Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 827 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind" Amsterdam 1872-11-19 nr. 23

03-01-1873

Vereeniging van Assuradeuren Amsterdam 1878-11-19 nr. 50

05-01-1879
14-07-1886

Vereeniging van assistenten der posterijen Amsterdam 1894-05-01 nr. 23

12-06-1894

1893-11-19
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1899-06-02 nr. 46

14-06-1899

1899-01-09
Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van ambtenaren ter gemeente-secretarie van Amsterdam, genaamd "Belang en Ontwikkeling" (B en O) Amsterdam 1898-06-20 nr. 31

05-07-1898
05/06-01-1902

1897-12-21
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Vereeniging van ambtenaren der Registratie en Domeinen Amsterdam 1893-12-22 nr. 28

20-02-1894

Vereeniging van ambtenaren der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen Amsterdam 1893-04-11 nr. 5

10-05-1893

Vereeniging van ambtenaren bij de technische diensten der gemeente Amsterdam, genaamd A.P. (Algemeene Plichtsbetrachting) Amsterdam 1896-09-21 nr. 22

22-10-1896
04-07-1902

1894-02-02
Vereeniging van ambtenaren bij de gemeentelijke telephoon te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-02-28
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
Vereeniging van adjunct-inspecteurs en adjunct-inspectrices van den arbeid Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

24-06-1902

1901-01-05
Vereeniging van aannemers van het slopen van gebouwen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1903-04-01
Vereeniging van Aannemers en Werkgevers voor den Handel en het Scheepvaartbedrijf "Aller Belang" Amsterdam 1901-02-12 nr. 27

28-02-1901

1900-10-19
Vereeniging van aandeelhouders in de Deltic Investment Company Amsterdam 1895-03-05 nr. 25

23-04-1895
06-08-1895

1895-02-18
Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Vereeniging "Trouw en Plicht" van ambtenaren der gemeentebelastingen, belast met de bediening van sluizen en bruggen Amsterdam 1897-07-21 nr. 39

08/09-08-1897

1897-02-18
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871-06-04 nr. 6

21-06-1871
22/23-04-1900

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Vereeniging tot verspreiding van bloemen, vruchten en lectuur in de ziekenhuizen te Amsterdam Amsterdam 1902-02-08 nr. 38

26-02-1902

Vereeniging tot vereenvoudiging van onze schrijftaal Amsterdam 1896-07-20 nr. 27

08-09-1896

1894-05-01
Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam Amsterdam 1871-05-14 nr. 10

18/19-06-1871
24-11-1888
01/02-01-1892
15-07-1893

Vereeniging tot verbetering van kleine-kinder-bewaarplaatsen Amsterdam 1869-04-18 nr. 2

21-05-1869
13-08-1873

Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1881-02-13 nr. 16

09-03-1881
01-03-1887
04-07-1891
19-01-1899

Vereeniging tot verbetering van den Volkszang Amsterdam 1888-07-16 nr. 34

29-08-1888
04-04-1895
14-11-1901

1872-11-01
Vereeniging tot verbetering van den maatschappelijken en den rechtstoestand der vrouw in Nederland Amsterdam 1898-09-28 nr. 41

09/10-10-1898

1898-05-14
Vereeniging tot verbetering van de koffie-cultuur Amsterdam 1896-06-26 nr. 40

09/10-08-1896

1896-05-12
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870 Amsterdam 1874-05-29 nr. 24

29-07-1874

Vereeniging tot stichting, instandhouding en ondersteuning van Scholen voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1888-12-18 nr. 30

22-02-1889

Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te Watergraafsmeer en omstreken Amsterdam 1897-10-22 nr. 47

10-11-1897

1897-06-17
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een doelmatig wijkgebouw, dienende voor evangelisatie, in wijk nr. 21 der Nederduitsche Hervormde gemeente Amsterdam 1894-02-13 nr. 21

30-03-1894

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1887-03-19 nr. 21

29-05-1887
05-06-1901

Vereeniging tot samenstelling van Nederlandsche bedevaarten Amsterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1902-01-01
Vereeniging tot redding van gevallenen "Beth Pálet", huis van ontkoming Amsterdam 1893-03-03 nr. 23

26/27-03-1893

Vereeniging tot organisatie der Bakkerij-Tentoonstelling te Amsterdam in 1886 Amsterdam 1886-08-01 nr. 21

02-09-1886

Vereeniging tot opvoeding van half verweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894-08-03 nr. 22

22-08-1894
14-03-1901

1894-07-05
Vereeniging tot oprichting en uitbreiding der galerij van portretten van Nederlandsche tooneelkunstenaren, die in den Stadsschouwburg te Amsterdam zijn groot geweest Amsterdam 1900-12-18 nr. 45

03-01-1901

1899-10-01
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van scholen met den Bijbel te Amsterdam Amsterdam 1896-01-13 nr. 78

25-03-1896

1895-08-15
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874-04-17 nr. 26

05/06-07-1874
07-04-1882
09-05-1903

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885-08-12 nr. 21

06-11-1885

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Adderfonds" Amsterdam 1883-10-20 nr. 32

15-01-1884

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872-06-24 nr. 18

11-07-1872
18-08-1876
28-06-1879
06/07-07-1902

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Christelijke school voor gewoon lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1898-06-09 nr. 42

24-06-1898
13-05-1903

1897-11-19
Vereeniging tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1897-12-02 nr. 26

23-12-1897

1894-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 827 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.