Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 13 4 5 6 7 8 927 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1873-10-30 nr. 30

12-02-1874

Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw Amsterdam 1891-06-16 nr. 27

14-08-1891

Vereeniging tot instandhouding van het "Leesmuseum voor vrouwen" Amsterdam 1889-01-29 nr. 31

21-03-1889
16/17-06-1901

Vereeniging tot instandhouding van het Fonds voor spraakgebrekkige en daardoor achterlijke kinderen Amsterdam 1900-10-01 nr. 36

16-10-1900

1900-01-01
Vereeniging tot instandhouding van het Concertgebouw te Amsterdam Amsterdam 1891-05-29 nr. 8

15-07-1891

Vereeniging "tot instandhouding van het Brandweerfonds te Amsterdam" Amsterdam 1877-09-04 nr. 18

20-09-1877

Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885-06-12 nr. 33

11-07-1885

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Vereeniging tot instandhouding van de "Christelijke Armenscholen te Amsterdam" Amsterdam 1888-01-10 nr. 5

01/02-04-1888

Vereeniging tot instandhouding en beheer der "Amsterdamsche Huishoudschool" Amsterdam 1891-09-29 nr. 54

23-10-1891
16-07-1902

1891-05-01
Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865 Amsterdam 1873-10-10 nr. 11

11-02-1874
12-02-1902

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Vereeniging tot het verschaffen van toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893-04-05 nr. 1

04/05-06-1893

Vereeniging tot het houden van periodieke tentoonstellingen Amsterdam 1886-11-09 nr. 19

28-01-1887

Vereeniging tot Hervorming van de Nederlandsch-Israëlitische Kerkelijke Eeredienst onder den naam van: "Sjochre Dea" Amsterdam 1860-10-13 nr. 57

24-10-1860

Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Vereeniging "Tot Heil des Volks" Amsterdam 1857-04-30 nr. 56

08-05-1857
14-05-1857
05-07-1887

Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Vereeniging tot bewaren en beheeren der aandeelen Dordtsche petroleum-industriemaatschappij Amsterdam 1897-04-13 nr. 18

25/26-04-1897
22/23-07-1900
16-07-1903

Vereeniging tot bevordering voor kleeding aan minvermogende kinderen van alle religies Amsterdam 1894-08-15 nr. 27

16-10-1894
19-01-1900

1894-06-22
Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven Amsterdam 1873-04-11 nr. 16

02-07-1873
18-06-1875
31-01-1877
18-08-1894
12/13-01-1902

1872-05-06
Vereeniging tot bevordering van wielersport, voornamelijk onder de handwerks- en arbeidersklasse, zoowel in de steden als ten platten lande Amsterdam 1897-10-29 nr. 39

17-11-1897

1897-10-01
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

Vereeniging tot "bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam" Amsterdam 1875-05-24 nr. 20

27/28-06-1875

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland Amsterdam 1871-01-22 nr. 16

13-02-1871
15-11-1873
27-10-1874
09-10-1875

Vereeniging tot bevordering van het onderwijs in handenarbeid in Nederland Amsterdam 1892-01-23 nr. 21

10-02-1892

Vereeniging "Tot bevordering van het onderwijs aan minvermogende Israëlitische kinderen" Amsterdam 1890-07-30 nr. 21

14-10-1890

Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen Amsterdam 1891-03-12 nr. 35

09-05-1891

Vereeniging tot bevordering van Gereformeerde ziekenverzorging in Nederland Amsterdam 1894-10-19 nr. 30

22-11-1894

1893-11-30
Vereeniging tot bevordering van de vakopleiding voor handswerklieden in Nederland Amsterdam 1896-07-11 nr. 38

28-08-1896

1896-01-25
Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen "Sarphati" Amsterdam 1895-10-21 nr. 26

28-12-1895

1895-04-03
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Vereeniging tot bevordering der belangen van het onderwijs en van vrouwen die onderwijs geven, genaam Thugatêr Amsterdam 1894-01-09 nr. 45

08-03-1894
06-06-1899

Vereeniging tot bevordering der belangen van het Jodendom Amsterdam 1898-10-28 nr. 29

13/14-11-1898

1895-08-22
Vereeniging tot bevordering der belangen van de Middenklasse, Buurt IJ IJ Amsterdam 1896-02-12 nr. 32

02-05-1896

1895-11-15
Vereeniging "tot bestrijding van knoeierijen in den Boterhandel" Amsterdam 1885-05-26 nr. 41

11-07-1885
16/17-08-1896

Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871-06-02 nr. 21

20-06-1871

Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme Amsterdam 1899-12-01 nr. 66

15-12-1899

1899-01-21
Vereeniging tot bestrijding van het gebruik en misbruik van sterken drank, onder de zinspreuk: "Spreuken XXIV:11"' Amsterdam 1896-12-17 nr. 29

01/02-01-1897

1896-11-20
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Vereeniging tot beoefening van vocale en dramatische kunst Amsterdam 1896-03-30 nr. 11

21-05-1896
10/11/12-04-1898

1895-12-02
Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Vereeniging tot behartiging van de belangen der huiseigenaren in Nederland Amsterdam 1895-12-23 nr. 12

28-02-1896
11/12-09-1898
06-08-1903

1895-04-01
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 13 4 5 6 7 8 927 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.