Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche schietclub "De Scherpschutter" Rotterdam 1898-04-30 nr. 71

15/16-05-1898

1898-01-01
Metselaarsvereeniging "Onderling belang" Rotterdam 1898-05-18 nr. 47

03-06-1898

1897-02-17
Bond van werklieden in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1898-05-25 nr. 16

10-06-1898

1897-10-01
Premieclub "De Volharding" van geaffecteerden en adspiranten van brandspuit no.14 Rotterdam 1898-06-15 nr. 42

30-06-1898

1896-07-28
Bond van machinisten en stokers in Nederland Rotterdam 1898-06-15 nr. 41

03/04-07-1898

1898-02-13
Zondagsschool-vereeniging "Het penningske" Rotterdam 1898-07-05 nr. 71

15-07-1898

1898-02-08
Gymnastiekvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1898-07-04 nr. 47

19-07-1898

1894-01-06
Rotterdamsche tandheelkundige Polikliniek Rotterdam 1898-07-04 nr. 45

22-07-1898

1898-05-01
Rotterdamsche Athletiekvereeniging "Pro Patria" Rotterdam 1898-07-19 nr. 36

02-08-1898

1895-07-01
Algemeene Schippersbond Rotterdam 1898-07-30 nr. 65

18-08-1898

1898-03-24
De Rotterdamsche melkverkoopers-vereeniging Rotterdam 1898-08-04 nr. 49

23-08-1898

1898-04-01
Algemeene Rijnschippersbond Rotterdam 1898-08-08 nr. 49

28/29-08-1898
05-08-1899
24-07-1903

1898-03-06
Rotterdamsche Broodbakkersvereeniging Rotterdam 1898-08-13 nr. 59

30-08-1898

1898-02-10
Oranje-vereeniging "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1898-08-09 nr. 44

04/05-09-1898

1897-09-28
Vereeniging tot bevordering der belangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1898-09-13 nr. 11

02/03-10-1898

1898-05-23
Christelijk Gemengd Koor Rotterdam 1898-10-03 nr. 47

11-10-1898

1898-04-01
Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs Rotterdam 1898-10-04 nr. 41

20-10-1898

1898-07-14
Tooneelvereeniging "Chrétienni's Vrienden" Rotterdam 1898-10-15 nr. 47

27-10-1898

1897-09-24
Rijnschippersvereeniging Rotterdam 1898-10-15 nr. 48

30/31-10-1898

1897-01-07
Afdeeling Feijenoord van de Nationale Christen-geheel-onthoudersvereeniging Rotterdam 1898-10-21 nr. 35

03-11-1898

1894-11-22
Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas" Rotterdam 1898-10-25 nr. 37

09-11-1898

1896-11-01
Vereeniging voor middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1898-10-28 nr. 33

12-11-1898

1898-07-05
Nederlandsche Steenhouwersbond Rotterdam 1898-11-10 nr. 57

24-11-1898

1898-04-17
Helpt Elkander Rotterdam 1898-11-10 nr. 40

24-11-1898

1897-01-17
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk C der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1898-11-10 nr. 41

27/28-11-1898

1898-08-23
Rotterdamsche Brandweervereeniging "door vlugheid hulp" van brandspuit 17 Rotterdam 1898-11-15 nr. 29

01-12-1898

1894-01-02
Nederlandsche tuinlieden-vereeniging "Hulp in nood" Rotterdam 1898-11-30 nr. 43

15-12-1898

1898-04-22
Postduivenvereeniging "Willems Vrienden" Rotterdam 1898-12-19 nr. 10

08/09-01-1899

1892-09-13
Broederschap van notarisklerken in Nederland Rotterdam 1898-12-27 nr. 31

15/16-01-1899
03-11-1900

1898-07-24
Ondersteuningsfonds der firma R. S. Stokvis en Zonen Rotterdam 1899-01-11 nr. 4

28-01-1899

1899-01-01
Rotterdamsche lood- en zinkwerkersvereeniging "Door eendracht verbonden" Rotterdam 1899-01-26 nr. 20

10-02-1899

1896-03-01
Vereeniging van werktuigkundigen ter koopvaardij Rotterdam 1899-02-06 nr. 36

19/20-02-1899

1898-07-01
"Rotterdamsche Oudweezenbond", onder patronaat van St. Hieronymus Rotterdam 1899-02-21 nr. 6

07-03-1899

1898-12-26
Nederlandsche Vereeniging ter behartiging der belangen van houders van vier percent eerste hypotheek obligatiën der Leavenworth Bridge Company Rotterdam 1899-02-24 nr. 12

15-03-1899

1899-02-01
Kolenwerkersvereeniging "Helpt Elkander" Rotterdam 1899-02-27 nr. 23

18-03-1899

1897-11-27
Rotterdamsche Journalisten-vereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 10

08-04-1899
25-09-1901

1898-01-10
Rotterdamsche Stadsreinigersvereeniging Rotterdam 1899-03-22 nr. 11

09/10-04-1899

1897-01-08
Rotterdamsche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1899-04-17 nr. 116

30-04/01-05-1899

1897-01-06
Rotterdamsche Tuinbouwvereeniging Rotterdam 1899-04-22 nr. 15

07/08-05-1899
09-08-1902

1899-01-03
Rotterdamsche witwerkers-meubelmakersvereeniging "Vooruitgang is ons streven" Rotterdam 1899-06-01 nr. 45

14-06-1899

1898-12-04
Rotterdamsche Mannenzangvereeniging, genaamd: Deutscher Männergesangverein "Rottedam" Rotterdam 1899-06-06 nr. 41

22-06-1899

1899-02-04
Pro Juventute Rotterdam 1899-06-16 nr. 63

30-06-1899
22-08-1902

1899-05-06
Rotterdamsche broodbakkersgezellen-vereeniging onder het motto "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1899-06-14 nr. 32

30-06-1899
09-09-1902

1897-10-10
Vereeniging voor wijkverpleging te Rotterdam Rotterdam 1899-06-16 nr. 62

01-07-1899

1899-01-01
Genootschap tot bevordering van Katholiek onderwijs in de parochie van den Heiligen Lambertus Rotterdam 1899-07-27 nr. 61

15-08-1899

1899-07-01
Rotterdamsche barbiers- en kappersvereeniging, onder den naam van "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1899-07-31 nr. 66

16-08-1899

1899-02-01
Israëlietische Mannenzangvereeniging "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1899-08-14 nr. 35

26-08-1899

1897-05-01
Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Rotterdam 1899-09-29 nr. 10

10-10-1899

1899-05-17
Algemeene Nederlandsche Bond van industrieelen en handelslieden Rotterdam 1899-10-13 nr. 47

27-10-1899

1899-02-08
Vereeniging van leeraren en leeraressen in de gymnastiek aan hoogere burgerscholen Rotterdam 1899-11-22 nr. 30

08-12-1899

1899-08-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 14 5 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.