Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 727 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Jongelings-vereeniging "Théofilus" Amsterdam 1896-07-21 nr. 41

03-09-1896

1890-09-21
Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handswerklieden in Nederland Amsterdam 1896-07-11 nr. 38

28-08-1896

1896-01-25
Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending Amsterdam 1873-05-31 nr. 25

30-07-1873
13-09-1892
11-07-1902

1872-11-06
De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt" Amsterdam 1868-10-06 nr. 43

30-10-1868
12-09-1874
18-10-1884
30-08-1893

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Nederlandsche Vereeniging van Dilettant-Photographen "Helios" Amsterdam 1889-05-27 nr. 31

04/05-08-1889

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij Amsterdam 1887-12-10 nr. 32

14-02-1888

Turnvereeniging "Holland" Amsterdam 1887-09-21 nr. 28

29-10-1887

Vereeniging van aandeelhouders in de Deltic Investment Company Amsterdam 1895-03-05 nr. 25

23-04-1895
06-08-1895

1895-02-18
Gecombineerde Oranjevereeniging "Trouwe Vrienden" Amsterdam 1895-03-28 nr. 17

18-04-1895

1893-07-15
Deutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Amsterdam (Duitsche Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsterdam) Amsterdam 1895-04-05 nr. 21

28-05-1895

1895-03-06
Amsterdamsche vereeniging voor genees-, heel- en verloskundige hulp Amsterdam 1895-03-26 nr. 2

29-05-1895
24-01-1899

1895-01-05
Nederlandsche Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van obligatiën ten laste van de Norfolk & Western Railroad Company Amsterdam 1895-04-04 nr. 25

09-05-1895
21-07-1896

1895-03-01
Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

De vereenigde schijvenschuurders Amsterdam 1895-02-14 nr. 27

06-03-1895
11-11-1903

1894-12-01
Kleermakersgezellen-vereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1895-02-18 nr. 22

13-03-1895

1894-11-04
De liefdadigheidsvereeniging "Ondersteuning zij ons doel", voor de behoeftige huisgezinnen van alle gezindten Amsterdam 1895-02-12 nr. 27

27-02-1895
06/07-09-1896

1894-10-01
Vereeniging buiten de Muiderpoort te Amsterdam, tot veredeling van 't volksvermaak en ter behartiging van de belangen der bewoners Amsterdam 1895-01-29 nr. 16

27-02-1895

1893-08-01
Vereeniging ter bescherming van de rechten van de obligatiehouders der Duinwatermaatschappij Amsterdam 1895-02-21 nr. 45

03-04-1895

1895-02-09
Kappers- en barbiersbedienden-vereeniging "Door hereeniging verbetering" Amsterdam 1895-02-08 nr. 20

30-03-1895

1894-06-10
Vereeniging ter behartiging van de rechten van aandeelhouders in de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Diamantmijnmaatschappij Amsterdam 1895-02-09 nr. 32

22-03-1895

1895-01-01
Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Vereeniging "Simplex Sigillum Veri" Amsterdam 1889-12-06 nr. 17

22-02-1890

Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Spiegel- en Lijstenmakers-Vereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1872-10-12 nr. 22

14-11-1872
28-10-1896
19-10-1901

"Onderling Belang", bestaande uit werklieden in dienst bij de gemeente Amsterdam, afd. Stadstimmertuin Amsterdam 1893-08-10 nr. 25

16-09-1893

Jeugdig Streven Amsterdam 1893-10-03 nr. 36

28-10-1893

1890-09-01
Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

Amsterdamsche aansprekersvereeniging Amsterdam 1893-09-14 nr. 32

24-10-1893

Maatschappij voor volkswoningen Amsterdam 1893-09-21 nr. 22

24-10-1893
07-07-1897

1893-09-01
De Gereformeerde Jongelingsbond Amsterdam 1893-09-15 nr. 32

24-10-1893

Amsterdamsche Athletische Club Amsterdam 1893-09-16 nr. 26

24-10-1893
17-05-1894
19-02-1895
13-08-1896

1891-10-28
Vereeniging van Rijks-telegraafambtenaren te Amsterdam Amsterdam 1893-09-19 nr. 35

17-10-1893
17/18-07-1898
09/10-06-1901

1893-03-01
Liefdadigheidsvereeniging "Weldoen zij ons streven" Amsterdam 1893-10-03 nr. 35

21-10-1893

1893-05-14
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 3 pcts. Second Mortgage Bonds der Western New-York and Pennsylvania Railroad Company Amsterdam 1893-09-15 nr. 31

22/23-10-1893

1893-05-01
Slijtersvereeniging "de Toekomst" Amsterdam 1893-09-11 nr. 31

14-10-1893

Dilettanten-club "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1891-03-03 nr. 15

05-05-1891

1886-02-13
De "Nederlandsche Organisten-vereeniging" Amsterdam 1891-02-27 nr. 23

06-05-1891
19-08-1903

1890-01-16
Genootschap "Oukawei Touroo" (beminnaars der Heilige Schrift) Amsterdam 1891-03-18 nr. 35

22-05-1891

Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds" Amsterdam 1891-03-19 nr. 25

24/25-05-1891
14/15-02-1897
17/18-06-1900

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 727 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.