Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 827 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Quellinus" Amsterdam 1879-04-26 nr. 15

15-06-1879
20-08-1881
28-02-1890
17-07-1891

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Vereeniging "Algemeen Kies- en Stemrecht" Amsterdam 1879-08-08 nr. 26

31-08-1879

Gebroederschap "Schangary Tsion" ("Zion's poorten") Amsterdam 1879-09-02 nr. 22

08-10-1879
08-04-1892
29-11-1892

Vereeniging "De Vrije Christelijke School" Amsterdam 1879-09-09 nr. 22

09-10-1879
11-09-1884
20/21-10-1889

Gebroederschap "Agoedas Ahoewiem" (vereeniging van vrienden) Amsterdam 1879-11-10 nr. 19

30-12-1879
27-10-1896

Vereeniging van de Vereenigde Rijtuig- en wagenmakersgezellen onder de zinspreuk: "Loon naar Werken" Amsterdam 1879-11-12 nr. 48

10-12-1879

Typografische Vereeniging "Tot bevordering van de belangen der Boekdrukkunst" Amsterdam 1879-11-12 nr. 47

05-12-1879

Vereeniging "Stuivers-Spaarbank" opgericht door de afdeeling Amsterdam van Multapatiosbond Amsterdam 1880-01-06 nr. 17

20-02-1880

Gymnastiek-Vereeniging "Kracht en Vriendschap" Amsterdam 1880-03-14 nr. 9

09-04-1880
29-06-1889

1880-03-14
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880-03-21 nr. 7

05-06-1880
14-04-1882
08-05-1883
16-03-1888

Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Douweir Meisjourim (Prediken van Zedeleer) Amsterdam 1880-07-03 nr. 33

01-08-1880
01/02-04-1894

1862-07-04
Comité tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Amsterdam 1880-07-17 nr. 31

01-08-1880

Vereeniging "Prins Alexander-Stichting" Amsterdam 1880-07-22 nr. 19

05/06-09-1880
02-03-1895

Vereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1880-08-22 nr. 18

19-11-1880

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

Nederlandsche Vereeniging voor Teekenonderwijs Amsterdam 1880-10-15 nr. 17

21-01-1881

Amsterdamsche Vereeniging tegen de Prostitutie Amsterdam 1880-10-29 nr. 24

27-01-1881

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Studenten-Societeit "Nos jungit Amicitia" Amsterdam 1880-12-24 nr. 32

09-02-1881
25-02-1885
17-06-1891
29-08-1891
01-02-1898

1880-11-01
De Evangelische Gemeente Amsterdam 1881-01-11 nr. 10

23-02-1881
31-01/01-02-1897

Genootschap "Architectura et Amicitia" Amsterdam 1881-02-04 nr. 12

23-02-1881
29-03-1883
08-06-1893
25-08-1899

Amsterdamsche Machinisten Vereeniging "Het Stoomwerktuig" Amsterdam 1881-02-04 nr. 11

27-02-1881
11/12-03-1894

Gymnastiekvereeniging "Plato" Amsterdam 1881-02-12 nr. 14

09-03-1881
07-02-1888

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Rederijkerskamer "Joost van den Vondel" Amsterdam 1881-04-03 nr. 15

05-07-1881

Vereeniging "Willem Barents" Amsterdam 1881-05-06 nr. 19

18-08-1881

Schermclub "De Eensgezindheid" Amsterdam 1881-05-09 nr. 10

18-08-1881

Vereeniging "de Unie" Amsterdam 1881-05-10 nr. 28

20-08-1881
31-01-1884

Vereeniging "Oefening en Weldoen" Amsterdam 1881-05-17 nr. 27

20-08-1881

Vereeniging "Middelbare school voor meisjes te Amsterdam" Amsterdam 1881-05-25 nr. 25

30-08-1881

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Gymnastiek-Vereeniging "Lycurgus-Achilles" Amsterdam 1881-07-16 nr. 48

10-08-1881

Vereeniging "Resjied Tob" (Goed Begin) Amsterdam 1881-09-06 nr. 31

09-11-1881
08-06-1887

Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging Amsterdam 1881-09-09 nr. 39

13-11-1881
03/04-03-1901

1881-05-12
Muzikale Vereeniging "Polyhymnia" Amsterdam 1881-09-11 nr. 36

13/14-11-1881
20-09-1887
04-10-1890

Amstels Vriendenkring Amsterdam 1881-10-14 nr. 25

15-02-1882

Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Handwerkers Eendracht Amsterdam 1881-11-28 nr. 34

12-03-1882
13-09-1895

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Vereeniging "De Dageraad" Amsterdam 1882-03-19 nr. 17

16-04-1882
31-01-1884
14-04-1891
20-05-1896

Vereeniging "De Commissie voor de inwendige Restauratie van het Muiderslot" Amsterdam 1882-04-01 nr. 6

18-05-1882

Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging Amsterdam 1882-04-06 nr. 13

18-05-1882
04-07-1883
04-03-1885

Broodbakkersvereeniging "Ons Genoegen" Amsterdam 1882-05-09 nr. 33

03-09-1882

Vereeniging "Kiesrechthervorming" Amsterdam 1882-05-30 nr. 59

06-09-1882

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 827 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.