Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 711 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Kegelclub "Oud Delfshaven" Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1888-11-12
Kiesvereeniging "Burgerplicht" Rotterdam 1872-08-23 nr. 80

03-09-1872
31-10-1874

Kleeding en schoeisel voor behoeftige schoolkinderen Rotterdam 1903-12-08 nr. 50

30-12-1903

1893-11-30
Kleermakersvereeniging "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1896-09-12 nr. 46

11/12-10-1896

1895-10-01
Kleermakers-Vereeniging onder de zinspreuk Amicitia Rotterdam 1871-03-03 nr. 3

28-03-1871
05-12-1878
06-02-1890
06-06-1899
27-09-1902

Kleermakersvereeniging onder de zinspreuk "Onderling belang" Rotterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1901-07-31
Koek-, banketbakkers-, chocolaad- en suikerwerkers-vereeniging "Onderling Belang" Rotterdam 1894-05-23 nr. 51

30-06-1894
28-07-1900
04/05-10-1903

1893-12-24
Kolenwerkersvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1899-02-27 nr. 23

18-03-1899

1897-11-27
Koninlijke Vereeniging voor Nederlandsch-Indische Oud-Strijders onder de leus Je maintiendrai Rotterdam 1874-03-03 nr. 6

03-06-1874
20-06-1875
13-10-1882
30-03-1892
20-05-1896

Kruisverbond "St. Bernardus" Rotterdam 1901-01-04 nr. 10

19-01-1901

1900-11-18
Kynologen-(hondenkenners-)vereeniging "Nederland" Rotterdam 1897-02-18 nr. 16

07/08-03-1897

1896-09-17
Letterlievende Tooneelvereeniging "Excelsior" Rotterdam 1894-09-06 nr. 47

13-10-1894

1894-06-01
Letterlievende Vereeniging "Melpomene" Rotterdam 1892-06-27 nr. 61

20-07-1892

Letterlievende Vereeniging "Oefening na Arbeid", Afdeeling der Rotterdamsche Werkliedenvereeniging: "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1900-07-02 nr. 51

15/16-07-1900

1884-02-24
Letterlievende vereeniging "Union (Verenigd)" Rotterdam 1896-06-20 nr. 40

29-07-1896

1895-07-28
Liedertafel Rotte's Mannenkoor Rotterdam 1873-10-13 nr. 30

01-11-1873
08-10-1903

Liefdewerk "De Catechismus" Rotterdam 1900-12-08 nr. 28

29-12-1900

1900-04-07
Linker Maasoever Rotterdam 1897-07-01 nr. 40

23-07-1897

1897-05-01
Loge Acacia Rotterdam 1888-10-31 nr. 20

27-01-1889

Maatschappij tot nut van den Javaan Rotterdam 1867-10-24 nr. 57

27-11-1867
30-11-1870
04-08-1876

Machinerie-Werklieden-Vereeniging Vriendentrouw Rotterdam 1879-12-14 nr. 27

08-01-1880

Mannenzangvereeniging "Rotterdamsche Liedertafel" Rotterdam 1893-11-27 nr. 19

11-01-1894
29-09-1903

1874-04-05
Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889-04-09 nr. 68

28-06-1889

Mercurius Rotterdam 1882-06-27 nr. 62

08-10-1882
05-06-1891

Metselaarsvereeniging "Onderling belang" Rotterdam 1898-05-18 nr. 47

03-06-1898

1897-02-17
Muziekvereeniging van Post- en Telegraafbeambten "De Rotterdamsche Postfanfare" Rotterdam 1902-08-23 nr. 44

16-09-1902

1902-03-19
Muziekvereeniging "Wagner" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1897-10-18
Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting Rotterdam 1892-03-18 nr. 24

08-04-1892

Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Rotterdam 1876-03-14 nr. 32

01-06-1876
17-03-1885
18-05-1892

Nederlandsche Duitsche Doggen-klub Rotterdam 1894-05-08 nr. 21

17/18-06-1894
13/14-12-1896
20-12-1899

1893-10-01
Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Rotterdam 1875-12-14 nr. 16

25-02-1876
03-09-1882
08-10-1882
09-11-1886
05-05-1892
18-02-1896
27/28-09-1903

1874-12-01
Nederlandsche Koksvereeniging Rotterdam 1891-09-14 nr. 77

16-10-1891
26/27-09-1897

1891-03-25
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Vlas-industrie Rotterdam 1864-10-07 nr. 52

12-10-1864
29-03-1873
11-12-1894

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Rotterdam 1874-03-19 nr. 15

20-04-1874
07-04-1882
16-01-1885

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1893-03-24 nr. 33

13-04-1893

Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
Nederlandsche Steenhouwersbond Rotterdam 1898-11-10 nr. 57

24-11-1898

1898-04-17
Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood" Rotterdam 1898-11-30 nr. 43

15-12-1898

1898-04-22
Nederlandsche Vereeniging "de Contante Betaling" Rotterdam 1880-06-10 nr. 49

24-07-1880

Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiën der Leavenworth Bridge Company Rotterdam 1899-02-24 nr. 12

15-03-1899

1899-02-01
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting Rotterdam 1872-11-05 nr. 28

15-12-1872
29-09-1875

Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit Nederlandsch-Indië "Het vaderland getrouw" Rotterdam 1901-01-16 nr. 23

02-02-1901

1900-08-05
Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars Rotterdam 1893-01-12 nr. 14

21-02-1893

Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen Rotterdam 1877-01-09 nr. 23

14-06-1877
27-01-1881
07/08-03-1897
01-02-1899
02-12-1903

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Neutrale geheelonthoudersbond Rotterdam 1901-01-09 nr. 10

22-01-1901

1898-02-19
Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Nieuwe Nederlandsche Bootwerkersbond Rotterdam 1897-07-24 nr. 43

10-08-1897

1896-04-01
Nieuwe Rotterdamsche Schaakvereeniging Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

22-12-1903

1894-09-13
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 711 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.