Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 13 4 5 6 7 8 927 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Sint Lucas" Amsterdam 1882-07-31 nr. 55

14-10-1882
16/17-10-1892
30-03-1900

Vereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1882-08-10 nr. 32

21-11-1882
31-07-1894

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging "Amsterdam's Thuis voor Dieren" Amsterdam 1882-10-22 nr. 19

28-11-1882

Letterlievend Genootschap "Jacob Léon Wertheim" Amsterdam 1882-10-25 nr. 22

23-11-1882
27-06-1886

Vereeniging van en voor Geëmployeerden van den handel, onder de zinspreuk: "Voorwaarts" Amsterdam 1882-10-31 nr. 22

28-11-1882

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Eerste Tooneelvereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-12-20 nr. 29

10-02-1883
12-07-1888

Vereeniging "Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1883-01-14 nr. 25

04-03-1883

Societeit "La Fidélité" Amsterdam 1883-01-21 nr. 17

13-03-1883

Godsdienstig Genootschap "Rino Oesefilloh" (Gejuich en Gebed) Amsterdam 1883-02-08 nr. 24

13-03-1883

Duitsche Vereeniging tot hulpverschaffing Amsterdam 1883-02-18 nr. 22

20-03-1883
20-06-1888
01-11-1899

Spiritisch Genootschap "Veritas" Amsterdam 1883-03-01 nr. 16

12-04-1883

Duitsche Vereeniging te Amsterdam Amsterdam 1883-03-02 nr. 22

20-03-1883
29-06-1887

Gymnastiek-vereeniging "Deutscher Turnverein" Amsterdam 1883-03-12 nr. 11

12-04-1883
21-02-1895
19-04-1899

Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883-03-26 nr. 15

18-04-1883

Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël" Amsterdam 1883-04-23 nr. 27

08-05-1883

Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Amsterdam 1883-04-24 nr. 13

04-07-1883
15-08-1885

Vereeniging voor handenarbeid Amsterdam 1883-08-04 nr. 36

02-09-1883

Nederlandsche Koloniale Vereeniging Amsterdam 1883-08-16 nr. 34

17-10-1883

Vereeniging "Israëlitisch Burgerziekenhuis" Amsterdam 1883-08-19 nr. 35

17-10-1883

Schermgezelschap "De Vrije Wapenbroeders" Amsterdam 1883-09-03 nr. 33

17-10-1883

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Vereeniging "Rembrandt" tot behoud in Nederland van kunstschatten Amsterdam 1883-09-24 nr. 14

19-10-1883

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Adderfonds" Amsterdam 1883-10-20 nr. 32

15-01-1884

Vereeniging "R. Jesaja Kleerekoper-stichting" (Zecher Rabbi Jesaja) Amsterdam 1883-10-20 nr. 30

15-01-1884

Vereeniging "Het Bijzonder Onderwijs" Amsterdam 1883-10-24 nr. 25

15-01-1884

Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Afdeeling Amsterdam van de "Volksbond" Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1883-11-04 nr. 22

19-01-1884
26/27-02-1893

Vereeniging tegen de Kwakzalverij Amsterdam 1883-11-10 nr. 26

19-01-1884
16-10-1890

Centraal Diamant Handelsbond Amsterdam 1883-11-25 nr. 31

10-02-1884
20-04-1887
23-10-1891
08-03-1898

Hollandsche Veefokkerijvereeniging Amsterdam 1883-11-26 nr. 35

31-01-1884

Vrouwen-Vereeniging "Onderlinge samenwerking" Amsterdam 1883-12-04 nr. 27

31-01-1884

Vereeniging "Kleeding der Minvermogenden" Amsterdam 1883-12-09 nr. 45

05-02-1884

Nederlandsch Toonkunstenaarsverbond Amsterdam 1883-12-21 nr. 29

27-02-1884

Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Gymnastiekvereeniging "Leonidas" Amsterdam 1884-01-10 nr. 17

01-03-1884

Letterlievend Genootschap "Eensgezindheid" Amsterdam 1884-01-12 nr. 92

01-03-1884

Israëlitisch Godsdienstig Genootschap "Ner Mitswa Wetorah Our" (Het gebod is gelijk een licht, de leer gelijk een vuur) Amsterdam 1884-01-20 nr. 21

01-03-1884

Gymnastiek- en schermvereeniging "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1884-03-07 nr. 20

17-04-1884

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Vereeniging "Crescendo" Amsterdam 1884-05-10 nr. 44

11-07-1884

Schermmeesters-Vereeniging "Minerva", civiel en militair Amsterdam 1884-05-28 nr. 26

21-08-1884

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Zangvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1884-06-13 nr. 43

13-09-1884
23-06-1888
21-06-1892

Gebroederschap "Dereg Hajschara" (de rechte weg) Amsterdam 1884-06-17 nr. 75

13-09-1884

Nederlandsche Journalistenkring Amsterdam 1884-06-24 nr. 68

18-10-1884
03/04-05-1894
05-09-1900

1884-02-01
Nederlandsch Uitgeversbond Amsterdam 1884-07-22 nr. 58

04-11-1884
05-11-1897

Vereeniging ter ondersteuning van Scholen met den Bijbel opgericht door de Vereeniging "Luther" Amsterdam 1884-07-23 nr. 56

05-11-1884

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 13 4 5 6 7 8 927 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.