Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 124 25 26 27
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bureau voor handelsinlichtingen (gesticht op het initiatief der Maatschappij van Nijverheid) Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

18-11-1903

1903-02-02
Liefdewerk "De Catechismus" Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

19-11-1903

1903-07-01
Algemeene Nederlandsche bond van kleermakers niet in dienst van het leger of van eene inrichting onder het Departement van Oorlog ressorteerende, die militaire uniformstukken voor het Rijk vervaardigen Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

21-11-1903

1902-01-01
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Liefdadigheid voor behoeftige kinderen Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

02-12-1903

1901-01-01
Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg" Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

04-12-1903

1890-05-02
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Liedertafel "Amstels werkman" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1887-12-15
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Schietvereeniging "Nil Desperandum" Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-03-17
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Oranje-Nassau Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

16-12-1903

1899-02-23
Trein 8.28 H. IJ. S. M. Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1903-10-01
"Zanglust" (Gemengd koor) Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1898-11-06
Vereeniging ter behartiging van de belangen van de houders van 4% obligatiën ten laste der Madoera Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-10-27
Israëlitische slagersvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1903-03-01
Schuitenvoerders-patroonsvereeniging Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1903-02-09
Bond van smeden-patroons in Nederland Amsterdam 1903-12-08 nr. 50

31-12-1903

1903-07-15
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 124 25 26 27
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.