Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Toneelvereeniging "Rust Roest" Rotterdam 1896-10-12 nr. 39

31-10-1896

1894-09-01
Rotterdamsche tooneelclub "Willem van Zuylen" Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1900-04-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1898-04-14 nr. 95

01/02-05-1898

1890-05-04
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Michel Spränger" Rotterdam 1897-04-23 nr. 37

12-05-1897

1892-05-22
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Neerlands Vlag" Rotterdam 1902-07-26 nr. 35

20-08-1902

1898-09-04
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Ons Genoegen" Rotterdam 1901-10-09 nr. 56

20/21-10-1901

1896-08-10
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Studio" Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1900-04-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging Talma Rotterdam 1885-04-25 nr. 41

04-06-1885

Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Uitspanning na Arbeid" Rotterdam 1894-07-26 nr. 41

23-08-1894

1892-06-12
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1899-04-17 nr. 116

30-04/01-05-1899

1897-01-06
Rotterdamsche touwslagersvereeniging "Door Eendracht verbonden" Rotterdam 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1903-03-30
Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 15

07/08-05-1899
09-08-1902

1899-01-03
Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood" Rotterdam 1900-07-25 nr. 51

19/20-08-1900

1899-07-29
Rotterdamsche vereeniging tot behartiging der belangen van fondsenhouders Rotterdam 1893-07-10 nr. 25

25-08-1893
28/29-01-1894
20-05-1897

1893-07-01
Rotterdamsche vereeniging van boden en aannemers van begrafenissen "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1898-04-05 nr. 9

21-04-1898

1892-12-08
Rotterdamsche vereeniging van fruit- en groenten-exporteurs Rotterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1900-03-07
Rotterdamsche vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

22/23-06-1902

1902-01-01
Rotterdamsche Vereeniging voor Katholiek onderwijs Rotterdam 1873-12-22 nr. 22

29-03-1874
17-02-1888
04-02-1903

1873-07-01
Rotterdamsche Vijlenkappersvereeniging "Streven naar verbetering" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

03-10-1903

1902-07-04
Rotterdamsche voetbal- en athletiekvereeniging "Sparta" Rotterdam 1903-12-17 nr. 42

17-12-1903

1888-04-01
Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw Rotterdam 1881-08-11 nr. 22

18-09-1881

Rotterdamsche werklieden mannen-zangvereeniging "Nut en Genoegen" Rotterdam 1897-08-19 nr. 8

04-09-1897

1897-05-09
Rotterdamsche werklieden-mannen-zangvereeniging 'Harmonie' Rotterdam 1897-02-12 nr. 29

05-03-1897

1896-05-10
Rotterdamsche Werkliedenvereeniging "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1887-09-04 nr. 26

28-10-1887
13-08-1897
14-02-1903

1887-03-01
Rotterdamsche Werklieden-zangvereeniging "Crescendo" Rotterdam 1895-09-10 nr. 46

28-09-1895

1895-01-01
Rotterdamsche wielrijders-club "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1900-09-14 nr. 56

29-09-1900

1898-10-02
Rotterdamsche wielrijdersvereeniging "T.H.O.R." (Tot heil onzer ribbenkast) Rotterdam 1895-10-12 nr. 41

15-11-1895

1892-09-14
Rotterdamsche witwerkers-meubelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" Rotterdam 1899-06-01 nr. 45

14-06-1899

1898-12-04
Rotterdamsche Zangvereeniging voor gemengd koor "La Charité" (de Weldadigheid) Rotterdam 1896-05-11 nr. 51

15-07-1896

1895-11-06
Rotterdamsche Zwemclub Rotterdam 1892-07-30 nr. 28

19-08-1892

Scheepstimmerlieden-Vereeniging "Op hoop van Eendracht" Rotterdam 1873-05-09 nr. 17

27-08-1873
29-06-1895

Scherm- en Schietvereeniging onder den naam Rotterdam Rotterdam 1889-04-09 nr. 57

08-06-1889

Schermvereeniging "Arena" Rotterdam 1886-08-26 nr. 33

24-10-1886

Schermvereeniging "Jan van Schaffelaar" Rotterdam 1898-03-16 nr. 31

02-04-1898

1896-09-01
Schermvereeniging "Oranje" Rotterdam 1882-12-11 nr. 39

06-02-1883

Schermvereeniging "Progressus" Rotterdam 1894-09-14 nr. 92

06-10-1894

1891-04-21
Scherpschuttersvereeniging Rotterdam Rotterdam 1884-01-28 nr. 16

27-02-1884

Schietvereeniging "Generaal Cronjé" Rotterdam 1901-05-24 nr. 9

12-06-1901

1900-03-25
Schietvereeniging "Holland" Rotterdam 1900-04-12 nr. 5

28-04-1900

1900-01-01
Schietvereeniging "Krugers Vrienden" Rotterdam 1897-12-30 nr. 3

13-01-1898

1896-04-01
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
Schildersvereeniging Schoonheid met de zinspreuk Recht en Trouw Rotterdam 1871-02-03 nr. 16

10-02-1871

Schoenmakersvereeniging "St. Crispijn" onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1890-02-27 nr. 18

13-04-1890

Sigaren-Sorteerders Vereeniging Rotterdam 1888-09-02 nr. 22

18-11-1888
07/08-02-1897

Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Sociëteit "Jonker Frans" Rotterdam 1901-06-28 nr. 57

12-07-1901

1901-05-15
Sophia Kinder-ziekenhuis en Pleegzuster-vereeniging Rotterdam 1865-11-30 nr. 53

16-12-1865
09-08-1870
12-02-1876
17/18-06-1894

St. Josephs Gezellen-Vereeniging Rotterdam 1879-12-10 nr. 29

30-01-1880

St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.