890-08-12 nr. 20

30-12-1890
08-09-1893
21-04-1899
30-08-1900
02-10-1901

Roeivereeniging "Aphrodite" Amsterdam 1889-12-07 nr. 23

27-02-1890

Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

Weezenfonds der Gemeente van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy aan de Brouwersgracht te Amsterdam Amsterdam 1894-07-27 nr. 32

28-08-1894

1894-05-22
Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Directe hulp in nood Amsterdam 1894-08-01 nr. 55

21-08-1894
11-04-1896
09/10-09-1900

1894-05-01
Vormschool ter opleiding van helpsters tot onderwijzeressen aan Christelijke bewaarscholen Amsterdam 1894-08-06 nr. 74

22-08-1894

1887-01-01
Vereeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894-08-03 nr. 22

22-08-1894
14-03-1901

1894-07-05
Amsterdamsche Protestantsche vereeniging ten behoeve van werkloozen Amsterdam 1894-08-18 nr. 42

11-09-1894

1893-12-08
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de rechten van belanghebbenden bij de Union Pacific Spoorweg-systeem Amsterdam 1894-08-16 nr. 34

08-09-1894

1894-07-25
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van de houders van 5 pcts. geconsolideerde en van 5 pcts. collateral trust obligatiën der Oregon Short Line & Utah Northern Railway Company Amsterdam 1894-08-20 nr. 85

06-09-1894
07-10-1896

1894-07-26
Gruno Amsterdam 1894-08-07 nr. 27

01-09-1894

1893-04-16
Buurtvereeniging NN.OO.PP. Amsterdam 1894-08-10 nr. 25

01-09-1894

1893-12-21
Philhelleensche Vereeniging Amsterdam 1888-07-06 nr. 27

24-08-1888

Wederzijdsch belang Amsterdam 1894-08-08 nr. 24

30-08-1894

1893-01-01
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Amsterdam 1894-08-01 nr. 67

30-08-1894
19-05-1896

1894-01-01
Vereeniging "Sarepta" Amsterdam 1870-08-15 nr. 29

31-08-1870
18/19-11-1894
13-02-1901

1870-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 124 25 26 27
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.