Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 727 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Amsterdam 1876-06-03 nr. 32

07-09-1876
27-02-1881
29-06-1887
24-11-1888
19-10-1889
30-08-1894
18-07-1899
25-09-1903

Vereeniging voor den Effectenhandel Amsterdam 1876-06-05 nr. 20

08-09-1876
02-09-1883
21-08-1894
24-06-1899
15-11-1901
05-08-1902
18-06-1903

Vereeniging voor Boom- en Bloemkweekers en Hoveniers "Cultura Hortorum" Amsterdam 1876-06-16 nr. 36

22-08-1876

Vereeniging "Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek" Amsterdam 1876-07-29 nr. 17

06-10-1876
11-06-1880
21-10-1886
23-10-1896
24-01-1903

Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging Amsterdam 1876-08-08 nr. 19

06-12-1876
23-10-1878
23-02-1889

Algemeene Nederlandsche Schoen- en Laarzenmakers-Vereeniging: "Rechten na Plichten" Amsterdam 1876-10-21 nr. 36

27-01-1877
23-02-1881

Kruiersbazen-Vereeniging "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1876-12-08 nr. 38

20-02-1877

Vereeniging voor Suriname Amsterdam 1876-12-14 nr. 19

09-02-1877
26-03-1892
28-04-1896

Vereeniging "Onderlinge Amsterdamsche Schermcursus" Amsterdam 1877-01-01 nr. 31

01-03-1877
24-06-1882
14-03-1884

Oud-Zouaven Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 24

18-04-1877
12-03-1887

1876-12-01
Zouaven-Broederschap "Fideï et Virtuti" Amsterdam 1877-01-06 nr. 25

27-02-1877
19-06-1897

1868-05-18
Vereeniging "Volharding" Amsterdam 1877-02-11 nr. 22

17/18-06-1877

Amsterdamsche Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-03-06 nr. 18

05-06-1877

Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (vaderlijk erfdeel) Amsterdam 1877-03-19 nr. 9

09-06-1877
27-02-1881
21-10-1886
09-02-1889
18-10-1901

Vereeniging ter behartiging van Amsterdamsche Gemeentebelangen Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging "De Christelijke Bewaarschool in de Keizerstraat te Amsterdam" Amsterdam 1877-04-21 nr. 9

28-06-1877

Amstels Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-05-11 nr. 18

05-07-1877
29-03-1883
27-04-1892

Vereeniging ter bevordering van het onderwijs aan Ambachtscholen Amsterdam 1877-08-18 nr. 11

09-09-1877

Amsterdamsche Gymnastiek-Onderwijzers-Vereeniging Amsterdam 1877-09-04 nr. 19

20-09-1877
31-03/01-04-1899

Vereeniging "tot instandhouding van het Brandweerfonds te Amsterdam" Amsterdam 1877-09-04 nr. 18

20-09-1877

"Volksbond", vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1877-09-16 nr. 12

05-01-1878
21-01-1881
16-04-1882
19-12-1895
30-09-1902

De Makelaars-Societeit Amsterdam 1877-11-28 nr. 7

18-01-1878
19-08-1882
04/05-10-1891
19/20-03-1899

Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1877-11-28 nr. 8

19-01-1878
07-10-1899

Vereeniging "Kunst en Uitspanning" Amsterdam 1877-12-09 nr. 31

25-01-1878

Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1878-02-15 nr. 4

20-03-1878
16-03-1888
24-12-1902

Roeivereeniging "Fortuna" Amsterdam 1878-03-13 nr. 11

04-04-1878
12-04-1883

Het Collegie Vriendschap Amsterdam 1878-04-04 nr. 25

20-02-1891

Amsterdamsche Katoenmakelaars-Vereeniging Amsterdam 1878-04-13 nr. 21

26-04-1878
26-11-1889

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Vereeniging "Mirjam" Amsterdam 1878-06-06 nr. 33

31-07-1878
01-08-1899

Gereformeerde Zondagschoolvereeniging "Jachin" Amsterdam 1878-06-16 nr. 15

13-08-1878
27-01-1889

Israëlitische Vleeschhouwers-Vereeniging "de Eendracht" Amsterdam 1878-07-01 nr. 9

24-09-1878

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Vereeniging "Kweekschool voor Machinisten" Amsterdam 1878-08-18 nr. 10

08-09-1878
19-01-1901

Diamant-Handelsvereeniging Amsterdam 1878-08-30 nr. 37

24-09-1878
23-02-1881
01-03-1887
09-02-1893

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod" Amsterdam 1878-10-08 nr. 24

24-10-1878
25-03-1885
22-09-1891

Union Evangélique Wallone (Waalsche Evangelische Vereeniging) Amsterdam 1878-10-15 nr. 37

06-11-1878

Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Roei- en Zeilvereeniging "de Amstel" Amsterdam 1878-12-19 nr. 23

02-02-1879
07-04-1882
18-07-1885
17-03-1894

Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1879-02-12 nr. 23

26-02-1879
21/22-05-1903

Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger Amsterdam 1879-02-28 nr. 19

22-04-1879
30-01-1881
15-08-1885
28-09-1892
25/26-11-1900

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

Vereeniging "Het Burgerziekenhuis" Amsterdam 1879-03-01 nr. 17

14-03-1879
08-10-1889

Gymnastiek-Vereeniging "Sparta" Amsterdam 1879-03-13 nr. 21

05-04-1879

Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 727 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.