Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 16 7 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Het Noorden Rotterdam 1900-08-01 nr. 34

17-08-1900
15-10-1901
18-09-1902
07/08-12-1902

1900-03-22
Schietvereeniging "Generaal Cronjé" Rotterdam 1901-05-24 nr. 9

12-06-1901

1900-03-25
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Studio" Rotterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1900-04-01
Rotterdamsche tooneelclub "Willem van Zuylen" Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1900-04-01
Typografen Mannenkoor "Rotterdam" Rotterdam 1900-08-03 nr. 19

17-08-1900

1900-04-03
Rotterdamsche Timmerliedenvereeniging: "Afdeeling Rotterdam" van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond Rotterdam 1900-10-19 nr. 42

07-11-1900

1900-04-03
Bierbrouwers-werkliedenvereeniging "Door vereeniging verbetering" Rotterdam 1900-10-22 nr. 39

04/05-11-1900

1900-04-04
Liefdewerk "De Catechismus" Rotterdam 1900-12-08 nr. 28

29-12-1900

1900-04-07
Graanfactorsbond Rotterdam 1900-09-13 nr. 59

29-09-1900

1900-04-20
Graan-Expediteursbond Rotterdam 1900-09-13 nr. 58

30-09/01-10-1900

1900-04-27
Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag in het westelijk gedeelte van Rotterdam Rotterdam 1900-07-12 nr. 40

26-07-1900
12-11-1903

1900-06-08
Gymnasten- en athletenvereeniging "Door oefening verbetering" Rotterdam 1903-05-30 nr. 65

23-06-1903

1900-06-16
"Het Oosten" ter behartiging van gemeente- en volksbelangen Rotterdam 1900-10-02 nr. 21

19-10-1900

1900-06-20
Afdeeling Rotterdam van Volksweerbaarheid Rotterdam 1901-03-01 nr. 56

20-03-1901

1900-06-23
Onderlinge Kolenwerkersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1901-03-08 nr. 25

26-03-1901

1900-07-05
Bond van Sleeperspatroons en goederenvervoerders te land te Rotterdam Rotterdam 1900-10-12 nr. 42

01-11-1900

1900-07-14
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit Nederlandsch-Indië "Het vaderland getrouw" Rotterdam 1901-01-16 nr. 23

02-02-1901

1900-08-05
Vereeniging van het personeel der Koninklijke Confederatie onder de zinspreuk: "Door eendracht vooruitgang" Rotterdam 1901-03-26 nr. 21

18-04-1901

1900-08-09
De Schaaksociëteit Rotterdam 1900-10-24 nr. 30

10-11-1900
04-04-1901

1900-08-11
Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs Rotterdam 1901-01-03 nr. 48

18-01-1901

1900-09-07
Rotterdamsch Mannenkoor "Zang en Vriendschap" Rotterdam 1902-03-22 nr. 11

13/14-04-1902

1900-09-16
Evangelisatie-arbeid "Dient elkander door de liefde" te Feijenoord Rotterdam 1900-10-23 nr. 59

04/05-11-1900

1900-09-19
De Apostolische Gemeente Rotterdam 1901-03-15 nr. 40

04-04-1901

1900-10-15
Algemeene Polikliniek "Rotterdam" Rotterdam 1900-12-14 nr. 33

29-12-1900

1900-11-01
Zangvereeniging "Christelijk Rotte's Mannenkoor" Rotterdam 1901-07-24 nr. 37

11/12-08-1901

1900-11-06
Christelijk Nationale Werkmansbond Rotterdam 1901-12-04 nr. 35

10-12-1901

1900-11-13
Kruisverbond "St. Bernardus" Rotterdam 1901-01-04 nr. 10

19-01-1901

1900-11-18
Zangvereeniging "Aurora" Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1900-11-21
Vereeniging ter behartiging van de belangen der inleggers in de spaarkas van het Ontvang- en betaalkantoor te Rotterdam Rotterdam 1901-01-15 nr. 64

30-01-1901

1900-11-28
Rotterdamsche athletiek-vereeniging "Blauw-Zwart" Rotterdam 1901-03-22 nr. 34

12-04-1901

1900-12-01
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Rotterdam", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Rotterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1900-12-17
Vereeniging van gemeente-ambtenaren in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging van koffiehuishouders "Algemeen belang" Rotterdam 1901-09-14 nr. 50

28-09-1901

1901-01-07
Commissie tot restauratie der Onze Lieve Vrouwe- of Grootekerk te Dordrecht Rotterdam 1901-05-22 nr. 87

09/10-06-1901

1901-01-15
Christelijke Bootwerkersvereeniging "Toenadering" Rotterdam 1901-05-28 nr. 100

13-06-1901

1901-01-23
Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting Rotterdam 1901-03-16 nr. 36

05/06-04-1901

1901-02-07
Rotterdamsche Schietvereeniging "De Maasstad" Rotterdam 1901-10-24 nr. 25

02-11-1901

1901-02-17
Vereeniging van Christelijk lager en meer uitgebreid lager schoolonderwijs te Rotterdam Rotterdam 1901-04-09 nr. 51

26-04-1901

1901-02-23
Rotterdamsche Harddraverijvereeniging "Prins Hendrik der Nederlanden" Rotterdam 1901-06-21 nr. 56

06-07-1901

1901-03-15
Vereeniging van Leeraren en Leeraressen aan Inrichtingen voor Hooger, Middelbaar en Zeevaartkundig onderwijs Rotterdam 1901-08-05 nr. 54

17-08-1901

1901-03-29
Verbond van Rotterdamsche vereenigingen ter behartiging der belangen van het havenbedrijf Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

11-01-1902

1901-04-01
Harmonie-vereeniging "Prins Hendrik der Nederlanden" Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

20/21-07-1902

1901-05-01
De Politieagenten-vereeniging te Rotterdam Rotterdam 1901-12-14 nr. 56

09-01-1902

1901-05-01
Feyenoord's Zangvereeniging Rotterdam 1902-06-30 nr. 31

19-07-1902

1901-05-11
Sociëteit "Jonker Frans" Rotterdam 1901-06-28 nr. 57

12-07-1901

1901-05-15
Rotterdamsche Harddraverij-Vereeniging: "Koningin Wilhelmina der Nederlanden" Rotterdam 1901-08-05 nr. 51

17-08-1901

1901-06-06
Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" Rotterdam 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1901-07-13
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond Rotterdam 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-07-21
Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-07-29
Kleermakersvereeniging onder de zinspreuk "Onderling belang" Rotterdam 1902-04-01 nr. 32

17-04-1902

1901-07-31
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 16 7 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.