Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 711 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Dierkundige Vereeniging Rotterdam 1876-03-14 nr. 32

01-06-1876
17-03-1885
18-05-1892

Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen Rotterdam 1877-01-09 nr. 23

14-06-1877
27-01-1881
07/08-03-1897
01-02-1899
02-12-1903

Liedertafel Rotte's Mannenkoor Rotterdam 1873-10-13 nr. 30

01-11-1873
08-10-1903

Koninlijke Vereeniging voor Nederlandsch-Indische Oud-Strijders onder de leus Je maintiendrai Rotterdam 1874-03-03 nr. 6

03-06-1874
20-06-1875
13-10-1882
30-03-1892
20-05-1896

Tooneelvereeniging Shakespeare Rotterdam 1886-05-25 nr. 62

23-06-1886

Cor unum et anima una Rotterdam 1892-03-26 nr. 24

21-04-1892

Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland Rotterdam 1876-12-07 nr. 9

06-02-1877
31-03-1882
20-01-1886
06/07-12-1903

Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der Koepokinenting Rotterdam 1872-11-05 nr. 28

15-12-1872
29-09-1875

Schildersvereeniging Schoonheid met de zinspreuk Recht en Trouw Rotterdam 1871-02-03 nr. 16

10-02-1871

Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Rotterdamsche Muziekvereeniging Dunkler Rotterdam 1886-04-28 nr. 19

21-05-1886

Vereeniging van Kooplieden en Handelsbedienden genaamd "Het Handelsbediendenfonds" Rotterdam 1889-07-03 nr. 30

20-10-1889
06-10-1893
17-07-1895
22-09-1900

Nederlandsche Vereeniging van postzegelhandelaars Rotterdam 1893-01-12 nr. 14

21-02-1893

Vereeniging van Mannelijke lidmaten der Luthersche Kerk "Paulus" Rotterdam 1892-12-27 nr. 22

27-01-1893

Vereeniging van Bijzondere Onderwijzers en Onderwijzeressen Rotterdam 1880-02-05 nr. 14

26-02-1880

Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw Rotterdam 1881-08-11 nr. 22

18-09-1881

Vereeniging van oud-weeszonen "Vriendschap zij ons streven" Rotterdam 1894-03-19 nr. 25

17-04-1894

Nederduitsch Hervormde Diaconessen-Inrichting Rotterdam 1892-03-18 nr. 24

08-04-1892

Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

De Kerkelijke Kas Rotterdam 1888-03-15 nr. 16

15-04-1888
25-03-1890
02-05-1890

Vereeniging "Montefiore" Rotterdam 1885-03-25 nr. 14

10-05-1885
30-01-1891

Hulp in Nood Rotterdam 1889-12-22 nr. 28

16-03-1890

Roei- en Zeilvereeniging "de Maas" Rotterdam 1884-10-21 nr. 62

29-11-1884
20-03-1902

Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Loge Acacia Rotterdam 1888-10-31 nr. 20

27-01-1889

Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis" Rotterdam 1890-02-09 nr. 29

19-04-1890

Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

Duitsche Burger Vereeniging (Deutscher Burgerverein) Rotterdam 1887-10-01 nr. 29

19-11-1887

Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Rotterdam 1878-11-23 nr. 39

31-12-1878

Vereeniging tot ondersteuning van de Hoogduitsche Opera Rotterdam 1887-12-28 nr. 33

22-03-1888

Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien Rotterdam 1898-03-02 nr. 14

20/21-03-1898
16-04-1903

1859-01-01
Rotterdamsche Smidsgezellen-Vereeniging St. Eloy Rotterdam 1871-07-11 nr. 22

01-08-1871
24-08-1886
12-01-1898

1869-09-11
Fonds van hulpbetoon aan de manschappen van de vrijwillige brandweer te Rotterdam Rotterdam 1893-12-07 nr. 30

18-01-1894
30-08-1898

1870-01-25
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek onderwijs Rotterdam 1873-12-22 nr. 22

29-03-1874
17-02-1888
04-02-1903

1873-07-01
Mannenzangvereeniging "Rotterdamsche Liedertafel" Rotterdam 1893-11-27 nr. 19

11-01-1894
29-09-1903

1874-04-05
Nederlandsche Handelsreizigersvereeniging Rotterdam 1875-12-14 nr. 16

25-02-1876
03-09-1882
08-10-1882
09-11-1886
05-05-1892
18-02-1896
27/28-09-1903

1874-12-01
Algemeene Rotterdamsche vereeniging ter uitkeering van gelden bij overlijden Rotterdam 1892-11-11 nr. 29

31-12-1892
27-07-1895
25-08-1898

1875-12-19
"Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van scholen met den Bijbel Rotterdam 1896-01-03 nr. 25

27-02-1896

1878-11-01
Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
Fortuna Rotterdam 1892-09-01 nr. 17

05-10-1892

1881-12-01
Onderlinge Steun Rotterdam 1892-01-28 nr. 26

20-02-1892

1884-02-04
Letterlievende Vereeniging "Oefening na Arbeid", Afdeeling der Rotterdamsche Werkliedenvereeniging: "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1900-07-02 nr. 51

15/16-07-1900

1884-02-24
Vereeniging van assuradeuren Rotterdam 1894-08-08 nr. 22

30-08-1894
19-08-1903

1885-06-05
Rotterdamsche Werkliedenvereeniging "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1887-09-04 nr. 26

28-10-1887
13-08-1897
14-02-1903

1887-03-01
Rotterdamsche Letterlievende vereeniging "Thalia" Rotterdam 1892-12-09 nr. 30

05-01-1893

1888-02-19
Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules" Rotterdam 1900-04-14 nr. 31

04-05-1900

1888-03-24
Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging "Sparta" Rotterdam 1903-12-17 nr. 42

17-12-1903

1888-04-01
Charitas Rotterdam 1893-03-27 nr. 25

25-04-1893

1888-09-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 711 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.