Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 811 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiën der Leavenworth Bridge Company Rotterdam 1899-02-24 nr. 12

15-03-1899

1899-02-01
Kolenwerkersvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1899-02-27 nr. 23

18-03-1899

1897-11-27
Vereeniging tot Evangelisatie op Fijenoord Rotterdam 1882-06-27 nr. 64

08-10-1882

Rotterdamsche Stadsreinigersvereeniging Rotterdam 1899-03-22 nr. 11

09/10-04-1899

1897-01-08
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Sparta" Rotterdam 1886-04-11 nr. 1

21-05-1886

Timmerlieden-Vereeniging Eendracht tot Vooruitgang Rotterdam 1884-12-07 nr. 18

18-02-1885
10-10-1890

Vereeniging tot behoud der Nederduitsche Hervormde Gemeente Rotterdam 1886-12-26 nr. 23

22-03-1887

Evangelisatie in de Zandstraat en den omtrek Rotterdam 1865-01-24 nr. 63

02-02-1865

Rotterdamsche Slagersvereeniging Rotterdam 1881-05-02 nr. 19

10-08-1881
24-04-1900

Schietvereeniging "Krugers Vrienden" Rotterdam 1897-12-30 nr. 3

13-01-1898

1896-04-01
Onderlinge premieclub "de Concurrent" Rotterdam 1898-01-08 nr. 32

19-01-1898
12-09-1903

1896-07-06
Charloische mannen-zangvereeniging "Kunst na arbeid" Rotterdam 1898-01-06 nr. 4

21-01-1898

1897-09-04
Oranjetrouw Rotterdam 1898-01-20 nr. 46

02-02-1898

1897-10-17
Vereeniging van Effectenhandelaren Rotterdam 1898-02-02 nr. 20

11-02-1898

1898-01-01
Christelijke Harmonievereeniging "Crescendo" Rotterdam 1898-02-02 nr. 19

12-02-1898

1897-08-01
Sigaren-Sorteerders Vereeniging Rotterdam 1888-09-02 nr. 22

18-11-1888
07/08-02-1897

Rotterdamsche Sigarenmakers-Vereeniging Rotterdam 1882-06-27 nr. 63

08-10-1882
29-04-1885

Rotterdamsche straatmakersvereeniging "Hulp bij ziekte" Rotterdam 1903-02-07 nr. 18

28-02-1903

1902-07-01
Recht naar 't doel Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1890-10-07
Vereeniging "Volharding" tot heffing van statiegeld voor ledig fust Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

26-03-1903

1902-11-20
Rotterdamsche Gymnastiekvereeniging "Coroebus" Rotterdam 1884-10-07 nr. 47

29-11-1884

Vereeniging voor Kinder-Speeltuinen Rotterdam 1881-02-24 nr. 22

09-03-1881

De Oud Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1883-12-20 nr. 35

10-02-1884
27/28-05-1900

Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw Rotterdam 1896-02-03 nr. 7

26/27-04-1896

1895-01-16
Vereeniging van manschappen der Rotterdamsche brandspuit nr. 1, onder de zinspreuk: "Altijd waakzaam" Rotterdam 1896-03-04 nr. 38

19-05-1896
21-07-1903

1893-07-28
Rotterdamsche Toneelvereeniging "De Lauwerkrans" Rotterdam 1896-03-18 nr. 37

19-05-1896

1894-01-10
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken" Rotterdam 1896-03-05 nr. 3

24/25/26-05-1896

1893-11-01
Het Pensioenverbond Rotterdam 1876-09-23 nr. 18

07-10-1876
04-02-1883
21-10-1887

Godsdienstige Vereeniging Eendracht, Gebr. Kadischa Aguda Agath Rotterdam 1880-03-01 nr. 21

06-04-1880

Watergeuzen-Vereeniging Pro Patria Rotterdam 1873-05-26 nr. 24

14-08-1873
19-11-1880
11-10-1900

Rotterdamsche Postduivenvereening "Pro Patria" Rotterdam 1885-05-15 nr. 29

05-07-1885

Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo" Rotterdam 1895-09-10 nr. 46

28-09-1895

1895-01-01
Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering" Rotterdam 1895-08-27 nr. 37

22/23-09-1895

1893-04-26
Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie Rotterdam 1895-07-18 nr. 36

05-09-1895

1895-01-01
Jachtgezelschap "het Klopje" Rotterdam 1895-07-09 nr. 48

27-08-1895

1895-01-01
Aurora Rotterdam 1888-07-04 nr. 20

25-07-1888
09-10-1890

Rotterdamsche wielrijdersvereeniging "T.H.O.R." (Tot heil onzer ribbenkast) Rotterdam 1895-10-12 nr. 41

15-11-1895

1892-09-14
Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen Rotterdam 1895-10-14 nr. 23

20-11-1895
10-10-1899

1895-06-20
Centrale Vereeniging tot verbetering der armenzorg in de Israël. gemeente te Rotterdam Rotterdam 1895-09-25 nr. 6

24-10-1895

1895-06-24
Postduivenvereeniging "de Zwaluw" Rotterdam 1888-11-20 nr. 24

09-02-1889

Fortuna Rotterdam 1892-09-01 nr. 17

05-10-1892

1881-12-01
Eendracht maakt macht Rotterdam 1892-07-12 nr. 36

14/15-08-1892

1892-02-28
Rotterdamsche Zwemclub Rotterdam 1892-07-30 nr. 28

19-08-1892

Letterlievende Vereeniging "Melpomene" Rotterdam 1892-06-27 nr. 61

20-07-1892

Rotterdamsche Brandweervereeniging "Jan Van der Heyden" Rotterdam 1892-06-27 nr. 64

16-07-1892

Rotterdamsche Brandweervereeniging "Vriendschap vereenigt ons" Rotterdam 1892-06-16 nr. 112

10/11-07-1892
06-08-1901

Rotterdamsche tooneelvereeniging "Ons Genoegen" Rotterdam 1901-10-09 nr. 56

20/21-10-1901

1896-08-10
Rotterdamsche Kegelbond "Hendrik Prins der Nederlanden" Rotterdam 1901-10-17 nr. 43

01-11-1901

1901-08-15
Rotterdamsche Schietvereeniging "De Maasstad" Rotterdam 1901-10-24 nr. 25

02-11-1901

1901-02-17
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 811 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.