Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Rotterdamsche Artisten-vereeniging "Hulp in Nood" Rotterdam 1900-01-22 nr. 14

06-02-1900

1898-01-01
Delfshavensche tooneelvereeniging "Wilhelmina" Rotterdam 1900-01-29 nr. 36

14-02-1900

1898-10-01
Eerste hulp bij ongelukken aan den Linker Maasoever Rotterdam 1900-02-08 nr. 34

25/26-02-1900
05-03-1903

1899-09-15
Onderlinge werkliedenvereeniging "De Broederhulp" Rotterdam 1900-02-10 nr. 10

24-02-1900

1893-01-01
Rotterdamsche Brandspuitvereeniging "Vriendenkring" (Spuit n°. 7) Rotterdam 1900-02-13 nr. 35

04/05-03-1900
13-05-1903

1894-09-09
Duitsche Mannenzangvereeniging "Harmonie" Rotterdam 1900-03-19 nr. 5

31-03-1900

1895-01-07
Schietvereeniging "Holland" Rotterdam 1900-04-12 nr. 5

28-04-1900

1900-01-01
Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging "Hercules" Rotterdam 1900-04-14 nr. 31

04-05-1900

1888-03-24
Vereeniging van klompenmakers, genaamd "Samenwerking" Rotterdam 1900-04-19 nr. 42

09-05-1900

1899-07-25
Zondagsschoolvereeniging "Bidt den Heere des Oogstes" Rotterdam 1900-05-10 nr. 37

23-05-1900

1897-08-26
Bond van distillateurs in Nederland Rotterdam 1900-06-21 nr. 76

10-07-1900

1900-01-18
Rotterdamsche Loodsenvereeniging "Neptunus" Rotterdam 1900-06-25 nr. 79

12-07-1900

1900-01-01
Letterlievende Vereeniging "Oefening na Arbeid", Afdeeling der Rotterdamsche Werkliedenvereeniging: "de Wederzijdsche Hulp" Rotterdam 1900-07-02 nr. 51

15/16-07-1900

1884-02-24
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag in het westelijk gedeelte van Rotterdam Rotterdam 1900-07-12 nr. 40

26-07-1900
12-11-1903

1900-06-08
Rotterdamsche vereeniging ter bevordering van kellnersbelangen, onder de zinspreuk "Wij broeders vereenigd, verleenen hulp in nood" Rotterdam 1900-07-25 nr. 51

19/20-08-1900

1899-07-29
Het Noorden Rotterdam 1900-08-01 nr. 34

17-08-1900
15-10-1901
18-09-1902
07/08-12-1902

1900-03-22
Typografen Mannenkoor "Rotterdam" Rotterdam 1900-08-03 nr. 19

17-08-1900

1900-04-03
Tooneelvereeniging "Oefening baart kunst" Rotterdam 1900-09-10 nr. 21

22-09-1900

1898-10-19
Graanfactorsbond Rotterdam 1900-09-13 nr. 59

29-09-1900

1900-04-20
Graan-Expediteursbond Rotterdam 1900-09-13 nr. 58

30-09/01-10-1900

1900-04-27
Rotterdamsche wielrijders-club "Koningin Wilhelmina" Rotterdam 1900-09-14 nr. 56

29-09-1900

1898-10-02
"Het Oosten" ter behartiging van gemeente- en volksbelangen Rotterdam 1900-10-02 nr. 21

19-10-1900

1900-06-20
Bond van Sleeperspatroons en goederenvervoerders te land te Rotterdam Rotterdam 1900-10-12 nr. 42

01-11-1900

1900-07-14
Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging: "Afdeeling Rotterdam" van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond Rotterdam 1900-10-19 nr. 42

07-11-1900

1900-04-03
Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering" Rotterdam 1900-10-22 nr. 39

04/05-11-1900

1900-04-04
Evangelisatie-arbeid "Dient elkander door de liefde" te Feijenoord Rotterdam 1900-10-23 nr. 59

04/05-11-1900

1900-09-19
De Schaaksociëteit Rotterdam 1900-10-24 nr. 30

10-11-1900
04-04-1901

1900-08-11
Symphonie-vereeniging "Mozart" Rotterdam 1900-11-16 nr. 51

05-12-1900

1892-12-25
Rotterdamsche sleepers- en voerliedenvereeniging Rotterdam 1900-12-04 nr. 25

20-12-1900

1900-02-11
Liefdewerk "De Catechismus" Rotterdam 1900-12-08 nr. 28

29-12-1900

1900-04-07
Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Winkeliers- en Handelsbelangen Rotterdam 1900-12-19 nr. 8

08-01-1901

Rotterdamsche Brandweervereeniging van brandspuit n°. 10, onder het motto: "Door vriendschap vooruitgang" Rotterdam 1901-01-02 nr. 11

15-01-1901
26/27-07-1903

1897-06-01
Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs Rotterdam 1901-01-03 nr. 48

18-01-1901

1900-09-07
Kruisverbond "St. Bernardus" Rotterdam 1901-01-04 nr. 10

19-01-1901

1900-11-18
Neutrale geheelonthoudersbond Rotterdam 1901-01-09 nr. 10

22-01-1901

1898-02-19
Vereeniging ter behartiging van de belangen der inleggers in de spaarkas van het Ontvang- en betaalkantoor te Rotterdam Rotterdam 1901-01-15 nr. 64

30-01-1901

1900-11-28
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit Nederlandsch-Indië "Het vaderland getrouw" Rotterdam 1901-01-16 nr. 23

02-02-1901

1900-08-05
Vereeniging van het personeel van de Rotterdamsche Melkinrichting, onder het motto: "Vooruitgang zij ons streven" Rotterdam 1901-02-20 nr. 54

07-03-1901

1899-09-04
Afdeeling Rotterdam van Volksweerbaarheid Rotterdam 1901-03-01 nr. 56

20-03-1901

1900-06-23
Onderlinge Kolenwerkersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-03-08 nr. 25

26-03-1901

1900-07-05
De Apostolische Gemeente Rotterdam 1901-03-15 nr. 40

04-04-1901

1900-10-15
Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting Rotterdam 1901-03-16 nr. 36

05/06-04-1901

1901-02-07
Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Blauw-Zwart" Rotterdam 1901-03-22 nr. 34

12-04-1901

1900-12-01
Door Onderlinge Vriendschap Voorzorg Rotterdam 1901-03-23 nr. 98

13-04-1901

1900-03-01
Vereeniging van het personeel der Koninklijke Confederatie onder de zinspreuk: "Door eendracht vooruitgang" Rotterdam 1901-03-26 nr. 21

18-04-1901

1900-08-09
Vereeniging van Christelijk lager en meer uitgebreid lager schoolonderwijs te Rotterdam Rotterdam 1901-04-09 nr. 51

26-04-1901

1901-02-23
Rotterdamsche Brandweervereeniging "De Redding" Rotterdam 1901-04-13 nr. 54

05/06-05-1901
01/02-01-1903

1898-08-28
Christelijke Kleermakersvereeniging "Plicht en Recht" Rotterdam 1901-05-02 nr. 43

19/20-05-1901

1898-11-14
Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland Rotterdam 1901-05-22 nr. 90

09/10-06-1901

1896-08-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.