Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 711 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Schouwburg Rotterdam 1881-11-17 nr. 26

25-02-1882
23-06-1886

Onderlinge Steun Rotterdam 1892-01-28 nr. 26

20-02-1892

1884-02-04
Vereeniging van huiseigenaren "Onderling belang" aan den linker-Maasoever, gemeente Rotterdam Rotterdam 1896-09-07 nr. 26

06-10-1896

1896-08-01
Handelsreizigersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1894-04-05 nr. 26

21-04-1894
15-09-1896
06-09-1900

1893-09-01
Vereeniging ter bevordering der belangen van visiteerende ambtenaren Rotterdam 1893-09-07 nr. 27

08/09-10-1893

Rijnschippers-vereeniging Rotterdam 1897-02-12 nr. 27

05-03-1897

1897-01-07
De Vereeniging der Familie van Oordt Rotterdam 1886-11-14 nr. 27

05-02-1887
30/31-08/01-09-1903

Rotterdamsche Gymnastiek-Onderwijzersvereeniging Rotterdam 1887-07-25 nr. 27

13-10-1887
16-12-1892

Israëlitische Godsdienstige Vereeniging Beth Jäacob Rotterdam 1872-10-03 nr. 27

23-10-1872

De Sociëteit "De Vereeniging" Rotterdam 1897-09-22 nr. 27

10/11-10-1897

1897-05-19
Machinerie-Werklieden-Vereeniging Vriendentrouw Rotterdam 1879-12-14 nr. 27

08-01-1880

Rotterdamsche schermcollege "Wilhelmina" Rotterdam 1902-11-17 nr. 28

06-12-1902

1897-02-20
Bierhuishoudersbond Rotterdam 1897-12-02 nr. 28

24-12-1897
31-01-1899

1897-01-01
De Rotterdamsche Polikliniek Rotterdam 1892-11-11 nr. 28

23-12-1892

1892-08-01
Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst Rotterdam 1879-01-02 nr. 28

07-02-1879

Rotterdamsche Zwemclub Rotterdam 1892-07-30 nr. 28

19-08-1892

Christelijke Jongelingsvereeniging Timotheus Rotterdam 1878-05-16 nr. 28

23-07-1878
15-01-1898

Vereeniging tot evangelisatie in wijk N der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-10-11 nr. 28

06-11-1894

1894-07-01
Vereeniging voor Machinisten onder den naam van James Watt Rotterdam 1886-12-02 nr. 28

01-03-1887

Vereeniging tot ontwikkeling van Militieplichtigen Rotterdam 1888-11-10 nr. 28

07-02-1889

Rotterdamsche Schoolvereeniging Rotterdam 1892-02-26 nr. 28

18-03-1892

Zeemansbond Rotterdam 1893-03-30 nr. 28

26-04-1893
02-12-1897

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting Rotterdam 1872-11-05 nr. 28

15-12-1872
29-09-1875

Hulp in Nood Rotterdam 1889-12-22 nr. 28

16-03-1890

Liefdewerk "De Catechismus" Rotterdam 1900-12-08 nr. 28

29-12-1900

1900-04-07
Rotterdamsche werklieden-mannen-zangvereeniging 'Harmonie' Rotterdam 1897-02-12 nr. 29

05-03-1897

1896-05-10
St. Josephs Gezellen-Vereeniging Rotterdam 1879-12-10 nr. 29

30-01-1880

Algemeene Rotterdamsche vereeniging ter uitkeering van gelden bij overlijden Rotterdam 1892-11-11 nr. 29

31-12-1892
27-07-1895
25-08-1898

1875-12-19
Rotterdamsche Postduivenvereening "Pro Patria" Rotterdam 1885-05-15 nr. 29

05-07-1885

Vooruit Rotterdam 1897-08-14 nr. 29

27-08-1897

1897-07-24
Rotterdamsche Brandweervereeniging "door vlugheid hulp" van brandspuit 17 Rotterdam 1898-11-15 nr. 29

01-12-1898

1894-01-02
Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis" Rotterdam 1890-02-09 nr. 29

19-04-1890

Duitsche Burger Vereeniging (Deutscher Burgerverein) Rotterdam 1887-10-01 nr. 29

19-11-1887

'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Declamatieclub Mutua Amicitia Rotterdam 1898-02-15 nr. 3

24-02-1898

1896-07-02
Eendracht maakt magt Rotterdam 1873-05-02 nr. 3

06-09-1873

Schietvereeniging "Krugers Vrienden" Rotterdam 1897-12-30 nr. 3

13-01-1898

1896-04-01
Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken" Rotterdam 1896-03-05 nr. 3

24/25/26-05-1896

1893-11-01
Kleermakers-Vereeniging onder de zinspreuk Amicitia Rotterdam 1871-03-03 nr. 3

28-03-1871
05-12-1878
06-02-1890
06-06-1899
27-09-1902

Internationale Rijnschippers-vereeniging "Eendracht" Rotterdam 1896-02-21 nr. 3

09-04-1896

1895-03-15
District Rotterdam en Omstreken van de Vereeniging Eigen Hulp Rotterdam 1880-12-02 nr. 30

31-01-1881

Fonds van hulpbetoon aan de manschappen van de vrijwillige brandweer te Rotterdam Rotterdam 1893-12-07 nr. 30

18-01-1894
30-08-1898

1870-01-25
Duitsche Evangelische gemeente Rotterdam 1893-12-13 nr. 30

03-02-1894

Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876-05-09 nr. 30

18-08-1876

Duitsche Schoolvereeniging (Deutscher Schulverein) Rotterdam 1897-08-14 nr. 30

26-08-1897

1897-04-10
De Rotterdamsche Tooneelvereeniging "de Stadsvlag" Rotterdam 1902-02-21 nr. 30

06-03-1902

1897-02-27
Zeemansrust Rotterdam 1894-11-28 nr. 30

16-11-1894

1894-10-01
Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen Rotterdam 1899-11-22 nr. 30

08-12-1899

1899-08-01
Algemeene Bond "Insulinde", van onderofficieren en minderen van land- en zeemacht, hier te lande en in de koloniën Rotterdam 1895-12-07 nr. 30

14-02-1896
09-07-1898

1894-10-31
Rotterdamsch Sanatorium Rotterdam 1890-06-11 nr. 30

16-08-1890
30-03-1892
17-01-1896

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 711 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.