Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van patroons in het havenbedrijf te Rotterdam Rotterdam 1902-03-08 nr. 41

27-03-1902

1902-01-08
Vereeniging van Rotterdamsch tramwegpersoneel "Ons Belang" Rotterdam 1903-10-19 nr. 34

10-11-1903

1903-03-06
Vereeniging van Rotterdamsche expediteurs Rotterdam 1901-01-03 nr. 48

18-01-1901

1900-09-07
Vereeniging van schilderspatroons onder den naam van Verzekeringsbank "Lucas" Rotterdam 1898-10-25 nr. 37

09-11-1898

1896-11-01
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Rotterdam", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Rotterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1900-12-17
Vereeniging van werktuigkundigen ter koopvaardij Rotterdam 1899-02-06 nr. 36

19/20-02-1899

1898-07-01
Vereeniging "Volharding" tot heffing van statiegeld voor ledig fust Rotterdam 1903-02-27 nr. 11

26-03-1903

1902-11-20
Vereeniging voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs te Rotterdam Rotterdam 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1902-11-27
Vereeniging voor Christelijk onderwijs Rotterdam 1891-02-04 nr. 8

05/06-04-1891

Vereeniging voor "Christelijk volksonderwijs" Rotterdam 1891-03-17 nr. 34

30-05-1891
22-07-1899

Vereeniging voor Christelijk volksonderwijs Rotterdam 1898-10-04 nr. 41

20-10-1898

1898-07-14
Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs te Feijenoord en Hillesluis Rotterdam 1897-03-09 nr. 14

24-03-1897

1896-12-06
Vereeniging voor de Deutsche Innere Mission voor Nederland Rotterdam 1860-04-20 nr. 48

28-04-1860

Vereeniging voor de Godsdienstoefening voor Jongelieden Rotterdam 1877-12-30 nr. 16

29-01-1878
21-08-1880

Vereeniging voor de Wilhelmina-Hendrik-Stichting Rotterdam 1901-03-16 nr. 36

05/06-04-1901

1901-02-07
Vereeniging voor de Zeevaart Rotterdam 1897-08-11 nr. 44

26-08-1897

1897-01-15
Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam Rotterdam 1888-02-27 nr. 17

10-04-1888
01-11-1890

Vereeniging voor Evangelisatie onder de zinspreuk "Gij zijt duur gekocht" Rotterdam 1886-07-31 nr. 21

17-09-1886
08-03-1892

Vereeniging voor Gemeente- en Volksbelangen Rotterdam 1895-10-14 nr. 23

20-11-1895
10-10-1899

1895-06-20
Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst Rotterdam 1879-01-02 nr. 28

07-02-1879

Vereeniging voor gezondheidskoloniën voor Rotterdamsche kinderen Rotterdam 1895-01-17 nr. 37

19-02-1895

1894-12-01
Vereeniging voor in- en uitwendige zending te Fijenoord en Hillesluis Rotterdam 1895-06-03 nr. 64

11-07-1895

1895-03-08
Vereeniging voor Kinder-Speeltuinen Rotterdam 1881-02-24 nr. 22

09-03-1881

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1893-09-27 nr. 18

25-10-1893

Vereeniging voor Machinisten onder den naam van James Watt Rotterdam 1886-12-02 nr. 28

01-03-1887

Vereeniging voor middelbaar onderwijs, handelsonderwijs en voorbereidend hooger onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1898-10-28 nr. 33

12-11-1898

1898-07-05
Vereeniging voor Volksgezondheid Rotterdam 1876-05-09 nr. 30

18-08-1876

Vereeniging voor wijkverpleging te Rotterdam Rotterdam 1899-06-16 nr. 62

01-07-1899

1899-01-01
Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Vereeniging "Werkinrichting voor hulpbehoevende Blinden" Rotterdam 1859-07-03 nr. 48

15-07-1859
22-11-1882
29-08-1888

Verein für Deutsche Evangelische Hafenmission (Vereeniging voor Duitsch-Evangelische Havenmissie) Rotterdam 1891-12-08 nr. 34

22-01-1892

Volksklassen voor gymnastiek Rotterdam 1891-09-25 nr. 37

24-10-1891

Voor de Kunst Rotterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901
04-06-1903

1901-09-24
Vooruit Rotterdam 1897-08-14 nr. 29

27-08-1897

1897-07-24
Vriendschap en Steun Rotterdam 1903-07-27 nr. 72

20-08-1903

1903-05-17
Vriendschap vereenigt Rotterdam 1897-04-07 nr. 4

23-04-1897
07-03-1899

1895-08-04
Vrijliedenvereeniging "Handel en scheepvaart" Rotterdam 1897-06-12 nr. 54

26-06-1897

1896-05-16
Vrijzinnig-democratische kiesvereeniging Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-11-05
Warmoeziersvereeniging: "De Rotterdamsche Groentenveiling" Rotterdam 1903-11-28 nr. 49

24-12-1903

1903-07-31
Watergeuzen-Vereeniging Pro Patria Rotterdam 1873-05-26 nr. 24

14-08-1873
19-11-1880
11-10-1900

Werkliedenvereeniging "Delfshaven", afdeeling van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1902-12-03
Werkliedenvereeniging "Helpt elkander" Rotterdam 1902-03-03 nr. 35

20-03-1902

1901-07-13
Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp" Rotterdam 1890-11-01 nr. 69

13-01-1891

Werkmansbond voor de leden van de Nederlandsche Hervormde Kerk Rotterdam 1896-07-16 nr. 38

02-09-1896
13-08-1903

1890-05-01
Werkmansvereeniging tot behoud der Nederduitsch Hervormde Gemeente Rotterdam 1889-10-25 nr. 16

09/10-02-1890
12-10-1893

Wielrijdersvereeniging D.A.V.O. (Door acht vrienden opgericht) Rotterdam 1897-07-08 nr. 54

28-07-1897
05/06-08-1900

1896-04-01
Winkeliers- en Handelsbelangen Rotterdam 1900-12-19 nr. 8

08-01-1901

Zangvereeniging "Aurora" Rotterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1900-11-21
Zangvereeniging "Christelijk Rotte's Mannenkoor" Rotterdam 1901-07-24 nr. 37

11/12-08-1901

1900-11-06
Zangvereeniging Gemengd Koor Rotterdam 1888-06-19 nr. 23

20-07-1888

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 17 8 9 10 11 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.