Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Stads-Evangelisatie "Jeruël" Rotterdam 1894-11-20 nr. 34

23/24-12-1894
29-05-1897
07-08-1897

1894-11-01
Symphonie-vereeniging "Mozart" Rotterdam 1900-11-16 nr. 51

05-12-1900

1892-12-25
Timmerlieden-Vereeniging de Kracht Rotterdam 1873-05-09 nr. 18

14-08-1873

Timmerlieden-Vereeniging Eendracht tot Vooruitgang Rotterdam 1884-12-07 nr. 18

18-02-1885
10-10-1890

Timmerliedenvereeniging "Oproeping tot verbetering" Rotterdam 1895-08-27 nr. 37

22/23-09-1895

1893-04-26
Toneelvereeniging, onder de zinspreuk: "Samenwerken doet versterken" Rotterdam 1896-03-05 nr. 3

24/25/26-05-1896

1893-11-01
Tooneelvereeniging "Chrétienni's Vrienden" Rotterdam 1898-10-15 nr. 47

27-10-1898

1897-09-24
Tooneelvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-08-20 nr. 36

03-09-1901

1896-11-17
Tooneelvereeniging "Oefening baart kunst" Rotterdam 1900-09-10 nr. 21

22-09-1900

1898-10-19
Tooneelvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1902-07-23
Tooneelvereeniging Shakespeare Rotterdam 1886-05-25 nr. 62

23-06-1886

Tooneelvereeniging "Thalia" Rotterdam 1902-08-18 nr. 53

09-09-1902

1900-02-02
Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg Rotterdam 1882-01-06 nr. 15

22-03-1882

Toynbee-vereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1902-03-15 nr. 24

03-04-1902

1896-02-03
Typografen Mannenkoor "Rotterdam" Rotterdam 1900-08-03 nr. 19

17-08-1900

1900-04-03
Verbond van Rotterdamsche vereenigingen ter behartiging der belangen van het havenbedrijf Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

11-01-1902

1901-04-01
Vereenigde corporatiën van neutrale beëdigde meters en wegers Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

23-10-1902

1902-06-19
Vereeniging "Bijzondere School voor Meisjes" Rotterdam 1890-12-12 nr. 18

05-03-1891

Vereeniging "Caritas" Rotterdam 1863-05-01 nr. 57

21-05-1863
23-06-1892

Vereeniging "Centraal Israelietisch Kinder- en Doorgangshuis" Rotterdam 1890-02-09 nr. 29

19-04-1890

Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Vereeniging "De Christelijke School aan den Zwaanhals" Rotterdam 1890-04-18 nr. 55

02-07-1890

Vereeniging "Humanitas" Rotterdam 1870-01-28 nr. 12

14-04-1870

Vereeniging "Industrieschool voor meisjes" Rotterdam 1884-05-27 nr. 23

17-08-1884
28-07-1889
07-08-1903

Vereeniging Kunstvlijt Rotterdam 1896-12-18 nr. 5

01/02-01-1897

1896-01-01
Vereeniging "Montefiore" Rotterdam 1885-03-25 nr. 14

10-05-1885
30-01-1891

Vereeniging onder de zinspreuk "Een school met den Bijbel" te Feijenoord en Hillesluis (gemeente Rotterdam) Rotterdam 1892-01-14 nr. 30

29-01-1892

Vereeniging "Opleidingsschip voor de Handelsvaart te Rotterdam" Rotterdam 1890-12-20 nr. 43

26-02-1891

Vereeniging "Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van Scholen met den Bijbel Rotterdam 1880-01-26 nr. 20

26-02-1880

Vereeniging "Rotterdamsche Diergaarde" Rotterdam 1857-09-15 nr. 63

26-09-1857
07-04-1882
25-04-1886

Vereeniging "Te Huis, Logement voor Vrouwen" Rotterdam 1883-01-31 nr. 14

08-03-1883

Vereeniging ter behartiging van de belangen der inleggers in de spaarkas van het Ontvang- en betaalkantoor te Rotterdam Rotterdam 1901-01-15 nr. 64

30-01-1901

1900-11-28
Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw Rotterdam 1896-02-03 nr. 7

26/27-04-1896

1895-01-16
Vereeniging ter beslechting van geschillen bij de graanexpeditie Rotterdam 1895-07-18 nr. 36

05-09-1895

1895-01-01
Vereeniging ter bevordering der belangen van visiteerende ambtenaren Rotterdam 1893-09-07 nr. 27

08/09-10-1893

Vereeniging tot behoud der Nederduitsche Hervormde Gemeente Rotterdam 1886-12-26 nr. 23

22-03-1887

Vereeniging tot bescherming van dieren Rotterdam 1865-11-25 nr. 50

15-12-1865

Vereeniging tot bestrijding der tuberculose Rotterdam 1903-07-03 nr. 51

01-08-1903

1903-05-01
Vereeniging tot bevordering der belangen van de Nederlandsche Hervormde Kerk, afdeeling Rotterdam Rotterdam 1898-09-13 nr. 11

02/03-10-1898

1898-05-23
Vereeniging tot bevordering der belangen van Feijenoord Rotterdam 1897-08-17 nr. 40

02-09-1897
23-08-1898

1897-04-13
Vereeniging tot bevordering van Christelijke belangen Rotterdam 1899-09-29 nr. 10

10-10-1899

1899-05-17
Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid Rotterdam 1861-10-30 nr. 80

15-11-1861
13-09-1866
10-07-1872

Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1901-09-19
Vereeniging tot bevordering van lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1893-06-23 nr. 105

09-08-1893

Vereeniging tot bevordering van 's Lands-Weerbaarheid Rotterdam 1867-07-22 nr. 44

21-08-1867
13-07-1869
22-10-1901

Vereeniging tot daarstelling van eene Algemeene Openbare Bibliotheek te Rotterdam en van een daaraan verbonden Leeskabinet Rotterdam 1859-05-01 nr. 52

11-05-1859
21-03-1889

Vereeniging tot evangelisatie in de wijk M der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-05-07 nr. 30

22-06-1894

1894-04-02
Vereeniging tot Evangelisatie in wijk A der Nederduitsche Hervormde Gemeente Rotterdam 1891-10-27 nr. 32

09-12-1891

Vereeniging tot Evangelisatie in wijk C der Nederduitsche Hervormde gemeente te Rotterdam Rotterdam 1898-11-10 nr. 41

27/28-11-1898

1898-08-23
Vereeniging tot evangelisatie in wijk H der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-06-11 nr. 94

14-07-1894

1894-05-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 15 6 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.